ARDUINO kurs den 1:a och 2:a november 2014

Undertecknad är just hemkommen från en ARDUINO-kurs i Gävle, som arrangeratsi Gävle Kortvågsamatörers regi.

Vi har varit några datorintresserade medlemmar i GKA, som under lördagen och söndagen deltagit i en kurs i användningen av denna komponent. Deltagarna var: SM3RNN, SM3MTF, SM3VOX, SA3ARM, SA3BGM och SM3EMJ.

Lärare och sammanställare av kursen har varit SA3ARK.

Allt från början till slut har varit mycket trevligt och lärorikt. ARK/Dan som är en riktig guru på området visade sig också vara en mycket god pedagog.

Jag själv har haft komponenter för detta en längre tid, men inte kommit igång på grund av att jag tyckt att tröskeln har varit hög. Nu kommer det att bli lättare att fortsätta för mej i alla fall.

Sist men inte minst vill jag som ordförande framföra ett STORT TACK till värdfolket, det vill säga SA3BGM/Tony med fru, som organiserat allt detta samt till Lars Olssons fond som stått för kostnader i samband med detta arrangemang.

Jo, en sak till. CLA/Karl Olof tittade in en stund under söndagen och bjöd på chokladpraliner.

SM3EMJ Mats Friberg

 

1 Comment

 1. SA3BGM says:

  Tack Mats.
  Det var jätte kul att få ha er alla här.
  Det var lite oroligt i kroppen om vi(familjen) skulle lyckas
  ordna med detta och hur upplägget skulle vara och fungera
  men jag tycker att detta blev över förväntan.

  Jag tror på detta att “man anordnar något hemma hos”
  Det blir klart trevligare än att sitta i någon “lokal”.
  Man kanske inte behöver en hel helg men denna gång
  blev helt klart lyckat.

  Ett stort Tack till SA3ARK/Dan som såg till så att dett Hackaton 2014
  kunde genomföras, och detta med jätte bra handledning.

  Ett stort Tack till Lars Olssons Fond för bidraget som gjorde detta
  Hackaton 2014 till en ännu trevligare helg.

  73 sa3bgm/Tony

(Comments are closed)