Arbetsplan uPython

1. Sätt upp utvecklingsmiljö för microPython

Om du vill utveckla ESP32 med hjälp av Python så finns det miniversion av Python, för att komma igång klicka på länken eller följ den förenklade guiden nedan.

https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/tutorial/intro.html

Installera Python3

För att ladad hem och installera Python titta här https://www.python.org/downloads/
Välj version 3.5 eller nyare, pip behöver installeras också om det inte följer med automagiskt.

Installera esptool.py

ESPtool är ett verktyg för att installera microPython på en ESP32. (https://github.com/espressif/esptool)
Installera enkelt genom följande kommando:

> pip3 install esptool   ( Alternativt: pip install esptool )

Ladda hem rätt version av microPython

Filerna finns här:  https://micropython.org/download/esp32/
Testa med denna: https://micropython.org/resources/firmware/esp32-20210418-v1.15.bin

Installera micropython på ESP32

Kontrollera att du har kontakt med ESP32  (com7 måste ändras till den comport som din ESP32 är ansluten till)

esptool.py --port com7: chip_id

Rensa nuvarande konfiguration från ESP32

esptool.py --chip esp32 --port com7: erase_flash

Installera microPython på ESP32 (Ställ dig i rätt katalog och välj filen du laddade hem ovan)

esptool.py --chip esp32 --port com7: --baud 460800 write_flash 
  -z 0x1000 esp32-20210418-v1.15.bin

Starta en serieterminal Comport 115200 Baud, eller använd REPL i Mu.

Fixa WiFi anslutning

Installera WebRepl

import webrepl_setup

2. Skicka ett meddelande från en LoRa-nod till en annan

Litet exempel på microPython-kod mot ESP32 och LoRa: https://github.com/danlarsson/ESP32-LoRa-MQTT-uPython/

Lästips: https://lemariva.com/blog/2018/10/micropython-esp32-sending-data-using-lora

(Comments are closed)