Sedan sist

Efter förra månadens möte där vi hade tekniska problem på jitsi dök 16 klubbmedlemmar upp till ett digitalt möte som skulle handla om molnet. Plattformen fungerade klanderfritt under hela mötet.

Gästföreläsare var SA3BPE/Henrik från Hudiksvalls Sändareamatörer – SK3GA, Föredrag hade titeln ”Molnet” och kom till delvis som svar på våra erfarenheter med molntjänsten jitsi förra månaden. Henrik presenterade exempel på vad som finns på molnet och hur det domineras av de stora techjättarna som tillhandahåller datalagring, mail/chatt tjänster, webb hotel mm. Det är smidig att använda de befintliga tjänster men det återstår många frågor kring integriteten, data intrång och ansvarsfördelning för förlorad data.

Presentationen sedan gled över till vad man kan göra på molnet i form av olika typer av experimenterande verksamhet (ibland radiorelaterad men oftast bara för den som vill lära något nytt). Henrik började med att uppmana alla om att förstå vikten av att göra backuper enligt 3-2-1 metoden. Tre kopior på två typer av media varav ett skall inte lagras hemma. För att illustrera detta visade han hur har har byggt sitt system hemma med lagring både hemmet, i Skåne och Danmark! Givetvis med transport av data över molnet men med kryptering och användning av plattformar med öppen källkod.

Vi fick kort bekanta oss med NextCloud, OpenCloud, Protonmail och Signal som exempel på sådana plattformer och vad som fanns för för och nackdelar med egna lösningar mot de som tillhandahålls av de stora kommersiella aktörer.
Et exempel på en radio relaterat egen applikation var Cloudlog som har utvecklats av SK3GA. Diskussionerna gled iväg mot deras AMPRNet, Winlink och andra radio/internet aktiviteter. Vi behöver arbeta lite mer praktiskt med sådana saker.

Det kom några frågor till som resulterade i att Henrik erbjöd sig att komma tillbaka vid ett senare tillfälle med del II och lite mer detaljer om radio/internet lösningar.

Efter föredraget kom information från styrelsen och en påminnelse om att årsmötet kommer att hållas den 2:e mars.

Vid pennan
SA3ARQ/Martin

(Comments are closed)