Historia 2000 =>

2000
Medlemsantalet är fortfarande högt och enligt -NTA så har GKA 161 medlemmar.
Månadsmötena var välbesökta och från årets programpunkter kan följande nämnas: Nostalgi-kväll, Årsmötesförhandli ngar och lotteri, vårauktion, föredrag av Rolf Rosqvist, -AVQ visar PSK31, junimöte där sambandsgruppen visade sambandsvagnen och berättade om sin verksamhet,
J-O Nyman berättade ingående om den svåra olyckan som inträffade under SM-rallyt i Sandviken där två åskådare fick sätta livet till. GKA:s operatörer hade dock skött sig bra som vanligt.
Oktober: Höstauktion som inbringade 1690:-. SM3NJ/ Hans kåserar över ämnet “Vi radioter” under Novembermötet. Klubben avslutade året med julfest på Decembermötet. Hans/-NJ ordnade julsmörgåstårta. Som vanligt mycket gott och fint.

“Möte i järnbärarland”: Årets Field-Day 1-2 juli blev ett storartat arrangemang i samarbete med radioklubbarna i Falun och Borlänge. Stor uppslutning och flera övernattade.
VHF-sektionen höll repeatrarna igång och i slutet av året började flytten av utrustningen till den nya masten.
Klubben fick egen hemsida på Internet. Robert/-3WWO kom med förslaget och är också den som administrerar den. Klubbsignalen SK3GK aktiverades från Böna fyr av Anders/EA8CN (ex.SM3CUN) och Lars/SM3AVQ.
SM3ADR/Nisse sänder SSA-bulletinen och SM3CBR/Dick håller QSL-lådan aktuell och ser till att dessa kort når sina adressater.

2001
Medlemsantalet ökade med 1 medlem och är nu sammanlagt 162 st glada radioamatörer.
Medlemsavgiften oförändrad från föregående år. 75.- för förvärvsarbetande, 100.- familjeavgift och 35.- för övriga.
Från de välbesökta månadmötena kan bl.a. följande nämnas:

Januari: Diskussionskväll, SM3CLA, Karl-Olof visade sin QRP-sändare driven av en citron som batteri, uteffekt: 0,5 Watt!
Februari: Årsmötesförhandli ngar, inga större ändringar inom styrelsen och sektionerna. -AVQ sitter kvar som ordförande. -CLA experimenterar vidare, denna gång med att skapa elektrisk energi av varmt och kallt vatten och ett Peltier-element.
Mars: Vårauktion. -CLA svingade som vanligt klubban och en massa elektronik bytte ägare. Klubbens behållning 1095.- !
April: SM3JBE, Hasse och SM3TLG, Hans berättade om och visade bilder från sina DX-expeditioner till flera IOTA-öar.
Maj: SM3GUJ, Rolf berättade för oss om hur man bygger och får en Beveerage-antenn att fungera.
Juni: Mötet förlagt till Trebo Restaurang i Sandviken. SM3UWS berättade för oss om sina experiment på 137 kHz-bandet och visade oss sin utrustning för detta band.
September: SM4OTI, Stefan Knutsson berättade om och visade videofilm om bygget av den fantastiska repeatern på SK4SQ på Yxberget i Leksand. Ett mycket imponerande arbete som SM4-amatörerna utfört.
Oktober: Nostalgikväll. -EP, -CBR och -CLA visade oss en del antik amatörradioutrustni ng. Ett par prylar från SM3RN:s tid har -CLA sparat för eftervärlden och de visades upp. En gammal mottagare slogs på och fina signaler från G3SED gladde mötesdeltagarna. -EP visade upp brorsans hemgjorda 15 Watts sändare.
November: Höstauktion! Som vanligt under ledning av -CLA. Ett 40-tal personer besökte mötet.
December: Professor Lars Skyttner föreläste om “Kommunikation och information ur akademisk synvinkel”. Lars var på 50-talet Gävlebo och hade anropssignalen SM3CSC.

Sambandssektionen skötte som vanligt sina uppdrag på ett föredömligt sätt. 3st rallytävlingar och en skidtävling genomfördes.

Årets Field-Day “Möte i Järnbärarland” 30 juni – 1 juli blev som föregående år ett populärt arrangemang i samarbete med radioklubbarna i Falun och Borlänge. Bland aktiviteterna kan nämnas: Tävling i QRP-sändarbygge, rävjakt för hela familjen, grillkväll mm. -CLA demonstrerade hur man kan få ström till sändaren från citroner, ångmaskin och Peltier-element. SM5BSZ berättade om månstudstrafik och mätbuss fanns till förfogande för den som ville mäta upp sin rig.

Arbetet med repeatrarna fortgår, dock visade det sig att flytten till den nya masten och stationsbyggnaden skulle komma att bli besvärlig. Svårbemästrade störningar gjorde att delar av repeaterutrustningen måste omplaceras. Arbetet med detta pågår fortfarande.

Någon klubbdriven mailbox har vi fortfarande inte och Packet-radion är inriktad på DX-cluster. Två cluster finns aktiva, nämligen SK3GK-6 och SM3OSM-7.

GKA:s hemsida utvecklas ständigt. -WWO, Robert jobbar hårt med redigerandet.

Klubbsignalen SK3GK aktiverades under “The Lighthouse/Lightship Activity Weekend” från Eggegrunds fyr av EA8CN (ex SM3CUN) Anders, SM3CCT Bengt och SM3AVQ Lars. 1138 QSO:n avverkades!

SM3NJ, Hans sköter om så att vi får något till livs på våra möten. Gott och billigt som vanligt!
SM3NTA, Ove jobbar vidare med kassan, fixar så att vi får kallelsen varje månad, försäljning av SSA-prylar och är tillsammans med -MTF, -ACI, -RNN och -RMH de som oftast bemannar sambandets HQ.
SM3EMJ, Mats jobbar också med kallelsen men dessutom försöker han få till något intressant program till varje månadsmöte.
SM3ADR, Nisse sänder SSA-bulletinen på söndagarna.
SM3CBR, Dick kommer varje månadsmöte med QSL-lådan och ser till att de för så många värdefulla QSL-korten når sina adressater.
SM3SGP, Gunnar sköter cluster verksamheten.

Styrelsen 2001:

* Ordförande – SM3AVQ, Lars Olsson
* Vice ordförande – SM3EMJ, Mats Friberg
* Sekreterare – SM3VKN, Fredrik Gustafsson
* Kassör – SM3NTA, Ove Wahlgren
* Ledamot – SM3ACI, Steve Boström
* Styrelsesuppleanter:
Rolf Rosqvist
SM3NJ, Hans Nyström
* Revisorer:
SM3MTF, Lennart Forsgren
SM3GUE, Mats Johansson
* Revisorsuppleant – SM3CBR, Dick Lundberg

Samtliga uppgifter ovan är hämtade från Gävle Kortvågsamatörers verksamhetsberättel se, med små ändringar och tillägg av SM3WWO, Robert Lind.

2002
Utdrag ur verksamhetsberättel sen för 2002.

Medlemsantalet ökade under året till 184 betalande medlemmar.
Vad som framgår av kassörens (SM3NTA) bokslut, så har föreningen en bra ekonomi.
Månadsmötena har som vanligt varit välbesökta. Här följer några av programpunkterna: Januari, Lasse RMH, berättade om klubbens repeatrar.
Februari, Årsmötesförhandli ngar, avtackning av SM3AVQ som avgår och blir: Före Detta Ordförande.
Mars, Vårauktion. CLA svingade som vanligt klubban och inbringade 1610 kr till klubbens kassa.
April, Kenneth SM3HKN, berättade om amatörradiofyrar på kortvågen. Han förevisade bland annat ett par fina dataprogram för att kunna höra svaga signaler. Maj, Stellan SM3ANM, berättade och visade bilder över hur induktanser uppför sig i olika situationer.
Juni, Möte på Trebo restaurang i Sandviken. Temat var Rävjakt. CLA och EMJ berättade gamla minnen. CLA visade bilder och lite praktisk rävjakt genomfördes.

September, Allmän diskussionskväll utan tema. Bland annat information om SM rallyt i Sandviken, CW och Cept 2 kurser, mm.
Oktober, Höstauktion, där CLA svingade klubban och inbringade en slant till klubben.
November, Liten extra auktion på ett antal radioprylar. Kvällens huvudtema var Ragge SM5DIC, som berättade om sin vistelse i Burundi, där han lyckades återinföra amatörradio. Han fick signalen 9U5D
December, Denna kväll var tillägnad Karl-Olof CLA, som firade 50 år som radioamatör. Han bjöd hela klubben på fika och på mycket trevliga berättelser.

Sambandssektionen har under året haft 6st samband och som vanligt gick dessa bra.

