Sedan sist

Vi hade besök av Ove/SM3NTA och Ulrika Lindberg som informerade om Missing People och berättade om deras arbete i organisationen.

Ove upplyste oss på ett mycket informativt och levande sätt om arbetet och metoderna vid ett eftersök, samt om hur Missing People är organiserat. Vi fick höra att målet är att rädda liv eller i det värsta fallet, finna en förolyckad, så att de efterlevande kan få göra ett avslut.

Man nämnde den förvånande siffran 7000 personer. Så många försvinner varje år och av dessa kommer ett 20-tal aldrig att hittas. Under 2015 hade man inte mindre än 650 uppdrag.

Skallgångsregistret för Gävleborg inrymmer f.n. c:a 1600 personer och för hela landet gäller siffran 47.400 stycken. Föreningen har 2500 medlemmar och medlemsavgiften är 250 kr/år. Verksamheten finansieras genom bidrag från företag, genom gåvor, donationer och medlemsavgifter. Man får inga bidrag från stat eller kommun.

Vill man komma i kontakt med Missing People kan man använda e-postadressen: gavleborg@missingpeople.se
alternativt ringa: 031 – 760 90 60

Vi tackar Ove och Ulrika för en givande kväll.
Styrelsen, gm SM3CLA/Karl-Olof

(Comments are closed)