Februari månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 6 februari 2019, klockan 19.00.
Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.

PROGRAM: SM3VOX/Leif, lär oss mer om WINLINK.

Efter fikapausen, som vanligt info från styrelsen och därefter plats för DITT bidrag till ”Roliga kvarten”. I Sundsvall har man punkten: “Här är mitt hembygge”. Kan det vara något för oss att ta efter?

Välkomna,
hälsar styrelsen.

PS 1 Du kallas till årsmöte i GKA onsdagen den 6 mars 2019 klockan 19.00.
Plats: ABF-lokalen Brunnsgatan 56 i GÄVLE

PS 2 Medlemsavgiften för 2019 skall vara betald senast den 6 mars 2019 klockan 19.00, om du vill finnas med i den kommande medlemslistan och dessutom ha rösträtt på årsmötet.
Plusgiro: 33 19 90 – 2 Årsavgift: 200 kronor

(Comments are closed)