Rapport från “KURS I DIGITAL FRAMSTÄLLNING AV KRETSKORT”

Gävle Kortvågsamatörer har hållit en introduktionskurs i digital framställning av kretskort.
Lärare har varit  SM3HEW / Erik. 
Kursen  pågick 19.00 – 21.45, måndag 23 april och tisdag 24 april och hölls i en lokal hos ABF.
Tio elever deltog i kursen, som blev en stor framgång.

Slutmålet var att färdigställa ett kretskort som skulle kunna sändas för tillverkning i USA.

Vi fick arbeta med programmet “EAGLE” och lära oss omplacering av komponenter, kontroll av ledningsdragning  (“Lita aldrig på ett dataprogram !”), se till att arrangera ett jordplan, rita upp krets-schema, få programmet att rita kretskortet, m.m., allt under uppsikt och ledning av vår inspirerande lärare SM3HEW/Erik. Att han själv sysslat med detta sedan 1985 framgick med all tydlighet !

Erik var snabb att hjälpa oss när vi körde fast och visade stort tålamod !  Vi tackar vår inspirerande och kunnige lärare SM3HEW/Erik, för allt arbete han har lagt före och under lektionerna och för de kompendier han skrivit.

Vi har fått nosa på grunderna i ritprogrammet EAGLE och lära oss i stort, förstå hur programmet fungerar. Men än är det långt kvar till att behärska . . .                                                

   SM3CLA / Kursansvarig

(Comments are closed)