November månadsmöte

Onsdagen den 4 november klockan 19:00 har GKA virtuell månadsmöte på Jitsi. PROGRAM: SA5JUS/Juliusz “Radio i rymden” – amatörradio via satellit. Fika har ni med er från eget kök. Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag. Vi har lyckats få en plats på FURA’s Jitsi server i Umeå som förhoppningsvis […]

Sedan sist

Onsdagen 7 oktober var det dags för höstens andra GKA-meeting i Jitsi-format. Den här gången fick vi prova på en föreläsning från Sundsvall med Markku/-3LDP som föredragshållare. Han tog sig an begreppet AI ( Artificiell Intelligens ) och gjorde som vanligt en mycket intressant föreläsning med beskrivande bilder. Under föreläsningen berättade han om AI utifrån […]

Oktober månadsmöte

Onsdagen den 7 klockan 19:00 har GKA virtuell månadsmöte på Jitsi. Länken finns i mailen som skickats till alla medlemmar. PROGRAM: SM3LDP/Markku håller föredraget “AI – Artificiell Intelligens” Fika har ni med er från eget kök. Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag. Alla hälsas välkomna! Styrelsen

Igår kom GKA hem till mig!

Förra gången vi hade ett meeting var årsmötet den 4 mars, så visst var det spännande när kallelsen till höstens första möte kom. Dessutom skulle det bli ett virtuellt möte! Hur skulle det gå till? Jag, som inte är världsmästare när det gäller hantering av nyheter på datorer, var nog lite spänd när jag slog […]

Inställda möten

Pga rådande läge med Coronavirusets framfart ställer vi in träffen på Gävle Bro 2020-03-18 samt månadsmötet 2020-04-01 på ABF. Vi har alla ett ansvar i att hjälpa till att minska spridning genom att undvika folksamlingar och utsätta annan för onödig risk. Följ utvecklingen och rekommendationer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ Vi träffas på repeatern RV56 (RV4) kl 18:00 […]

Sedan sist

ÅRSMÖTE samt månadsmöte 4 mars 2020 18 medlemmar samlades till årsmöte onsdag 4 mars. ARQ hälsade välkommen och förklarade sedan årsmötet öppnat, och sedan fick han mötets förtroende att lotsa oss genom mötesförhandlingarna. Vår sekreterare har idag publicerat årsmötesprotokollet, så Ni som missade mötet kan läsa om fattade beslut. Innan mötet avslutades tackade Mats/EMJ Lennart/MTF […]

Sedan sist

19 medlemmar hade hörsammat kallelsen till mötet i ABF-lokalen. Ordf. -ARQ hälsade välkommen och vände sig särskilt till kvällens föredragshållare Jonas Jonsson. Som sändaramatör är det naturligt att lägga märke till fackverksmaster, och flera av oss har uppmärksammat de 6 meter höga master med vidhängande mätverktyg som finns längs våra vägar. De mätstationerna är en […]