Sedan sist

Det var en hel del strul med vår videoplattform men det till trots fanns 20 verkliga personer i mötet och inte de 220 som visades på skärmen.

Ämnet för kvällen var Rakel 2 och den förstklassiga presentationen gjordes av SM3VRO/Kenneth som ingår i en utvecklingsgrupp på Trafikverket för att bygga ett testnät för en ny generation av kommunikationsmedel. Kenneth gick genom de olika kommunikationsplattformer som Trafikverket arbetar med och listan var lång. Många system var kända men det fanns några udda och föråldrade system blandat med system i världsklass.

Utvecklingen från fiber via multidukt koncept till trådlösa länkar för både järnvägs och vägnätet presenterades kort innan Kenneth kom in på radio på allvar. Minst 20 olika teknik som använder sig av radiovågor används inom Trafikverket. Efter en kort visning på FDMA, TDMA, CDMA och OFDM teknik kom vi över BPSK, QPSK, 16QAM och 64QAM modulation för att förstå vad Rakel 2 är avsett för och hur komplex det är.

Man vill kunna överföra tal, larm, data, video, text, positionering mm på bland annat smidiga terminaler som är det rätta namnet på en handapparat. De ser ut som en smartfon med lite bättre skydd mot omild behandling. Systemet skall vara robust, avbrottssäker och har en täckning över hela landet. Det som är Trafikverkets uppdrag är att skapa en ny generations Rakel-referensanläggning. Ett ord som jag noterade var att det skulle finnas en ”rådighet”. Dvs, kommersiella eller utländska aktörer skall inte kunna påverka krisledningsförmågan eller det civila försvaret negativt.

Det är en anledning till att Trafikverket är inblandat eftersom det är inte en kommersiell aktör med eget vinstsyfte. Givetvis finns det mycket mer i projektet som inte kan rapporteras om i dagsläget men vi fick en bra inblick på hur det skulle kunna se ut i en snar framtid.

Efter föredraget informerade ARQ/Martin om kommande möten och förhoppningen att vi kan hålla en Field Day i maj som ett första fysiska träff efter mer än ett år. Givetvis, beroende på hur situationen med Corona utvecklas.

Kvällens deltagare var: ARK, ARL, ARM, ARQ, CBR, CLA, SM5DHQ, HHI, INR, MGU, MTF, RNN, SM4SWW, SM4WWO, SM4UXM, VRO, XLY, YBP, YNZ, Peter Eliasson (Trafikverket).

Vid tangentbordet: SA3ARQ/Martin

(Comments are closed)