Månadsmöte 7 oktober

Onsdagen den 7 oktober klockan 19.00 har GKA månadsmöte klockan 19.00 i Folkets Hus i Gävle. Adressen är som vanligt S.Centralgatan 10 och lokalen heter: Mandelblom.

Vår egen medlem SM3HKN/Kenneth kommer att berätta om radiostationen i Grimeton.

Efter pausen blir det information från styrelsen och den sedvanliga ”medlemskvarten” där du förväntas bidraga med något du berättar om eller har att visa upp.

Alla hälsas välkomna !

Styrelsen

gm SM3CLA / Karl-Olof

PS ! P S ! O B S ! O B S !

Lokalen på Gävle Bro har upphört ! Där är nu en godisaffär. Vårt månadsmöte i November kommer att hållas på vår vanliga mötesplats, ABF-lokalen, Mandelblom, Gävle Folkets Hus.

(Comments are closed)