Mats EMJ, har under året fixat intressanta programpunkter till våra möten.
Söndagen den 16/6 genomfördes en trevlig båttur med Ångbåten Emma på Storsjön och en avslutande middag på Trebo restaurang. Ett glatt gäng genomförde resan. Någon större fieldday har inte hållits under året, men vi kanske får se någon nästa år.
Arbetet med repeatrarna har fortlöpt under året. Två stycken 2m mottagare har placerats ut och dessa har ökat på täckningsområdet. 70 cm repeatern har fått nya filter och fungerar väldigt bra. Mer effekt vore dock bra.
I maj luftade klubben sin signal på 2m testen. Detta från skidbacken i Bomhus, Gävle.
Packetsektionen har inte visat sig på något av årets möten och så vitt vi vet så fungerar DX clustret.

Robert WWO har arbetat med klubbens hemsida och sett till att den alltid är rykande färsk. Numera har samtliga sektioner möjlighet att skriva och editera sin egen undersida på webben.

Lasse AVQ med flera har även i år aktiverat klubbsignalen under fyraktivitetshelgen. God aktivitet på banden resulterade i många QSO:n.

Arne FKL, Lennart MTF och Lasse RMH tjänstgjorde under hösten/vintern som instruktörer vid klubbens Cept 2 kurs. Tio stycken elever genomförde kursen och efter nyår så väntas de skriva upp för certifikat. I november kördes även en CW kurs igång. Den har körts över 2m repeatern och resulterat i ett flertal lyssnare.

Speciellt tack till några medlemmar som gör lite extra:

SM3NJ, Hans. Ständigt trogen i vår Cafeteria. Utan honom stannar GKA!
SM3NTA, Ove. Sambandets dirigent., vår glade kassör, samt tillverkare av Kallelsen.
SM3MTF, Lennart. Sambandets mekaniker och trafikledare.
SM3EMJ, Mats. Ordnar fram intressanta föredrag, gång på gång, samt tillverkar Kallelsen tillsammans med NTA.
SM3XLY, Erik. Mannen vi hör varje söndag 09.45.
SM3CBR, Dick. Håller ordning på våra QSL kort.

Samtliga uppgifter ovan är hämtade från Gävle Kortvågsamatörers verksamhetsberättel se, med små ändringar och tillägg av SM3WWO, Robert Lind.

2003
Utdrag ur verksamhetsberättel sen för 2003.

GKA hade under året 154 betalande medlemmar.
Från de 10 st månadsmötena som hölls under året kan nämnas:
Januari, Jon Eriksson, SM4UZM, besökte oss och berättade om APRS.
Februari, Årsmötesförhandli ngar, liten miniauktion som gav 930 kr till GKA.
Mars, Ingemar Myhrberg, SM0AIG, kåserade om sin uppväxt i Gävle och sin tid som radioamatör.
April, Vårauktion med CLA som utropare, många prylar bytte ägare och det innebar även att klubben fick 940 kr i kassan.
Maj, Bo Lenander, SM5CJW, förevisade och berättade om magnetiska loop-antenner.
Juni, Sedvanlig våravslutning på Trebo restaurang. Olle Berglund, SM3BP, gästade oss och berättade om sitt liv som telegrafist och amatör.
September, Kenneth Gyld, SM3VRO, visade bilder och berättade om sitt uppdrag för räddningsverket i YI “ Irak.
Oktober, Höstauktion med CLA vid klubban. Inbringade 1090 kr till klubbkassan.
November, Dick, CBR, och Lasse, RMH, körde en introduktionskväll om kortvågskörning.
December, Tommy Öberg från Uppsala, berättade om digital signalbehandling inom radiotekniken.
Under samtliga möten utom det sista, så har Hans, SM3NJ, fixat fikat. Vid december mötet ordnade VED:s XYL Ursula fikat. Vi ger dem ett speciellt tack för det gångna året.

Sambandssektionen hade under året 7st samband. 6st rallytävlingar samt 1 skidtävling.

I september hade klubben tillsammans med Valbo Flygklubb ordnat en gemensam träff ute på Rörbergs flygplats. Träffen var välbesökt och många gamla bekanta ansikten träffades och hade trevligt.

SK3GK luftade signalen vid ett antal tester på VHF under året. Några operatörer bidrog med klubbpoäng. Repeatrarna har krånglat en hel del under året. På decembermötet beslutades att klubben ska köpa in ny utrustning till repeatrarna.
2 m antennen har flyttats upp i masten och medfört att signalstyrkan på repeatern har ökat. I början på december drabbades vi av haveri på nätdelen och det blev tyst i etern.

Aktiviteten under året har till största delen bestått i att hålla igång och serva utrustning för accesspunkter, länkar och tjänster som används via dessa. Frekvenser som används för detta är 144550 och 437825 kHz med hastigheten 1k2 bd och 434525 kHz med 9k6. Den viktigaste tjänsten är f n DX-Clustret.

Datorsektionen har fortsatt driva klubbens hemsida på internet. I Mars månad fick sig hemsidan ett ansiktslyft samtidigt som den fick ny webbadress, www.sk3gk.net. Klubbens medlemmar fick nu möjligheten att gratis registrera en egen epostadress inom klubbens domänamn.
APRS-gruppen bildades inofficiellt sommaren detta år som en undersektion till datorsektionen. Gruppen har under hösten deltagit vid rallysamband i Torsåker och provkört APRS med gott resultat. En lokal APRS-digipeater med internetuppkoppling sattes upp i Gävle.

Fyraktiviteten kördes även detta år och det var som vanligt Lasse, SM3AVQ, med flera som var aktiva från Böna gamla fyr.
I maj körde klubben SSA:s portabeltest från skogen vid Hällhammar. Klubben har även haft en mindre teknikkurs med Arne, SM3FKL, och Lennart, SM3MTF, som lärare.

Styrelsen 2003:
# Ordförande SM3RMH, Lars Nygren
# Vice ordförande SM3EMJ, Mats Friberg
# Sekreterare SM3VKN, Fredrik Gustafsson
# Kassör SM3NTA, Ove Wahlgren
# Ledamot SM3ACI, Steve Boström
# Suppleant Rolf Rosqvist
# Suppleant SM3NJ, Hans Nyström
# Revisor SM3MTF, Lennart Forsgren
# Revisor SM3GUE, Mats Johansson
# Revisorssuppleant SM3CBR, Dick Lundberg

Årsavgiften för 2003 var 75:- för vuxna med avlönat arbete, 100:- familjeavgift samt 35:- för övriga.

Samtliga uppgifter ovan är hämtade från Gävle Kortvågsamatörers verksamhetsberättel se, med små ändringar och tillägg av SM3WWO, Robert Lind Februari 2004.

2004
Utdrag ur verksamhetsberättel sen för 2004:

GKA hade under året 154 medlemmar.
Från de tio månadsmötens kan nämnas:
Januari: Stellan Stenmark, SM3ANM höll ett intressant föredrag och – demonstrerade WIRE-MoM som är en programvara för att beräkna antenners egenskaper.
Februari: Årsmöte och miniauktion på junk från – SM3AKB som inbringade 256 kr.
Mars: Vårauktion med SM3CLA, Karl-Olof som auktionist. Auktionen inbringade 1011 kr till klubbkassan.
April: Ingemar Karlsson berättade för oss hur man med enkla medel kunde åtstadkomma rundradioutsändning ar till de närboende FN-styrkorna i Afrika.
En auktion hölls på från Lasse, SM3GEE skänkta prylar. Inbringade 602 kr till GKA. Vi tackar Lasse Dahlin.
Maj: Vi fick lyssna till FRA-tjänstemannen och kryptoanalytikern Bengt Beckman när han berättade om hur Arne Beurling – löste kryptot till den tyska G-skrivaren.
Juni: Våravslutning på Trebo restaurang. Jack , SM3TGM underhöll oss med visor.
September: Lars, SM3RMH berättade om det nya repeatersystemet som skall driftsättas.
Oktober: Rolf – Rosqvist berättade om HiFi “ utvecklingen under 1900-talets senare hälft.
November: Höstauktion med SM3CLA som auktionist.
December: Ragge, SM5DIC visade bilder och berättade ur sitt händelserika liv. Glögg o pepparkakor serverades utöver ordinarie fikat.

