Referat Årsmötet 2019 och Månadsmöte

Onsdag 6 mars samlades 20 medlemmar till sedvanligt årsmöte. Undertecknad utsågs att svinga klubban. Årsmötesförhandlingarna tog bara 30 minuter, och den snabba hanteringen måste tillskrivas det goda förarbete som styrelsen gjort. Ett särskilt tack vill jag rikta till valberedningen med EMJ/Mats i spetsen, som kunde fylla de luckor som fanns med både gamla och nya namn. Jag ser med spänning fram emot det nya året! Vid mötet deltog även vår DL3, SM3GDT/Hans med uppmuntrande kommentarer!

Årsmötet följdes av en föreläsning med rubriken Vad gör HEW på X-bandet?

X-bandet är frekvensområdet 5,2 – 10,9 GHz, och där kan/kunde man hitta bl.a. polisens vobblerradar! HEW berättade om

– Polisens radar och dess utveckling
– Hur man skojar med polisen
– samt hur man bygger en hastighetsmätare för att mäta hastigheten hos en tennisboll!

HEW redde ut alla begrepp och sammanhang och visade de praktiska tillämpningarna av experimenten. En upplevelse!!

Efter fikastunden informerade den nyvalde ordföranden ARQ/Martin från senaste styrelsemötet:

Vår DMR-repeater är just nu ur funktion, men lösningar på problemen är på gång. RNN/Nisse och WEO/Micke kommer att ordna en länk på 2,4 GHz till Kryddstigen för att lösa akuta problem. Senare hoppas vi att en uppkoppling till AMPR-net kommer att kunna ordnas.

ARQ uppmanar oss att använda våra VHF/UHF-repeatrar, gärna på vardagskvällar. En aktiv repeater är roligare än en tyst!

– Träff på Gävle Bro infaller den 20/3.
– Nästa månadsmöte är den 3 april då VOX/Leif och VRO/Kenneth kommer att framträda!

Roliga kvarten den här gången var en genomgång av hur man på bästa sätt kan ordna egen DV hot-spot. Det var GDT/Hans som visade en instruktiv power-point med praktiska lösningar under rubriken “DMR blir roligare med en egen hot-spot!” Den möjliggör val av talgrupp, direktkontakter utan att hela landet hör på samt möjlighet till kontakter med utlandet. Dessutom visade GDT olika exempel på spottar som man kan köpa eller bygga själv. Mycket intressant!

Vid tangentbordet

Dick/SM3CBR

(Comments are closed)