Sedan sist

Onsdagen den 6 april samlades vi, för första gången på många år, återigen i ABF:s lokaler. Det blev en liten tapper skara, som i familjär stämning genomförde mötet. Vi blev tio stycken !

Kvällen inleddes med att vår ordförande SA3ARQ/Martin gick igenom nödutrymningstaktik och lämnade därefter information om kommande klubb-händelser såsom: SM3-möte i Sundsvall 23 april, SSA:s årsmöte och loppis i Eskilstuna 9 april , Field Day i Valkalampi 14 maj, träff på Gävle Bro den 20 april.

Därefter bjöd “SM3AVQ:s fond” alla på fika varpå SM3CLA/Karl-Olof visade sin hembyggda “Sweetheart” och bjöd på spännande historik. Mottagaren som konstruerats av Willy Simonsen från Norge och kom att tillverkas i 50.000 exemplar i England, för att släppas ner till motståndsgrupperna i Europa. Norges regering la en egen beställning på 5.000 exemplar. Dessa mottagare försågs med norsk instruktionstext.

Kvällen avslutades med allmänt samtal om egna upplevelser och minnen om WW2.

SM3CLA/Karl-Olof

(Comments are closed)