Som vanligt har Hans SM3NJ servat oss med fikat vid nio meetings. Vid det tionde var det Anders, SM3PTP och Ursula som ordnade det.
Vi tackar dem för deras lovvärda insatser.
Årets auktioner har givit ett tillskott till klubbkassan på 4357 kronor !
Sambandssektionen – har haft inte mindre än 10 sambandsuppdrag i vårt närområde. Vi har dessutom hjälpt andra klubbar vid SM-rallyt i Värmland och i Falun.
En upptaktsträff arrangerades i Sandviken den 8 dec. med många deltagande operatörer.
En antenn-Field-Day ordnades i Ockelbo i början av juni.
Familje-Field-Day anordnades av Lennart SM3MTF i Stigen.
Den 2 oktober deltog vi i KRIS 04.
SK3GK luftade signalen vid ett antal tester på UHF under året.
Packet-sektionen har under året servat utrustningen och hållit igång noder och länkar samt uppdaterat programvara.
Den viktigaste tjänsten är f.n. DX-Clustret, informations- och kommunikationssystem för radioamatörer över hela världen.
Datorsektionen har fortsatt att driva klubbens hemsida på nätet. Vi tackar Robert, SM3WWO för allt arbete i samband med detta.
Under året lämnade en av våra gamla amatörer oss. Det var SM3EP/Gösta som gick bort den 31 oktober.

Styrelsen 2004:
Ordf. SM3RMH Lars Nygren
Vice ordf. SM3EMJ Mats Friberg
Sekr. SM3WWO Robert Lind
Kassör SM3NTA Ove Wahlgren
Ledamot SM3ACI Steve Boström
Suppl. Rolf Rosqvist
Suppl. SM3NJ Hans Nyström
Revisor – SM3GUE Mats Johansson
Revisor SM3MTF Lennart – Forsgren
Rev.-suppl. SM3CBR Dick Lundberg

Årsavgiften för 2004 var 100 kr för vuxna med avlönat arbete, 150 kr familjeavgift, 50 kr för övriga.

Samtliga uppgifter ovan är hämtade från GKA:s verksamhetsberättel se och medlemsblad med små ändringar och tillägg av SM3CLA Karl-Olof
Februari 2009

2005
Utdrag ur verksamhetsberättel sen för 2005:

Från de tio månadsmötena kan nämnas:
Januari: Rolf Rosqvist berättar vidare om ljudteknik och HiFi
Februari: Årsmöte. Därefter berättade Paul Eriksson om Catalina-katastrofen i Östersjön 1952.
Mars: Andreas, SM4VZK berättade om projekt SSA:s årsmöte i Borlänge 2004
April: Vårauktion. Klubben fick in 510 kr.
Maj: Hans, SM3NJ visade gamla godbitar ur videoteket.
Juni: Våravslutning på Trebo restaurang. Gunno Gunnvall berättade om flygrörelser över Östersjön under kalla kriget.
September: Staffan Gräns från Vägverket berättade om E4:ans nya sträckning mellan Gävle och Stockholm och dess byggnation.
Oktober: Stor höstauktion. Klubben fick in 609 kr.
November: Håkan SM3EQY berättade om en expedition till Svalbard.
December: Glögg o pepparkakor serverades av SM3NJ och SM5LBR – Rainer Arndt berättade om Dayton-Hamvention.

SM3NJ – Hans, har hela året fixat fikat till våra meetings. Vi ger honom ett stort tack !
Sambandsgruppen har deltagit i fem rallytävlingar.
En antennfieldday anordnades i Ockelbo 17-19 juni. Ett uppskattat arrangemang som besöktes av många.
SK3GK luftade signalen vid en test på VHF under året.
SK3GK:s 10 meters fyr är också i drift.
Packetsektionens aktivitet har mest bestått i att hålla igång utrustning för noder och länkar och uppdatering av programvara.
Datorsektionen har sett till att klubbens hemsida har hållits uppdaterad. APRS-nätet har fungerat utan några störningar. Systemet har använts vid ett par tillfällen i rallysammanhang.
GKA hade en 60-årsfest den 22 oktober i Överhärde Bygård då klubbens 60-årsjubileum firades.
Den 10 september deltog vi i – Järnvägsmuseets Dag “ 2005 – Ett tiotal GKA-medlemmar fanns på plats.

Styrelsen 2005:
Ordf. SM3RMH Lars Nygren
Vice ordf. SM3EMJ Mats Friberg
Sekr. SM3WWO Robert Lind
Kasssör SM3NTA Ove Wahlgren
Ledamot SM3ACI Steve Boström
Suppl. SA3AES Rolf Rosqvist
Suppl. SM3NJ Hans Nyström
Revisor – SM3MTF Lennart Forsgren
Revisor SM3GUE Mats Johansson
Rev.suppl. SM3CBR Dick Lundberg

Årsavgiften för 2005 var 100 kr för vuxna med avlönat arbete, 150 kr familjeavgift, 50 kr för övriga.

Samtliga uppgifter är hämtade från GKA:s verksamhetsberättel se och medlemsblad med små ändringar och tillägg av SM3CLA Karl-Olof
Februari 2009.

2006
Utdrag ur verksamhetsberättel sen för 2006:

GKA hade under året 164 betalande medlemmar. Klubbens ekonomi är god. Från de tio månadsmötena kan nämnas:
Januari: SM0JZT, Tilman Thulesius berättade om QROlle och egenbygge.
Februari: Vinterauktion som inbringade 438 kr till klubbens kassa.
Mars: Årsmötesförhandli ngar, föredrag av SM3JAV, Sven Arne Borg som berättade om FRO och dess verksamhet.
April: Erik Sundström från Sandviken berättade om ångmaskinens många uppfinnare.
Maj: Sista mötet i lokalen på – Kristinagården. (Vårt utrymme skall nu byggas om till förskola) SM6CNN, Anders Larsson höll ett föredrag under rubriken: QSL-kort berättar
Juni: Sedvanlig våravslutning på Trebo restaurang i Sandviken. Tore Forsberg, f.d. chef för kontraspionaget i Sverige berättade under rubriken: Spioner och spioner som spionerar på spioner.
September: Höstupptakt med möte på Järnvägsmuseet i Gävle. Lasse Lunde´n från Gästrike Militärhistoriska Förening “GMF, berättade om dess verksamhet med anknytning – till tåg och radio.
Oktober: Stor höstauktion genomfördes vid Trebogrillen i Sandviken. Auktionen inbringade 1318kr till klubbens kassa.
November: Möte i kvarterslokalen på Runstensvägen 41 i Gävle. Föredrag av Bertil Nordström, som berättade under rubriken: Gamla minnen från flygvapnet.
December: Mötet avhölls på Folkets hus i Gävle. Kvällens föredragshållare var SM5BF, Calle Walde, som berättade under rubriken: Grimeton, ubåtsradio Grimeton

SM3NJ, Hans – Nyström avtackades vid vårens – sista möte efter att år efter år fixat fika till mötesdeltagarna. – Vi ger Hans ett stort tack för de gångna åren!
Den 10 februari – avled – SM3LBO, Kent Nääs från Sandviken. Ett vänligt och gott hjärta hade han, som brann för våra radiosamband.
Den 17 juli avled SM3AKB, Thure Stonert efter en längre tid sjukdom. Vi känner stor tacksamhet för hans insatser för vår hobby.
Vi medverkade vid fyra rallytävlingar som kunde genomföras tack vare den trogna skaran av radiooperatörer som ställer upp på den roliga begivenheten. SM3NTA, Ove Wahlgren fick under året uppmuntran, en gåva som han uppskattade mycket och härmed vill tacka för.
Field-day-kommitten ordnade den sedvanliga Ockelbo-träffen den 9-10 juni. Årets tema var digitala trafiksätt. Träffen lockade ett 20-tal besökare. För övrigt har ingen annan aktivitet genomförts.
Ingen aktivitetstest har genomförts med klubbens signal. Dock har klubbens medlemmar tävlat för SK3GW i klubbtävlingen på VHF/UHF/SHF “ testerna, med ett mycket bra resultat i slutänden av året. En 3:e plats i klubbtävlingen.
Klubbens repeatrar har varit i flitigt bruk, trots de temporära driftsformerna. – Det planerade antennbytet fick tyvärr skjutas upp till 2007.
Klubbens lokalrepeater på 434,925 MHz är QRV i Gävle.
SK3GK:s 10meters-fyr är ej i drift, då den drivit iväg i frekvens. Fyrvaktaren SM3WEO har objektet på reparationsbordet.
DX-clustret fungerar enligt uppgift. Ingen ytterligare aktivitet rapporterad.
Datorsektionen har under året drivit och underhållit föreningens hemsida.
Den största förändringen är ett diskussionsforum som uppskattas av besökarna. Det nya forumet skall förhoppningsvis klara sig från s.k. spam, då det kräver att användarna registrerar sig innan man använder forumet.
SM3VRO, Kenneth Gyld och SM4WWO, Robert Lind har under året sett till att APRS-digipeatern – i Sätra vattentorn fungerat. Det är dock dåligt med användare – på APRS-nätet i området kring Gävle.
GKA har under året haft sina möten på att antal olika platser. Detta sedan den lokal på Kristinagården , som vi vanligtvis brukade använda, byggts om till dagis.
GKA deltog – vid firandet av järnvägens 150 års jubileum, den 9 september, vid Järnvägsmuseet i Gävle. Många besökare stannade till och pratade med oss. Mycket uppskattat. Operatörer var bl.a. SM3EYD, SM3MTF, SM3RMH, SM4WWO.
Fyrhelgen i augusti genomförde vid Böna fyr och många besökare tittade in och lyssnade på radiotrafiken. Bl.a. vår landshövding. Operatörer var SM3AVQ, SM3CBR och EA8CN.
Under oktober månad genomförde klubben en intensivkurs för nya radioamatörer. Den resulterade i fyra nya signaler tillika medlemmar i klubben.

