Sedan sist

19 medlemmar hade hörsammat kallelsen till mötet i ABF-lokalen. Ordf. -ARQ hälsade välkommen och vände sig särskilt till kvällens föredragshållare Jonas Jonsson.

Som sändaramatör är det naturligt att lägga märke till fackverksmaster, och flera av oss har uppmärksammat de 6 meter höga master med vidhängande mätverktyg som finns längs våra vägar. De mätstationerna är en grundläggande del i ett övergripande vägväderinformationssystem (!) som förkortas VViS. Trafikverket har utvecklat detta och driver det. Jonas är nationell samordnare i Trafikverket, och han gjorde en mycket informativ och intressant beskrivning av systemet. Han presenterade de olika mätverktygen och hur de tillsammans ger underlag för en effektiv och säker vinterväghållning. Dessutom fick vi se vilka stora utvecklingsmöjligheter som systemet kommer att ge under begreppet Prognosstyrd Dynamisk Vägdrift. Föredraget var mycket trevligt och tydligt presenterat och Jonas fick välförtjänta applåder.

Fikat denna gång var en hyllning till semmeltiden vilket innebar att Olssons Fond bjöd på Olssons semlor med lämplig dryck.

Efter fikat fick vi några korta informationer och påminnelser från styrelsen: Först några ord om den förändrade rutinen för ansökan om radiotillstånd som beskrevs i senaste QTC. “Bro-möte” blir det 19 februari, och den 4 mars är det årsmöte. Kallelse till årsmötet är utsänd i början av januari, och styrelsen påminner om att årsavgiften ska vara inbetald innan mötet.

Till sist konstaterade Dick/-CBR att QSL-lådan hade fått ett tillskott på ca 2 kg kort denna månad!! Vidare blev det en kort info om att Du som medlem har möjlighet att ta med QSL-kort till mötet f v b till SSA utan kostnad. Korten ska helst vara försedda med QSL-märken och gärna sorterade i bokstavs-/landordning. Mottagande signal skrivs till vänster på kortet, gärna på baksidan. Hör av Dig till CBR om Du undrar om något.

Vid tangentbordet

Dick/-CBR

(Comments are closed)