April månadsmöte

Onsdagen den 4 april klockan 19:00 har GKA månadsmöte i ABF’s lokal i Gävle.
Adressen är Brunnsgatan 56. Samling 18:30

PROGRAM: SM3JGG/Staffan berättar om sin, SM3GSK:s, SM3CER:s och SM3DMP:s ”SM3 – California tour sommaren 2017″ SM3GSK kommer att deltaga via Skype eller telefon.

Efter fikapausen blir det information från styrelsen och plats för -MGU:s, -HEW:s och ditt bidrag.

Alla hälsas välkomna!
Styrelsen

(Comments are closed)