Styrelsen 2006:
Ordf. SM3RMH, Lars Nygren
V.ordf. SM3EMJ, Mats Friberg
Sekr. SM3WWO, Robert Lind
Kassör SM3NTA, Ove Wahlgren
Ledamot SM3ACI, Steve Boström
Suppl. SA3AES, Rolf Rosqvist
Suppl. SM3NJ, Hans Nyström
Revisor SM3MTF, Lennart Forsgren
Revisor SM3GUE, Mats Johansson
Rev.-suppl. SM3CBR, Dick Lundberg

Årsavgiften för 2006 har varit : 100kr för vuxna med avlönat arbete, 100kr familjeavgift, 50kr för övriga.

Samtliga uppgifter är hämtade från GKA:s verksamhetsberättel se och medlemsblad med små ändringar och tillägg av SM3CLA Karl-Olof
Mars 2009.

2007
Utdrag ur verksamhetsberättel sen för 2007

Klubben har under året haft 162 betalande medlemmar.
Reglering av Klubbens och Sambandsgruppens kassor har skett under året.
Sambandsbilen har köpts in och är upptagen som en tillgång, men marknadsvärdet är 2-3 gånger det bokförda värdet.
Från de tio månadsmötena kan nämnas:
Januari: SM0UCC, Kurt Ekdahl berättade om SAQ och hur han tagit emot signaler med sin specialbyggda RX. – Mötet beslutade att inköpa Sambandsbilen från Gästrike räddningstjänst. Mötet hölls i lokalen på Runstensvägen.
Februari: Månadsmöte på Nybo Cafe´ i Valbo. SM3MTF, Lennart berättade om SSA:s avstörningstjänst och visade upp avstörningsväskan.
Mars: Årsmötesföhandlin gar. Därefter föredrag av SM4UXM, Jon och SM4WWO, Robert som berättade om APRS och satellitkommunikatio n. Mötet hölls i lokalen på Hövdingavägen.
April: Vårauktion som inbringade 563 kr till kassan. Mötet hölls i lokalen på Hövdingavägen.
Maj: SM3AVQ, Lasse och SM3CLA, Karl-Olof – hade berättarkväll om gamla radiominnen.
Hembyggda och fabriksbyggda prylar visades upp under kvällen. Mötet hölls i lokalen på – Hövdingavägen.
Juni: Våravslutning på Trebo Restaurang i Sandviken. SM0AOM, Karl-Arne Markström, berättade om mottagarteknik i teori och praktik.
September: Höstupptakt i lokalen på Runstensvägen. Allmän diskussionskväll med sedvanlig fika.
Oktober: Höstauktion vid Trebo Brygga i Sandviken. Inbringade 1150 kr till klubbkassan.
November: Möte hos Weologics på Kryddstigen. Sedvanligt månadsmöte, därefter berättade SM3WEO, Jillias om sin verksamhet.
December: SM3MTF, Lennart och SM3RNN, Nisse berättade om utvecklingen av klubbens nya repeatersystem. Mötet hölls i lokalen på Runstensvägen.

Sambandsgruppen deltog i sex rallytävlingar under året. SM3NTA är väldigt tacksam för alla radiooperatörer som ställer upp till Klubbens fromma.
Ingen Field-Day har ordnats under året.
Ingen aktivitetstest på VHF/UHF har genomförts med klubbens signal. Dock har klubbens medlemmar tävlat för SK3GW i klubbtävlingen på VHF/UHF/SHF testerna där vi erhöll en 7:e placering.
Datorsektionen har under året drivit och underhållit förfeningens hemsida www.sk3gk.net.
Klubbens digipeater är i drift. Ett antal amatörer är aktiva på APRS.
Några av klubbens medlemmar åkte i april till SJ9AM i Utanede på distriktsmöte. Klubbens sambandsbil visades upp.
Bilen visades även upp vid SSA:s årsmöte i Handen. Många besökare tittade in i bilen och var rejält imponerade.SM3RMH och SM3NTA var klubbens representanter på plats.
Under en lördag i slutet av april samlades ett gäng och byggde kortvågsdipoler. SM3MTF, Lennart hade tagit fram materialsatser och av dessa tillverkades ett antal dipoler som matas med dubbla koaxkablar.
SSA:s portabeltest – i maj och augusti genomfördes med många klubbmedlemmar som luftade sina signaler. Distrikt 3 har underåret haft en utmaning bland klubbarna i distriktet och det har medfört en rejäl aktivitetsthöjning.
I Augusti åkte ett gäng ner till SK0TM, Tekniska museet och blev väl mottagna av SM0UCC, Kurt som var dagens värd vid musedistationen.
Fyrhelgen i augusti genomfördes vid Böna fyr. SM3AVQ och SM3CBR, m.fl. aktiverade sig vid fyrvaktarstugan i Bönan.
Den 20 augusti nåddes vi av budet att SM3HYA Jan Nilsson gått bort.

Styrelsen 2007:
Ordf. SM3RMH Lars Nygren
Vice ordf. SM3EMJ Mats Friberg
Sekr. SM3YNZ Claes Gunnar Larsson
Kassör SM3NTA – Ove Wahlgren
Ledamot SM3ACI – Steve Boström
Suppleant SA3AES Rolf Rosqvist
Suppleant SM3WEO Michael Jillebo
Revisor – SM3MTF Lennart Forsgren
Revisor SM3GUE – Mats Johansson
Revisorsuppl. SM3CBR – Dick Lundberg

Årsavgiften för 2007 var 150 kr för vuxna med avlönat arbete, 200 kr familjeavgift 100 kr för övriga.

Samtliga uppgifter ovan är hämtade från GKA:s verksamhetsberättel se och medlemsblad med små ändringar och tillägg av SM3CLA Karl-Olof
Februari 2009.

2008
Utdrag ur verksamhetsberättel sen för 2008

Klubben har under året haft 120 betalande medlemmar. Klubbens ekonomi är god enligt kassören. Från de tio månadsmötena kan nämnas:
Januari: SM3NTA Ove, pratade samband och visade filmer från rallytävlingar
Februari: SM3EYD Anders, berättade om VHF, UHF och SHF. Historik blandat med dagens teknik.
Mars: Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Därefter berättade SM3RMH Lasse, om Vägverkets bandvagnar. Mötet hölls i Trebogrillen i Sandviken.
April: SM5GMZ Peter Arninge, berättade om DXpeditionen till S:t Brandon. En DVD visades från expeditionen.
Maj: Vårauktion som inbringade 371 kr till kassan.
Juni: Våravslutning vid – Trebo restaurang i Sandviken. Christer Fahlstedt, – från – Rescue Electronics berättade om utalarmeringssystem för räddningstjänst och ambulans.
September: SM3AVQ Lasse, berättade och visade bilder på inkommande och avgående fartyg – vid Bönan.
Oktober: Höstauktion som inbringade 45 kr (!) – till – klubbkassan.
November: SM5HP Rolf, berättade om konstruktion och framtagning av den militära radiostationen RA 200.
December: Erik Sundström berättade på ett mycket underhållande sätt, om ångmaskinens utveckling.

Sambandsgruppen har medverkat vid tre rallytävlingar. Stort tack till den trogna skaran operatörer som alltid ställer upp.
Ett tjugotal medlemmar deltog i en kvällskurs på Gävle brandstation rörande brand- och andra risker i hemmet. En demonstration av räddningstjänstens fordon avslutade kvällen.
Den 5 april stod GKA som värd för ett Distrikt-3 “ möte. Det hölls i Mikaelsgården i Valbo.
Under året har vi inte haft någon organiserad Field-Day- verksamhet, men vi har deltagit vid ett par evenemang under året.
Fyraktiviteten vid Böna fyr genomfördes i sedvanlig ordning med SM3AVQ Lasse och SM3CBR Dick, vid rodren.
Vid Hemlingby byadag deltog vi och visade upp amatörradio för intresserade besökare. Dessa arrangemang har blivit tradition.
Under året omorganiserades VHF/UHF-sektionerna och Lennart SM3MTF tog över sektionsledarsysslan .
Lennart har huserat klubbens repeaterlogik under året och har under året provkört 2m-repeaterns nya slutsteg. 2m-mottagare har under december monterats vid vattentornet i Årsunda.
Klubbens datorsektion har hållit SK3GK-2 i drift. Under senhösten rasade tyvärr den dator som använts som logik vid digipeatern och då ställde SA3ARK Danne , SM3WFR Tobbe och SM3RNN Nisse upp och fixade igång ny apparatur. Täckningen är hyfsad och med hjälp av SM3XLY Erik, har vi bra APRS-täckning i de västra delarna av Gästrikland.
Ingen ny kurs för sändareamatörer har tyvärr hållits, varför nyrekryteringen till amatörradiovärlden har avstannat inom vår klubb.
Den 21 januari fick vi meddelandet om att SM3FML Jan Nilsson gått bort.

