Inställda möten

Pga rådande läge med Coronavirusets framfart ställer vi in träffen på Gävle Bro 2020-03-18 samt månadsmötet 2020-04-01 på ABF. Vi har alla ett ansvar i att hjälpa till att minska spridning genom att undvika folksamlingar och utsätta annan för onödig risk.

Följ utvecklingen och rekommendationer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi träffas på repeatern RV56 (RV4) kl 18:00 20200318. Vi håller även på att se om vi kan ordna ett digital mötesplats till kommande månadsmöten.

Styrelsen gm.
SA3ARQ/Martin

(Comments are closed)