Årsmöte och mars månadsmöte

Onsdagen den 7 mars klockan 19.00 har GKA årsmöte i ABF’s lokal i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.

Program: Årsmöte

Därefter ser vi DVD-filmen om en DX-pedition till VP8ORK på South Orkney, 2011. (50 min.) SM3CBR/Dick kommenterar och kompletterar.

Efter fikapausen blir det information från styrelsen och plats för ditt bidrag.

Välkomna, hälsar styrelsen
gm SM3CLA/Karl-Olof

Upplysning om årsmöte har gjorts till medlemmar genom mailutskick och information på hemsidan.

Kassören meddelar:
OBS! Sista dagen att betala medlemsavgiften (200 kr) är den 7 mars klockan 19.00, om du vill komma med i den nya medlemsförteckningen och ha rösträtt vid årsmötet.
Postgironummer: 33 19 90 – 2

(Comments are closed)