Sedan sist

Första mötet på det nya året innehöll både auktion och föreläsning om ytmontering.
Inte så konstigt att det lockade hela 23 medlemmar.

Efter mötets inledning startade CLA budgivningen, och många fina prylar fanns på borden.
Januari brukar ju anses som en lågbudgetmånad med tanke på jul och nyår, och kanske var det orsaken till att många av de dyrare prylarna blev osålda.
Men CLA höll ändå sedvanligt tempo i auktionen, och ibland tog han hjälp av vissa “uppmuntranspriser” till goda budgivare.
De prylar som var skänkta till GKA hjälpte till att ge klubben en inkomst med 300:-

Efter fika blev det info från styrelsen, och därefter tog XLY ordet och berättade på ett informativt sätt om hur han börjat hantera ytmontering av pyttesmå komponenter.
Det väckte stort intresse, och fler medlemmar delgav oss synpunkter och tips. Det ledde till ett spontant beslut att ordna en “lödarkväll” med XLY och HEW som handledare.
CLA utsågs att inbjuda till en sådan kväll inom kort under devisen “bäst att löda medan tennet är varmt, hi”!

Kvällen kan summeras som en bra start på det nya året!

Dick/SM3CBR

Årets första klubbtidning är ute nu!

God fortsättning på nya året alla medlemmar.

Nu börjar radio säsongen igen. Dags att börja planeringen av nya antenner mm innan det blir vår.

Innehållet i tidningen är lite av varje. Teknik, Medlemsavgiften, Ordförandens rader mmmm’

73 de SA3BGM/Tony

Sändaramatören 2018 Nummer 1
3.2 MiB
186 Downloads
Details...

Januari månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har årets första månadsmöte onsdagen den 10 jan. klockan 19.00.
Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.

PROGRAM: A U K T I O N ! Tag med allt som du vill sälja och en laddad plånbok!

Efter fikapausen blir det information från styrelsen, följt av SM3XLY/Erik, som demonstrerar, på novis-vis, lödning av ytmonterade komponenter, s.k. SMT.

Därefter visar -CLA tre ”konstiga saker” och så finns det plats för ditt bidrag.

Välkommen till årets första träff,
hälsar styrelsen
gm SM3CLA/Karl-Olof

God Jul och Gott Nytt År!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas alla medlemmar i GKA !

Vi ses nästa gång onsdagen den 10 januari 2018 klockan 19.00 hos ABF.

Då blir det AUKTION och efter pausen en demonstration av SM3XLY/Erik, som på novis-vis, visar hur man löder ytmonterade komponenter.

Till auktionen tar du med sådant som du vill sälja – och en välfylld plånbok!
Styrelsen

Årets sista Bro-träff

Ett tiotal klubbmedlemmar samlades den 20 december till årets sista träff på Gävle Bro och en trivsam fikastund.

Som vanligt rörde samtalen de mest skilda ämnen. Där avhandlades DMR och tågkrockar. Radiodoktorn VOX lämnade nyservade apparater, MGU avslöjade bygget av sin “Sjöuggla” och INR fällde glada kommentarer i soffan. ARQ lånade ut sitt batteri att testa CLA:s nybyggda högspänningsaggregat och förorsakade en eldsvåda. Se där ett par bilder från kvällen du gick miste om, som inte var där !

Vid niotiden skildes gruppen och önskade varandra: God Jul !
SM3CLA

Sedan Sist

15 glada GKA;:are samlades i lokalen för sista mötet 2017. Vice Ordf. Martin/ARQ hälsade välkommen till kvällen.

Först berättade Erik/HEW om arbetet med att konstruera och bygga en spektrumanalysator med hjälp av IT-stöd för kretskortsplanering samt framställning av kort. I projektet ingår även Fredrik/ARL som tyvärr var förhindrad att delta i kvällen. Förutom en tydlig och informativ föreläsning fick vi även en hel del praktiska byggtips (+kinesiska tryckströmbrytare!). Vi ser fram emot näste redovisning under 2018!

Efter fika med saffransbulle och pepparkakor, som Olssons fond bidrog med, informerade ARQ från förra styrelsemötet (protokoll finns på hemsidan). Martin påminde om “januaribrevet” som kommer att innehålla info inför det nya året. I brevet finns även kallelsen till årsmötet.

Vårens Field-Day kommer att inträffa 18-20 maj i HAIF-stugan.

Sedan var det dags för YNZ att visa sina nyinköp: Först en QRP-trcvr från YouKit med lös högtalare + förstärkare från MFJ samt en flerbandsdipol från SOTA Beam. Som om detta inte skulle räcka har YNZ även skaffat en Elecraft KX1, så nu kan vi se fram emot fina QRP-signaler på banden.

Traditionsenligt visade CLA “underliga grejor” som vi fick fick gissa på. Den här gången var det en blomkrukshållare, en ljusgjutarform samt en “köttbullsmotare”. Många gissningar blev det!
Därefter tog CLA på sig tomteluvan och presenterade dragningslistan på gratislotteriet. Första priset gick till Lars/AVQ, och alla närvarande fick pris två gånger! AVQ tackade för lotteriet med repliken:” Man tackar och bockar”. Han vann nämligen en halmbock i andra rundan. Priserna stod GKA och Olssons fond för.

Till slut tackade Martin/ARQ för kvällen och önskade oss en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
CBR

December månadsmöte

Vi har månadsmöte onsdagen den 6 december klockan 19.00. Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.

PROGRAM: Våra energiska ”experimentörer” SM3HEW/Erik och SA3ARL/Fredrik demonstrerar sina senaste projekt.

Vid fikat bjuder Lars Olssons Fond på lussekatt och pepparkaka. Efter fikapausen blir det information från styrelsen, följt av SM3YNZ/Claes Gunnar, som visar sin QRP-station bestående av: YOUKITS 5W CW-station, batteridrivet högtaleri från MFJ och en avstämd QRP-dipole.

Därefter blir det dragning i Gratislotteriet, –CLA visar ”Tre konstiga saker” – och såklart plats för DITT bidrag.

Välkomna,
hälsar styrelsen
gm SM3CLA/Karl-Olof

Kassören påminner: Vänta med att betala in medlemsavgiften till efter den 1 jan. 2018! Det blir tydligare i bokföringen på så vis. Betala alltså INTE in pengarna i december 2017! Du kommer, i början av januari 2018, att få mer information i ett brev på posten!

Nästa meeting blir onsdagen den 10 januari. Då blir det AUKTION. Efter pausen demonstrerar SM3XLY/Erik ytmontering på novis-vis.