Styrelsen – 2008:
Ordf. – SM3RMH Lars Nygren
Vice ordf. – SM3EMJ Mats Friberg
Sekr. SA3ARK Dan Larsson
Kassör – SM3NTA Ove Wahlgren
Ledamot – SM3ACI – Steve Boström
Suppleant – SM3YNZ – Claes Gunnar Larsson
Suppleant – SA3ARL Fredrik Sjögren
Revisor – SM3GUE – Mats Johansson
Revisor – SM3MTF Lennart – Forsgren
Revisorsuppl. SM3CBR Dick Lundberg

Årsavgiften var för 2008: – 150 kr för vuxna med avlönat arbete, 200 kr – familjeavgift, 100 kr för övriga.

2009
Utdrag ur verksamhetsberättel sen för 2009.

Klubben har under året haft 95 betalande medlemmar. Klubbens ekonomi är enl. bokslutet fortsatt god. En reglering av klubbens och sambandsgruppens kassor kommer att ske under 2010. Denna är endast av bokföringsmässig art.

Från de tio månadsmötena kan följande programpunkter nämnas:
Januari: SA3ARL / Fredrik Sjögren berättade om Elecraft K3-transceivern.
Februari: SM3CLA / Karl-Olof höll ett intressant och bejublat föredrag om SM3RN / Sven Bernholm och hans bedrifter inom radions epok i Gävle.
Mars: Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Därefter berättade SM0AOM / Karl-Arne om Surplusepoken
April: Vårauktion
Maj: SM3RMH / Lasse berättade om RAKEL, det nya radiosystemet för myndigheter, landsting och kommuner.
Juni: Våravslutning i Trebo. SM5DIC / Ragge berättade om månstuds.
September: SA3ARK / Dan, berättade om Arduino. En plattform för experiment.
Oktober: Höstauktion
November: SM5HP / Rolf berättade om radioutveckling i allmänhet.
December: SM3CBR / Dick berättade om trådantenner och dess möjlighet att användas vid DX-förbindelser.

Sambandsgruppen har medverkat vid fyra rallysamband och vid en skidtävling. Klubben har vid dessa dragit in en nettointäkt på drygt 14.000 kr. Ove /SM3NTA har varslat om att fördelningen av arbetsuppgifterna i sambandsgruppens ledning bör ses över. Det har tillkommit en del nya medlemmar som gått med i sambandsgruppen. vilket är bra eftersom vi har en del naturliga avgångar av åldersskäl. Vår trognaste sambandspappa Karl-Olof / SM3CLA är en av de sambandsmedlemmar som nu avsagt sig fler uppdrag. Karl-Olof var den som tillsammans med SM3JBB / Björn, en gång startade sambandsgruppen.

Helgen 22-23 augusti genomförde klubben sin Field Day tillsammans med Gestrike Militärhistoriska förening i det natursköna Tallås, norr om Jädraås. Detta arrangemang genomförs varje år i samband med den årliga kvällskörningen av ångtåg längsmed Jädraås “ Tallås järnväg. Mycket folk var i rörelse och vi passade på att visa upp oss i uniform! Några av klubbens medlemmar äger ett militärtält och detta tält användes för logi och uppvisande av amatörradio.

Under året har det pågått – arbete för att det nya repietersystemet ska fungera. Bl.a. har – vi bytt ut en kontakt på antennen på Kungsberget. Detta skedde i sådan blåst att vi tidvis inte kunde prata med varandra trots att vi bara var 3 meter från varann.
Länkradion på mottagarbenet – i Årsunda har monterats och kopplats in i drift. Länkradion till sändaren är klar och ligger uppe på Kungsberget. Det saknas bara en kraftig nätdel. Den skall monteras när den nya logiken tas i drift. Vi håller nu på med logiken och den tas snart i drift. – –

Årets stora händelse i datorsektionen var att – klubben fick en ny webbplats och ett nytt domännamn: – http//www.sk3gk.se –
Klubbens medlemmar med e-postadress fick även de nya adresser med: @sk3gk.se
Klubben har inte haft någon direkt verksamhet inom APRS. – Digipeatern SK3GK-2 har fungerat tillfredsställande under året. Noteras skall dock att SM3XLY har satt upp en digipeater SM3XLY-2 i Torsåker som ett bra komplement till klubbens digi.

En mycket intressant och rolig studieresa genomfördes den 9 maj. Vi besökte JP Johansson museet i Enköping – och Telemuseet på S1 i Enköping. SM3EMJ / Mats hade hade ordnat denna utflykt och dagen var mycket trevlig.

Under hösten genomfördes en kurs för amatörradiocertifik at. Lärare på kursen var SA3ARK / Dan och SM3ACI / Steve. Fem elever genomförde kursen och har avlagt prov. Grattis till de nya certen.

SM3AVQ / Lasse och SM3CLA / Karl-Olof, har gjort klubben rikare. En speciell fond upprättades efter försäljning av diverse utrustning. Ett jättetack för ett storartat arbete.

Den 8 sept. 2009 fick vi meddelandet om att SM3VED / Olle avlidit. Ved-Olle var född den 9 jan. 1936. Han besökte ofta – våra möten och var flitig på banden.

Styrelsen 2009:
Ordf. SM3RMH – Lars Nygren
Vice ordf. SM3EMJ – Mats Friberg
Sekr. SA3ARK – Dan Larsson
Kassör – SM3NTA – Ove Wahlgren
Ledamot – SM3ACI – Steve Boström
Suppleant – SM3YNZ – Claes Gunnar Larsson
Suppleant – SA3ARL – Fredrik Sjögren
Revisor – SM3MTF – Lennart Forsgren
Revisor – SM3GUE – Mats Johansson
Revisorsuppl. – SM3CBR – Dick Lundberg

Årsavgiften var för 2009: 150kr för vuxna med avlönat arbete, 200kr familjeavgift, – 100kr för övriga.

2010
Utdrag ur verksamhetsberättel sen för 2010

Klubben har under året haft 99 betalande medlemmar. 139 finns med i medlemsförteckninge n men kommer att strykas efter årsmötet om de inte betalat medlemsavgiften.
Föreningen har även detta år god ekonomi.

Klubben har haft tio månadsmöten. Nedan följer ett axplock ur innehållet:
Januari: SM3SGP, Gunnar Widell kom till oss och berättade om hur man kör test i allmänhet och om hur man bygger upp en större contest-central. Han berättade om conteststationen SK3W i Österfärnebo samt visade bilder därifrån.
Februari: SA3ARL, Fredrik berättade om Månadstesten och Log4U
Mars: Sedvanligt årsmöte
April: Vårauktion
Maj: Lars Hillström gästade oss och berättade om den expedition som han utförde på Svalbard i spåren efter Expedition Nordenskiöld
Juni: Sedvanlig säsongsavslutning på Trebogrillen. Sture Lundin berättade om Egna upplevelser från flyget på 40- och 50-talet
September: SM5COP, Runde gästade oss och berättade om sin uppväxt i Tornedalen och om hans brinnande intresse för amatörradio.
Oktober: SM5XW, Göran var kvällens föredragshållare. Han berättade om:En resa till annorlunda länder med radion i bagaget.
November: Höstauktion
December: SM3CLA, Karl-Olof – berättade glimtar ur – SMXF, Gävle mellanvågssändares historia. Lars Olssons Fond bjöd på Lucia-glögg.

Sambandsgruppen har deltagit vid två rallytävlingar, en skidtävling och en Mc-tävling.
Av dessa medverkade vi vid: Vinterpokalen, Bessemerloppet, Gestrikenatten och Novemberkåsan. Gruppen har därvid dragit in en nettointäkt på 15.000 kronor
Sambandsledningen har under året bestått av följande grupp: SM3ACI, SM3MTF, SM3NTA, SM3RMH och SM3LEI.

Program-och Field Day“kommitten arrangerade tillsammans med FRO i Gävle, en antennmätardag vid Hällhammar. C:a 15 medlemmar deltog i aktiviteten. Någon speciell Field Day har inte arrangerats.

VHF/UHF-sektionen har under året driftsatt den nya repetitören och under sommaren trimmades systemet. Det finns dock en hel del saker som skall förbättras och byggas ut. En del materiel har köpts in och skall monteras.
Ansökan om nyckel till Kungsberget har lämnats in.

