Sedan sist

Första mötet på det nya året innehöll både auktion och föreläsning om ytmontering.
Inte så konstigt att det lockade hela 23 medlemmar.

Efter mötets inledning startade CLA budgivningen, och många fina prylar fanns på borden.
Januari brukar ju anses som en lågbudgetmånad med tanke på jul och nyår, och kanske var det orsaken till att många av de dyrare prylarna blev osålda.
Men CLA höll ändå sedvanligt tempo i auktionen, och ibland tog han hjälp av vissa “uppmuntranspriser” till goda budgivare.
De prylar som var skänkta till GKA hjälpte till att ge klubben en inkomst med 300:-

Efter fika blev det info från styrelsen, och därefter tog XLY ordet och berättade på ett informativt sätt om hur han börjat hantera ytmontering av pyttesmå komponenter.
Det väckte stort intresse, och fler medlemmar delgav oss synpunkter och tips. Det ledde till ett spontant beslut att ordna en “lödarkväll” med XLY och HEW som handledare.
CLA utsågs att inbjuda till en sådan kväll inom kort under devisen “bäst att löda medan tennet är varmt, hi”!

Kvällen kan summeras som en bra start på det nya året!

Dick/SM3CBR

(Comments are closed)