Arbetsplan Arduino

  1. Sätta upp utvecklingsmiljön.
  2. Skicka ett meddelande med LoRa.
  3. Ta emot ett meddelande med LoRa.
  4. Använda OLED-Display
  5. Läsa av temperaturen från en DS18B20 eller någon annan sensor.
  6. Sätt upp en MQTT-Broker.
  7. Anslut ESP32 till WiFi och MQTT.
  8. Kod för sändaren, kombinera sensor med LoRa TX
  9. Kod för mottagaren, ta emot mätvärde från LoRa och skicka till MQTT
  10. Från MQTT till en graf?

1. Sätt upp utvecklingsmiljön

Här kommer det bättre instruktioner på hur du kommer igång med VSCode och PlatformIO, men så länge så använd de nedan:

 

Använda GIT

Git används för att versionshantera kod och är bra att använda när man skriver kod. Alla exempel i det här projektet finns på internetsiten GitHub. Därifrån går det att antingen ladda hem koden som en zip-fil en gång eller “checka ut” koden och få möjlighet att hjälpa till i projektet och lätt ladda hem uppdateringar.


2. Skicka ett meddelande med LoRa

Exempelkod: https://github.com/danlarsson/ESP32-LoRa-MQTT-PlatformIO/tree/main/1-LoraTX

Vid vårat första kurstillfälle så skrev vi kod för att skicka ett meddelande med LoRa, än så länge har vi ingen mottagare så det enda sätt att veta att någon kod sänds är att lyssna med en radio på 868MHz, eller titta på den inbyggda lysdioden som tänds när enheten sänder.


3. Ta emot ett meddelande med LoRa.

Exempelkod: https://github.com/danlarsson/ESP32-LoRa-MQTT-PlatformIO/tree/main/2-LoRaRX


4. Använda OLED-Display

Exempelkod: https://github.com/danlarsson/ESP32-LoRa-MQTT-PlatformIO/tree/main/3-OLed-Display


5.


6. Backendsystem

Det finns mer information i menyn om backendsystemen vi kommer att använda. Backend = bakända, alltså de program som kommer att ta emot mätvärdet och sen spara det i en databas.

Exempelkonfiguration för installation via docker: https://github.com/danlarsson/ESP32-LoRa-MQTT-PlatformIO/tree/main/6-Docker-Base-Server

(Comments are closed)