Sedan sist

På det senaste månadsmötet (november), hade vi besök av SM5HP Rolf Folkesson. Fördraget som han höll var uppdelat i två delar.
1. NVIS
2. Vad gör man åt störningar.

NVIS som står för ”Near Vertical Incidence Skywave” är ett sätt att få förbindelse med HF-radio på korta avstånd utan att fenomenet ”skip-zon” inträffar. En speciell antenn, som avger sin elektromagnetiska strålning, som namnet säger, nästan vertikalt, gör att avståndet mellan markvågen och rymdvågen (skip-zonen) upphör att existera.

För oss radioamatörer har problemet med störningar ökat kraftigt under senare år. Mängder med digital utrustning och en del annat finns idag ute i samhället, i hemmen och på olika företag och institutioner.
Dessa utrustningar kan skapa störningar för oss. Rolf beskrev olika metoder att bli kvitt dessa.

Som vanligt visade Rolf prov på sitt stora kunnande inom radiotekniken. Föredraget var mycket intressant och givande. Många frågor ställdes också efteråt av mötesdeltagarna.

Efter fikapausen blev det information från styrelsen. CLA erhöll en chokladask som pris för att han vann tipsrundan på den senaste field-day:en. Asken överlämnade CLA sedan till SM3VOX/Leif, som gräddat goda våfflor under samma aktivitet.

Mötet besöktes av 16 personer.

Vid pennan
SM3EMJ/Mats

(Comments are closed)