Sedan sist!

Höstens månadsmöten startade 6 september med ett föredrag av Kenneth/-3VRO. Den här gången berättade Kenneth om Frivilliga Flygkåren, FFK, och vad han fått uppleva som fotograf och radiooperatör inom FFK:s verksamhet. Hans pedagogiska upptakt gjorde att intresset var på topp under hela föredraget!

Sammanfattningsvis sysslar FFK med Flyginsatsgrupp, Hemvärnsflyg samt Sjöinformationsgrupp. Det är lokala flygklubbar som ställer upp med flygplan och personal. Vi fick en mycket välgjord information om verksamheten, och Kenneth hade många spännande och fina bilder som kompletterade informationen. Exempel på insatser var dokumentation av skogsbränder, trafikövervakning, stormfällningar, övervakning av kraftledningar, identifiering av fartyg, gränskontroller och stöd till sjöräddningen. Dessutom gav han många exempel på när utländska fartyg samlade information i svenska farvatten. Vi kommer alla ihåg: Se upp för laserstrålen!

Ett stort tack till Kenneth framfördes av Mats/EMJ för ett spännande och informativt föredrag!

Efter kaffet informerade Mats/EMJ från senaste styrelsemötet. Protokoll från det mötet är utskickat och finns dessutom att läsa på hemsidan.

Vidare pålystes klubbens höst-field-day. Mer info finns på hemsidan.

Martin/ARQ påminde om att Du som önskar något inlagt på hemsidan skall kontakta honom för hjälp. Vidare har inloggningen till hemsidan ändrats. Forumet är nu slopat på hemsidan eftersom det mesta aktivitet sker på vår Facebook sida.

Senaste helgen har rallyt “Malmsjön runt” genomförts med hjälp av operatörer från GKA.

Fyrdag i Bönan har genomförts på traditionellt sätt, och vi beräknar att cirka 400 personer besökte fyrplatsen under söndagen. Bilder och mer info finns på hemsidan.

Till slut avtackades DHQ för medverkan i arbetet med den nya repeatern. Även WEO och RNN kommer att avtackas för sin arbetsinsats.

Under “Roliga kvarten” fick vi gissa på tre kluriga prylar som CLA visade upp. Den här gången lyckades vi lösa alla tre frågorna. Pris utdelades till de som kunde svaren.

Så, till sist, blev det dags för frågetävlingen “Smartare än en femteklassare”. CLA lämnade ut frågeformulär med 10 frågor. Efteråt gick han igenom svaren och när de rättats fanns tre med 9 rätt. Men eftersom en slamkrypare smugit sig in, kunde en segrare med 10 rätt utses, nämligen Martin, SA3ARQ! Stort Grattis!

Vid blocket

Dick/SM3CBR

(Comments are closed)