Contestsektionen har informerat om kommande tester och rapporterat om körda tester samt gjort en genomgång av Log4U.

Datorsektionen har inte lämnat någon rapport.

SM3NJ, Hans och SM3EMJ, Mats utsågs vid årsmötet till hedersmedlemmar i GKA. De fick blommor och ett presentkort gällande en flygtur i en flygsimulator.

Vi gratulera följande medlemmar till nya signaler under året:
SA3BIB, Johan Palm. SA3BIQ, Leif Hagelin
SA3BIT, Fredrik Nyman. SA3BIX, Erik Johansson

Styrelsen 2010:
Ordf. SM3RMH, Lars Nygren
Vice ordf. SM3EMJ, Mats Friberg
Sekr. SA3ARK, Dan Larsson
Kassör: SM3NTA, Ove Wahlgren
Ledamot: SM3ACI, Steve Boström
Suppleant: SM3YNZ, Claes Gunnar Larsson
Suppleant: SA3ARL, Fredrik Sjögren
Revisor: SM3MTF, Lennart Forsgren
Revisor: SM3GUE, Mats Johansson
Revisorsuppl.: SM3CBR, Dick Lundberg

Årsavgiften var för 2010: 200kr för ordinarie avgift, 300kr familjeavgift, 100kr för studerande upp till 25 år.

Samtliga uppgifter ovan är hämtade från – GKA:s verksamhetsberättel se och medlemsblad, med små ändringar och tillägg av SM3CLA – Karl-Olof
Mars 2011

2011
Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2011:

Klubben har under året haft 86 betalande medlemmar. 102 personer finns upptagna i medlemslistan. De som ej betalat kommer att strykas efter årsmötet.
Föreningen har enl. bokslutet även detta år god ekonomi.

Föreningen har under året haft tio månadsmöten. Nedan följer mötesprogrammen:
Jan.: Ide´- och planeringskväll för kommande aktiviteter.
Febr.: SM5HP/Rolf berättar om ”Myter och rykten om antenner”
Mars: Årsmöte.Efter detta visade SM3RMH/Lasse bilder från årets ”Antennmätdag” vid Hällhammar
Apr.: SM3MTF/Lennart berättade om sambandsgruppens utrustning. De tidigare utsedda hedersmedlemmarna SM3NJ/Hans och SM3EMJ/Mats fick var sitt presentkort på en simulatorflygning.
Maj : SA3ARL/Fredrik, SA3ARK/Dan och SM3HEW/Hans-Erik höll ett föredrag om nätverksanalysatorn MiniVNA.
Juni: Vid våravslutningen i Trebo pratade professor Bo Thide om nya forskningsgenombrott, som förändrar synen på radiovågorna.
Sept.: SM3CLA/K-O och SM3CBR/Dick pratar om rävjakt och visar ett bildspel, samt SM5IQ:s rävjaktsfilm från 1953.
Okt.: Vi tittade på en video från 1983 då Erik Bergsten berättade om amatörradio.
Nov.: SM5DIC/Ragge håller ett intressant föredrag om Kongo Kinshasa.
Dec.: SM5HP/Rolf berättade om EH-antenner.

Sambandssektionen har haft radiosambandsuppdrag vid tre billrallyn och vid en skidtävling. Vi har på dessa dragit in en nettoinkomst på 11.500 kronor. Vi medverkade vid: Vinterpokalen, Gestrikerundan, Malmjärn runt samt skidtävlingen Bessemerloppet.
Sambandgruppen har haft pizza-afton i Sandviken, för 11 operatörer, den 12 november.
Sambandsgruppen har även haft ett planeringsmöte i Sandviken den 3 december. Vid mötet deltog bitvis ledningarna för några motorklubbar.

Program-och Field day-kommitten arrangerade en Field day vid Svartviksstugan 20-22 maj.

VHF/UHF sektionen har fortsatt arbetet med repeatern. Nytt QTH för logiken har iordningställts i den röda vagnen på SM3MTF:s tomt. Vi har också lyckats få en nyckel så att vi kan komma in på Kungsberget.

Contestsektionen: SA3BGM/Tony, SA3ARL/Fredrik och SA3ARK/Dan har deltagit i tester. Särskilt uppmärksammar vi att SA3BGM/Tony vann årets månadstest för grenen SSB-QRP. Dessa tre medlemmar har också deltagit i SAC-testens SSB-gren hos SK3W i Österfärnebo.

Datorsektionen skriver att under första halvåret 2011 blev vår hemsida ”hackad”. Det skapades sedan en ny hemsida (av SA3ARK/Dan) under andra halvåret, som har fungerat bra.

Den 19 maj samlades ett gäng intresserade av att ta upp rävjagandet, vid Hemlingbystugan.
Instruktörer vid denna övnings-och introduktionsjakt var SM3CLA, SM3CBR och SM3EMJ, med bistånd av SM5CCT/Bengt.
Gruppen har sedan haft två planeringskvällar, den 9 juni och den 4 september, med sikte på rävsax-bygge alt. –köp. Planeringen är att under våren 2012 starta med ”riktiga” jakter på Norrlandet.

Traditionsenligt medverkade GKA vid den s.k. ”Fyrhelgen” den 20 – 21 aug. 2011.
Som vanligt var det SM3AVQ och SM3CBR som stod för aktiviteterna. Man körde totalt 75 QSO och 22 länder blev kontaktade. Bästa DX var JA och UA9.

SA3ARK / Dan har lagt ner stort arbete på att redigera den film han spelade in när SM3CLA berättade vid ett möte om SMXF. Filmen, som handlar om uppbyggandet av Gävles första mellanvågssändare 1925, finns utlagd på YouTube och kopior har överlämnats till Gävle museum, Arkiv Gävleborg samt till Sven Bernholms barnbarn Stig Bernholm. (Sven Bernholm byggde och drev den första mellanvågssändaren i Gävle.)

”Lars Olssons Fond” uppvisar vid årets slut ett netto på 8849,80 kronor.

Den 26 juni fick vi budet att SM3UQY/Yngve (tidigare call:SM3SY) gått bort. Vi lyser frid över hans minne.

Styrelse under 2011:
Ordf. SM3RMH – Lars Nygren
Sekr. SA3ARK – Dan Larsson
Kassör: SM5LEI – Kjell Leiwert
Ledamot: SM3ACI – Steve Boström
Suppleant: SA3ARL – Fredrik Sjögren
Suppleant: SA3BGM – Tony Larsson (Tillika redaktör för “Sändaramatören”)
Revisor: SM3GUE – Mats Johansson
Revisor: SM3MTF – Lennart Forsgren
Revisorsuppleant: SM3CBR – Dick Lundberg

Årsavgiften var för 2011: 200kr, familjeavgift 300kr och för studerande upp till 25 år: 100kr

Samtliga uppgifter ovan är hämtade från GKA:s verksamhetsberättelse och medlemsbladet ”Sändaramatören”, med små ändringar och tillägg av SM3CLA / Karl-Olof i April 2012.

2012
Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2012:

Föreningen har under året haft 90 betalande medlemmar. Årsavgiften har varit oförändrad: 200kr. För studerande: 100kr och familjeavgift: 300kr
Föreningen har enligt bokslutet, även detta år, mycket god ekonomi.
”Lars Olssons Fond” uppvisar vid årets slut en behållning på: 5857,43 kronor.

Föreningen har under året haft tio månadsmöten. Nedan följer mötesprogrammen:

Januari: Allmän diskussionsafton om kommande aktiviteter.
Februari: Erik Sundström berättade om skillnaden mellan uppfinnare och produktutvecklare
samt om Sandviks utveckling under 1800-talet.
Mars: Årsmöte. Därefter berättade SA3ARL/Fredrik om 70cm-repeatrarna i vårt när-
område samt visade signalskisser och scheman.
April: Återigen hälsade SM5HP/Rolf på hos oss. Han berättade denna gång om AM-
tekniken och hur man kör AM med gamla grejeor.
Maj: Vi fick lyssna till ett intressant föredrag om ”Stella Polaris”. Johanna Alten-
stedt, journalist och författare, berättade om den aktion under andra världs-
kriget, som i hemlighet flyttade hela Finlands signalspaningstjänst till Sverige.
Juni: Mötet var sedvanligt förlagt till Trebo utanför Sandviken. Där berättade
SM0YZI/Bengt Grahn om elektronrör.
September:Vi gjorde ett besök i Gävle närradios studio i Folkets Hus, där Lars Rosenblom
berättade om verksamheten. Efter besöket hölls auktion med många utrop.
Oktober: SM3MTF/Lennart och SM3RNN/Nils höll en genomgång av det uppdaterade
repeatersystemet.
November: Vi fick en lektion i ”Geo-Cashing”. Det var SA3ARQ/Martin och SA3ARK
Dan, som visade bilder och berättade om vad denna nya hobby går ut på och
hur man utövar den.
December: Föreningen firade sitt 60-årsjubileum.(Av den förening som bildades 1952 och då
kallades för: ”Gävle – Sandviken – Radioamatörer” )
Firandet skedde på Gävle Bro.
Mötet inleddes med att SM3CBR/Dick berättade om Nedjan-katastrofen, som
skedde i Gävlebukten den 10 januari 1954.
Därefter bjöd ”Lars Olssons Fond” de 25 deltagarna på räksmörgås och dryck.
Under tiden underhöll oss SM3RDU / Micke med sång till gitarr.

