Musei-besök i Björke

På kvällen den 10 oktober samlades 13 nyfikna GKA-medlemmar i Björke, för att se på Per Norins samling av gamla radioapparater. Per hälsade välkommen och strax fylldes hans lokal av intresserade åskådare. Man hörde många igenkännande utrop, när någon återsåg sin barndoms radioapparat där på en hylla. Per berättade att han börjat sitt samlade på 70-talet och att han för närvarande hade c:a 840 apparater bokförda i sin samling. Att han lyckats pressa in alla dessa berodde på att han tagit väl tillvara på utrymmet. Vi fann apparater från golv till tak, tätt, tätt.

När alla var nöjda och hade sett klart, samlades vi utanför Pers museum för att avtacka honom med sedvanliga ”presenter” och för att ge honom en välförtjänt applåd.
Per själv uppskattade mycket, att vi kommit för att se på hans ”livsverk”.

Efteråt for vi till Hillerian och avslutade kvällen med radiosnack. Där bjöd Lars Olssons Fond samtliga på kaffe med kanelbulle.

SM3CLA/Karl-Olof

(Comments are closed)