SMP Test på söndag

SMP Test som vi kanske känner bättre som Portabel-test är nu på söndag 20200816, 0700 – 1100 UTC

Det är ett utmärkt sätt att kombinera radio o frisk luft.

Styrelsen gm
SA3ARQ

(Comments are closed)