Sambandssektionen har under året ansvarat för sex radiosambandsuppdrag: Skutskärsratten,
Vinterpokalen, Gästrikekannan, Bessemerloppet, Gävle Marathon och Malmjärn runt.
Sammanlagt inbringade dessa 17.150 kronor.
Sambandsgruppen har hållit möten i Gävle Folkets hus den 31 mars och på Gävle Bro den 21 november.
I övrigt kan nämnas: Varselvästar har inköpts till samtliga operatörer(SA3BIT), Sambandspärmen har har kompletterats med nya formulär (SA3ARQ, SM3NTA), ID-brickor och ”Blå Blixt” för operatörsbilen, har framställts (SA3ARQ). Hemsidans utbud av blanketter har kompletterats och förnyats (SA3ARQ).
I Gefle Dagblad den 18 febr. fanns en artikel om Vinterpokalen där Jan-Olov Nyman intervjuades. I den omnämndes Gävle Kortvågsamatörers viktiga insats för säkerheten.

Program-och Field-day-kommitten arrangerade en Field day i Svartviksstugan den 1-2 september. Under dagarna dök ett femtontal medlemmar upp. Några tappra övernattade !

VHF/UHF – sektionen har under året satt 70cm-repeatern i drift. Repeateröppnandet har ändrats till både 1750-ton och sub-tons-öpppning.

Contestsektionen kan stoltsera med att SA3BGM/Tony vann första plats i IARU:s
HF WORLD CHAMPIONSHIPSHIP singel operator phone QRP ! ! ( GRATTIS ! )

Under året har ett stort antal tester avverkats av bl.a.: SA3ARL/Fredrik, SA3BGM/Tony och SA3ARK/Dan. Här ett axplock av de tester som körts: CQWW, ARRL RTTY RU, SAC, ARRL DX, CQ WPX, BLACK-SEA CUP, PACC samt några månadstester.

Datorsektionen: APRS-systemet har slutat att fungera eftersom masten har blivit riven.

Rävjaktssektionen: Två rävjakter har hållits ute vid Bönan och ett par ”upptaktsträffar” hemma hos SM3DGG/Jan. Sex rävjägare var i farten för att söka upp de lömskt gömda rävarna SM3CLA, SM3CBR och SM3EMJ.
SM3EMJ/Mats och SM3CLA/Karl-Olof besökte Delsbo radioklubb den 29 september för att informera om rävjakt och hålla en enkel jaktintroduktion i omgivningen.

Fyrhelgen: Traditionsenligt medverkade GKA vid årets fyrhelg den 18-19 augusti. Operatörer var SM3AVQ/Lars, SM5CCT/Bengt och SM3CBR/Dick. Operatörerna avverkade 147 QSO och det bästa DX:et var USA, för konditionerna var inte de bästa. Riggen var på 100W med en 2x40m dipol. Som vanligt var besökarna mycket intresserade av CW och väldigt många nyfikna trängdes i det lilla köket i lotsstugan.

Tidningen SÄNDAR-AMATÖREN har utkommit med fem nummer, förtjänstfullt sammanställda av SA3BGM/ Tony.

Kallelser till våra meetings har skett på fem olika sätt.
Genom annonsering i tidningen, genom blänkare på Hemsidan samt via SSA-Bulletinen på söndagkvällar över SK3RIG. Uppläsare: Bulletinoperatören SM3EYD/Anders.
Dessutom har två nya grepp gjorts: En vecka före varje meeting har ett mail sänts ut (”Early Warning”) till varje medlem med mailadress (Tack SA3ARQ) samt tre dagar före varje meeting har ett SMS sänts till GKA:are med mobilabbonnemang. (Tack SM3NTA/Ove)

Byggkvällar. Styrelsen har utlyst byggkvällar med projektförslagen:”Aktiv antenn”, ”Störningsletare”, ”LF-konverter” och ”Fältstyrkemeter”. Tyvärr var ingen intresserad av att deltaga.

SSA-Bulletinen över SK3RIG har fått en ny tid. Den sänds numera på söndagskvällar klockan 20.30. Uppläsare är SM3EYD/Anders.

Mötesordningen har ändrats så, att numera hålls föredraget genast klockan 19.00. Därefter fikapaus följt av information från vår ordförande rörande de senaste styrelsebesluten.

Silent key: Den 22 december avled vår medlem SM3HMO/Jack. SM5DHQ representerade GKA vid begravningen. Jack lever i vårt minne.

Styrelsen under 2012:
Orförande: SM3EMJ – Mats
Sekr. SA3ARK – Dan
Kassör: SM3CLA – Karl-Olof
V.ordf.: SM3CBR – Dick
Ledamot: SM3MTF – Lennart
Suppleant: SA3ARL – Fredrik
Suppleant: SA3BGM – Tony
Revisor: SM3GUE – Mats
Revisor: SM3YNZ – Claes Gunnar
Revisorsuppleant: SM3EYD – Anders

2013
Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2013:
Föreningen har under året haft 82 betalande medlemmar samt fem hedersmedlemmar. Årsavgiften har varit oförändrad: 200kr. För studerande: 100kr och familjeavgift: 300kr.
Föreningen har enligt bokslutet, även detta år, god ekonomi.
Föreningen har under året haft tio månadsmöten. Nedan följer mötesprogrammen:
Januari: SM3GDT/Hans berättade om digitala moder.
Februari:SM3MEH/Tomas, från Elsäkerhetsverket, berättade om elsäkerhet.
Mars: Årsmöte. Därefter: SM3NTA och SM3CBR avtackas för allt nedlagt arbete för GKA. SM3AVQ tilldelas utmärkelsen Hedersmedlem. Därefter demonstrerade SA3ARL och SM3HEW antennmodellering.
April: SM3GDT/Hans lärde oss om D-star.
Maj: Per Ytterberg från firman NUTRONIC: ”Frånspikplatta till Becquerel”. En småföretagares historiska resa i teknikens underbara värld.
Juni: Erik Sundström talade om den tekniska utvecklingen i världen och inom Sandvik.
September: Joachim Lindborg berättade om smarta elnät och Raspberrie Pie.
Oktober: SM7CBS/Tore berättade om stegmatning av antenner.
November: Mötet förlagt till Gävle Bro. Samled stod för programmet som var: ”Samband”
December: SM5AQD/Håkan visade bilder och berättade om DX-expeditionen till Swains Island.

Sambandssektionen har under året haft fem radiosamband: Skutskärsratten, Vinterpokalen, Gästrikekannan, SM-sprinten i Falun och Malmjärn runt. Uppdragen inbringade 17.500 kr
Field-day-kommitten arrangerade den 7-8 september en träff i Svartviksstugan. Arrangemanget var välbesökt och vädret det bästa tänkbara.
VHF/UHF-sektionen. Det har under året varit bekymmer med 2m-repeatern på Kungsberget. Ny sändare blev klar för montering i december.
Contestsektionen. Under året har SM3LBP/Anders deltagit i SARTG- , CQ WPX- och OK- RTTY-contest. SM5CCT/Bengt har deltagit i de stora testerna.
Datorsektionen. Klubbens digipeater har stått under reparation hela året. SM3XLY har haft en tillfällig digipeater i drift vid Stureborg.
Rävjaktssektionen. På grund av bristande intresse från medlemmarna, har verksamheten varit vilande.
För Byggkvällarna som utlysts, fanns inget intresse, varför de ställdes in.
Fyrhelgen vid Böna fyr lockade som tidigare mycket folk. Ruljangsen sköttes med den äran av SM3AVQ, SM3CBR och SM5CCT.
Tidningen SÄNDAR-AMATÖREN har utkommit med fem nummer, förtjänstfullt sammanställda av SA3BGM/Tony. Vi tackar för allt jobb !
Kallelser till våra möten har, som tidigare, skett på fem sätt: Annonsering i tidningen, Blänkare på Hemsidan, SSA-Bulletinen på söndagkvällar, Mail-påminnelse samt SMS-påminnelse. TACK till SM3EYD, SA3BGM, SM3NTA, SA3ARQ för deras insatser.
SSA-Bulletinen har punktligt lästs upp varje söndagkväll, av vår ”Bulle-läsare” SM3EYD/Anders. Vi tackar !
Studiebesök. Vi har arrangerat ett besök hos Bönalotsarna. Vi tackar SM3CBR och SM3AVQ för deras insatser.
Vår ansökan om att få sätta upp en minnesplakett på Stadshuset i Gävle, för att påminna om att SMXF, Gävles första mellanvågssändare, hade lokaler och antenn där, fick avslag.
Styrelse under 2013:
Ordförande: SM3EMJ
V. ordf.: SA3ARQ
Sekr.SA3ARK/Dan
Kassör: SM3CLA
Ledamot: SM3MTF
Suppleant: SA3BGM
Suppleant: SA3ARL
Revisor: SM3YNZ
Revisor: SM3GUE
Revisorsuppleant: SM3EYD

Samtliga uppgifter ovan är hämtade från GKA:s verksamhetsberättelse och medlemsbladet ”Sändaramatören”, med små justeringar och tillägg avSM3CLA/Karl-Olof i december 2014.

