Sedan sist

ÅRSMÖTE samt månadsmöte 4 mars 2020

18 medlemmar samlades till årsmöte onsdag 4 mars. ARQ hälsade välkommen och förklarade sedan årsmötet öppnat, och sedan fick han mötets förtroende att lotsa oss genom mötesförhandlingarna. Vår sekreterare har idag publicerat årsmötesprotokollet, så Ni som missade mötet kan läsa om fattade beslut. Innan mötet avslutades tackade Mats/EMJ Lennart/MTF för hans mångåriga insats som bl.a. materielförvaltare och sambandsperson. Lennart tilldelades en särskilt utformad GKA-klocka och blommor för sin insats. Tidigare t.f ordförande ARQ/Martin avtackades för tf-perioden och önskades lycka till med ordförandeskapet med en blomsterkvast från Olssons Fond.

Efter årsmötet hölls parentation över Steve/SM3ACI som lämnat oss nyligen, och mötesdeltagarna samlades i en tyst minut för Steve.

Två nya medlemmar hälsades hjärtligt välkomna till GKA, nämligen Fredrik/SA3VCC och Ola/SM3YTF.

CLA meddelade att Algot/AGH har slutat med amatörradio och säljer en Kenwood TS-570D till hugad spekulant.

Mötesdelen avslutades med fika.

Kvällens föredrag var en “betraktelse” över portabelkörande, och det var Erik/XLY samt Dick/CBR som berättade om erfarenheter av att köra radio utomhus och njuta av både natur och radiovågor samtidigt. XLY uppmärksammades också för prestationen att komma på 3:e plats i förra årets portabeltest! Eftersom vi närmar oss varmare dagar ville vi inspirera till att se över utrustning och kanske ta steget ut och få en lite annorlunda dimension av amatörradion.

Vid tangentbordet
Dick/CBR

(Comments are closed)