Studiebesök

Lördagen den 27:e maj var Gävle Kortvågsamatörer på studiebesök
hos flygflottiljen F15 i Söderhamn.
Initiativet till besöket togs av SA3ARQ/Martin.

Vi som deltog i besöket var förutom Martin, SA3BGM/Tony med XYL,
SM3EUS/Sören och SM3EMJ/Mats.

Flottiljen är numera nedlagd, men det finns ett mycket intressant museum där, som innehåller ett stort antal flygplan, stridsledningscentral och sist men inte minst en flygsimulator.

Ett mycket sevärt besök var det och ett stort tack till ARQ/Martin
som ordnat allt detta.

SM3EMJ/Mats

(Comments are closed)