Sedan sist

Onsdag 4 september var det dags att dra igång höstens verksamhet med ett meeting. Den här kvällen hade 20 medlemmar letat sig till Brunnsgatan och vår lokal. Einar/3MXR hälsades särskilt välkommen som återvändare till klubben efter några års bortovaro.

Kvällens föredragshållare var ingen mindre än Micke/SM0EPX som bl.a. är SSA:s expert på störningsfrågor. Mikael hade en egen rubrik för kvällen, nämligen ATT STÖRA – ELLER ATT STÖRAS samt en bonuspunkt.

Micke är förutom expert på området även en mycket pedagogisk och lättlyssnad berättare. Det blev en verkligt intressant och givande genomgång av oss själva som störande, men även som utsatta för olika typer av störningar på våra egna stationer. Han beskrev bland annat en arbetsgång för hantering av störproblem: 1. Psykologi 2. Teknik samt 3. Åtgärder. Det blev många praktiska tips kring åtgärder på både egen utrustning men också då vi själva stör annan verksamhet. Hela tiden bör man i alla insatser fundera på frågan: “Är jag på rätt spår?”.

Ett annat avsnitt var användning av mätteknik och hantering av olika kärnor. Vi fick också en genomgång av den nya geostationära amatörsatelliten. Micke visade oss exempel på trafiken i realtid och det blev väldigt tydligt även för en med mycket lite erfarenhet av just den verksamheten.

Sammanfattningsvis fick vi en nödvändig genomgång av hur man hanterar en störningssituation samt hur man förebygger störningar med en genomtänkt uppbyggnad av rigg och antenner. Ett stort tack till Micke för föredraget!

Efter fikat rapporterade ARQ kort från senaste styrelsemötet (protokoll har skickats ut till medlemmarna).

Under kvällen kunde man gissa på hur många Philipstrimrar (30pf) som låg i en honungsburk. Rätt svar var 85 st och DHQ var den som gissat rätt. För det fick han en chokladkartong från Olssons Fond. Även MGU uppmärksammades av fonden och fick en chokladmedalj om halsen för ett fint nummer av Sändaramatören!

Vid tangentbordet

Dick/SM3CBR

(Comments are closed)