Sedan sist.

MEETING 2 MAJ 2018

17 av klubbens medlemmar bänkade sig i lokalen för att lyssna till ännu en “skurkberättelse” av Markku/3LDP.
Den här gången handlade det om “Cyber War”, Världens allra hemligaste hemligheter!
Karl-Olof/CLA var t.f. ordförande och hälsade LDP välkommen tillbaka till GKA.

Det blev som tidigare en mycket levande och informativ beskrivning av “det nya kriget” som drivs av många parter.
Vi kände alla att det nog strök omkring svarta bilar med tonade rutor runt ABF den här kvällen.
Tack för en fin föreläsning, och vi ser redan fram mot nästa!

Efter fikat hände följande:

 • Kenneth/VRO sålde snygga klubbtröjor som säkert kommer att pryda många av klubbens medlemmar i sommar.
 • Erik/HEW förärades en specialbyggd klocka av Olssons fond som tack för en jättebra genomförd kurs
  i digital framställning av kretskort.
 • CLA presenterade en sammanfattning av det senaste årets föreläsningar och visningar vid meetings.
  Mycket imponerande! Innehåll vid flera av kommande höstens möten är klara, t.ex.
  FT 8 av ARL och Om lok av HZA.
  Vi fick möjlighet att lämna önskemål om andra mötesinnehåll som styrelsen sedan ska hantera.
 • Vår Tidning behöver bidrag! Kontakta Tony/BGM och prata om Dina förslag till bidrag.
 • LDP informerade om en angelägen konferens för radioklubbar, nämligen “SK3BG – 2025”.
  Vi inbjuds att delta i Sundsvall den 29 september 2018. Kontakta GKA styrelse för info.

Vårens sista meeting hålls 13 juni i Strandbaden, Årsunda. Väl mött då!
Vid anteckningar Dick/CBR

(Comments are closed)