Byggkvällar hos SG3GK?

Styrelsen har fått i uppdrag att undersöka intresset för byggkvällar i GKA:s regi.
Vi har hittills fått fyra förslag på byggprojekt:

1) ”Aktiv antenn” eller en s.k. Mini-whip efter PA0RDT.

En antenn, eller kanske är ”prob” ett bättre namn. Mindre än en halv kvadratcentimeter stor, men hör ändå en hel del, framför allt på låga band. Varför inte fasa ihop två stycken eller bygga en 4SQ ?
Inget ytmonerat, bara gamla hederliga komponenter.

2) Störningsletare ”TAPIR” enligt beskrivning i Elektor.

En mycket bredbandig mottagare tänkt att användas för att leta rätt på störningar.. Två antennvarianter som enkelt kan bytas; den ena för e-fältet och den andra för h-fältet. SA3ARL har provbyggt en och den fungerar utmärkt. Ytmonterat med 0805 som minsta komponent, kräver pannlupp + förstoringslampa samt mycket liten spets på lödpennan. Sök på TAPIR hos www.elektor.com

3) En LF-konverter

Se t.ex: www.sm7ucz.se/Grimeton/Grimeton.htm
En upconverter för 10 – 300 kHz till (exempelvis) 3100 – 4400 kHz. Lyssna på VLF och långvåg med kortvågsradion. Enkelt bygge med vanliga komponenter. Provbyggd och fungerar som tänkt.
Tyvärr är den något brusig, men har man inte en bra antenn och ett tyst QTH märks detta inte mycket.

4) En fristående FÄLTSTYRKEMETER.

Ett litet instrument som med ett visarutslag talar om när du avstämt slutsteget på ett sådant vis att du har största effekten ut ur en sändare. Vi har ett tiotal förslag, sammanställda av SM7UCZ, att välja bland. Kan vara batteridriven för större känslighet.

Lokalfrågan är inte löst. Inte heller frågan om verktyg.
Kanske kan det ordnas så att vi samlas i vår lokal på Folkets hus i Gävle?
Var och en tar med sig sina egna verktyg?
Eller hemma hos någon som har plats?
Förtjänsten ligger i att den mer erfarne kan handleda den mindre erfarne. Samt inte minst det positiva i att träffas och tillverka saker tillsammans.

Styrelsen lämnar frågan vidare till dig. Kom med synpunkter och förslag. Det kan gälla olika byggprojekt eller förslag om ett lämpligt ställe att hålla till i.

Skicka snarast dina idéer och intresseanmälan, gärna som en kommentar till detta inlägg, eller till vår ordförande Mats / SM3EMJ.
Styrelsen

(Comments are closed)