Backendsystem

När man samlar in någon form av mätvärden, till exempel temperatur så vill man så klart hantera informationen, titta på den och kanske spara över tid. Det finns så klart en massa olika sätt att göra det på, här kommer vi att titta på dessa program som kan installeras på till exempel en RaspberryPi, men även lokalt på en dator.

  • MQTT – Ett sätt att på ett enkelt sätt föra över information mellan en eller flera enheter, det är standardiserat. Publisher / Subscriber.
  • InbluxDB – är en tidsseriedatabas, en databas som är duktig på att spara information som har en tidsstämpel, till exempel mätvärden (temeratur)
  • Grafana – är ett webbaserat program för att titta på data från till exempel InfluxDB. Man kan göra grafer och en massa annat.
  • NodeRed – är ett webbaserat verktyg för att koppla ihop olika system, som MQTT och InfluxDB.  Tar information in från ett system och skickar det vidare till ett annat. Kan även göra Dashboards, visa grafer, göra knappar, m.m. Otroligt kraftfullt och ändå rätt lätt att hantera.

För att underlätta installationen av alla program så har vi gjort en Docker-konfigurationsfil. Det går så klart att installera alla programmen var för sig, eller så installerar man Docker och kör ett kommando så fixas allt av sig själv.

Se mer här: https://github.com/danlarsson/ESP32-LoRa-MQTT-PlatformIO/tree/main/6-Docker-Base-Server

 

(Comments are closed)