Sedan sist

Månadsmöte onsdag 6 februari 2019
18 medlemmar trotsade all snö och bristande snöröjning och begav sig till månadsmötet i ABF-lokalen. Det var inget man gjorde förgäves, för kvällen bjöd på ett mycket intressant föredrag, “E-mail utan Internet? Hur då?”.

Leif/VOX visade bilder och beskrev Winlink, något som kan sammanfattas som Global Radio E-Mail. Många olika varianter på trafikvägar finns och trafiken går både utan och med Internet. Vi kunde se bilder över användning av systemet, och kartorna visade att Nordamerika har mycket hög aktivitet inom detta i område. Systemet används flitigt av seglare på världshaven då få andra möjligheter finns. Leif hänvisade dels till egna erfarenheter men rekommenderade att gå till Winlink.org för mer info.
Inom parentes kan jag konstatera att även i det här systemet finns delar som som är mycket användbara för att få bättre grepp om konditioner och vågutbredning. Det påpekade också gävlesonen SM6CNN, ordf. i SSA, i sin ledare i senaste numret av QTC.
Ett stort Tack till VOX för en avspänd och intressant föreläsning!

Efter fikat presenterade ARQ/Martin ett antal infopunkter:
• Klubbens DMR repeater ska utvecklas på sikt med koppling till AMPR-net.
• Den 13 februari är det studiebesök vid Gästrike Räddningstjänst i Brandstationen.
• Artiklar till tidningen Sändareamatören behövs om det ska bli något nytt nummer. Skicka snarast till Tony/BGM.
• Den 20 februari är det träff på Gävle Bro.
• De dagar som repeatern används för samband ska “anslås” på hemsidan.
• Årsmötet inträffar den 6 mars. För att kunna delta i val etc. samt att bli med i adresslistan ska medlemsavgiften betalas innan mötet.
• Intresse finns för studiebesök vid Forsmark. Arbete pågår för att ordna ett sådant.

Till sist inträffade “Roliga kvarten”. ARK inledde med att visa en “oljudsmaskin” han har byggt. Beskrivning kommer i Tidningen. Vidare berättade han om vad som hände på gården när mjölkmaskinen strejkade. Efter kontroll visade det sig att en kondensator hade brunnit upp. Vem hade en sådan i lager? Jo, CLA! ARK hämtade kondingen och på detta sätt kunde mjölken räddas.
BGM hängde på med en historia om hur det såg ut när en älg forcerade ett viltstängsel genom att hoppklättra och avsluta med en snygg volt och landning på benen (?). Efter huvudskakning rusade älgen vidare.
Till sist presenterade VRO en “Android telefon med lite radio i”. Denna kommer han att demonstrera närmare en annan gång.
Sedan gick vi ut bland snöhögarna på söder efter ett avspänt och trevligt möte!

Vid pennan
Dick/CBR

(Comments are closed)