2014
Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2014.
Föreningen har under året haft 85 medlemmar.
Årsavgiften har varit: 200kr. För studerande: 100kr och familjeavgift: 300kr
Föreningen fortsätter att ha god ekonomi.
Vi har under året haft tio månadsmöten och programmet under dessa har varit enligt följande:

Januari: SA3ARL/Fredrik berättade om ”Logbook of the world”.
Februari: Stor vårauktion. Vi sålde prylar från bl.a. SM3ANM, SM3DGG och SM3GNH.
Mars: Årsmöte. Därefter fick vi lyssna till SM3GDT/Hans som lärde ut om digitalkamerans funktion.
April: Vi besökte Högskolan där en grupp blivande ingenjörer demonstrerade sin bil ”Stella”. Bilen som kört 60 mil på en liter bensin.
Maj: SM3CFW/Göran föreläste om magnetkameran och dess funktion.
Juni: Mötet hölls traditionsenligt vid Trebo brygga. Ingenjör Nils Ribbing berättade på ett mycket medryckande sätt minnen ur sitt yrkesverksamma liv inom flygindustrin.
September: Tidigare fartygstelegrafisten ”Gnistan” Inger Friberg berättade under rubriken ”Gnista ombord på svenska Lloyd”.
Oktober: Vi höll höstens stora auktion där klubben sålde auktionsgods skänkt av SM3AKX dödsbo, samt från SM3EP och SM3ANM. Dessutom saker från SM3CFW/Göran (Som flyttat till Stockholm och ville göra sig av med en mängd prylar.) Auktionist var som vanligt SM3CLA/Karl-Olof.
November: Polismannen Erik Jäderberg pratade om ”Datorer – farligt eller ofarligt”, dvs. risker med virus eller bedragare.
December: Mötet hölls på Gävle Bro. Rallyesset Björn Sjunning berättade om händelser och minnen från sitt rallyliv. Föreningen bjöd, förutom på räkmacka med dryck, även på bensinpengar, för att locka så många sambandsoperatörer som möjligt till kvällen. Gratislotteri med vinst till alla. 28 medlemmar hade hörsammat inbjudan.

Sambandssektionen har under vintern inte haft några radiosamband att sköta, p.g.a. snöbrist. Men den 7 september deltog vi i ”Stålsvängen” i närheten av Årsunda.

Föreningen arrangerade årets Field Day i Svartviksstugan den 5 – 7 september. Arrangemanget var välbesökt. Där ordnades korvgrillning och våffelgräddning. Vi experimenterade med antenner och SM3CLA demonstrerade handhavandet av en MOX-kolv. SM3WEO/Michael hade inbjudit Gefle Dagblad som skrev en utförlig artikel om vår verksamhet. Två veckor efter vår field day brann tyvärr stugan ner till grunden.

VHF/UHF-sektionen har bytt sändardel på Kungsberget.

Contestsektionen har glatt oss med att SM3LBP/Anders kört nyårstesten, BARTG, CQWPX med flera. SM5CCT/Bengt har deltagit i en stor mängd tester under året.

Datorsektionen: 1-2 november anordnades en kurs i hur man programmerar enchipsdatorn ARDUINO. Lärare var SA3ARK/Dan. Kursen hölls hemma hos SA3BGM/Tony, som tillsammans med XYL, svarade för service med mat, kaffe och dryck på ett mycket uppskattat sätt dessa dagar. Kursdeltagare var: SA3ARM, SM3VOX, SM3RNN, SM3MTF, SA3BGM, och SM3EMJ.

Rävjakterna har legat nere p.g.a. svagt intresse från medlemmarna.

Tidningen ”Sändaramatören” har utkommit med fem nummer, föredömligt sammanställda av vår redaktör SA3BGM/Tony. Vi tackar för hans arbete med tidningen.

Den 24 januari anordnade GKA, genom SA3ARQ:s försorg, ett studiebesök vid Sandvik Materials Technology , FOU i Sandviken. Inte mindre än 10 besökare hade letat sig till Centralporten.
Den 10 september anordnade GKA ett besök vid Kvarnbackens prylmuseum. Besöket var uppskattat och fjorton besökare kom för att titta på Bosse Bymans livsverk.

På nyårsaftonen 2013 avled vår mångårige medlem och nestor SM3AKX/Bengt vid en ålder av 92 år. Bengt var en av de sändaramatörer som var med vid bildandet av GKA år 1952.
Den 11 februari fick vi budet om att SM3ANM/Stellan lämnat oss efter en längre tid sjukdom.
Den 11 september meddelades att vår tidigare medlem och bulletinuppläsare SM3ADR/Nils avlidit.

SA3ARK/Dan avtackades vid årsmötet, efter att under många år varit vår sekreterare.
Medborgarförslaget från SM3CLA till kommunen, angående en minnesskylt över SMXF på Stadshusets vägg, röstade ner av kommunstyrelsen.

Styrelse under 2014:
Ordförande: SM3EMJ/Mats
Viceordförande: SA3ARQ/Martin
Sekreterare: Saknas
Kassör: SM3CLA/Karl-Olof
Ledamot: SM3MTF/Lennart
Suppleant: SA3BGM/Tony
Suppleant: SA3ARL/Fredrik
Revisor: SM3YNZ/Claes Gunnar
Revisor: SM3GUE/Mats
Revisorsuppleant: SM3EYD/Anders

Samtliga uppgifter ovan är hämtade ur GKA:s verksamhetsberättelse och medlemsbladet ”Sändaramatören”, med små justeringar och tillägg av SM3CLA/Karl-Olof i mars 2015.

2015
Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2015.
Föreningen har under året haft 86 medlemmar.
Årsavgiften har varit: 200kr. För studerande: 100kr och familjeavgift: 300kr
Föreningen fortsätter att ha god ekonomi.
Vi har under året haft tio månadsmöten och programmet under dessa har varit enligt följande:
Januari: Thomas Eriksson från Sandviken tog oss med på ett hissnande äventyr till Mount Everests topp.
Februari: SM0EPX/Micke berättade om störningskällor och gav åtgärdstips.
Mars: Årsmöte. Därefter berättade SM5HP/Rolf om “Modern mottagarteknik med återblickar”
April: SM3FJF/Jörgen berättade om Hemsö fästning och SM3LDP/Markku om en hembyggs PA-förstärkare.
Maj: Anders — visade sin 3D-printer och sin hembyggda drönare.
Juni: SM0YXI/Robert berättade om: “Översiktlig beskrivning av hub, switch, router och protokoll för surf”
September: Torbjörn Eklöf från Interlan berättade under rubriken “Så skyddar du ditt hem och din telefon”
Oktober: SM3HKN/Kenneth berättade om radiostationen I Grimeton.
November: SA3ARQ/Martin redovisade å Samleds vägnar, för dagsläget betr. klubbens radiosambandsverksamhet idag och framförde förslag inför framtiden.
December: Tommy Jonmuri berättade om sina hjälpinsatser för utsatta barn I Kiberias slum.

En nyhet bland våra aktiviteter under året har varit träffarna på Gävle Bro. Cirka 10 medlemmar har varje gång dykt upp vid träffarna, som hållits den tredje onsdagen I månaden.
En annan nyhet är att GKA nu också finns på Face Book. Detta är SM3WEO:s förtjänst.

Sektionernas verksamhet:
Datorsektionen: Klubbens hemsida har fortlöpande uppdaterats av SA3ARQ och SA3BGM. Under hösten installerades vår digipeater SK3GK-2 vid Stureborg och kan användas så som det är tänkt.

Program- och Field Day – sektionen: Klubben arrangerade under dagarna 11 – 13 september F.D. i Högbo norr omSandviken i den stuga som kallas Torpet. Vår kära Svartviksstuga hade ju brännts ner !
Arrangemanget var välbesökt. Det blev korvgrillning och experiment med olika antenner. En hel del CW-QSO:n kördes på HF-banden. Vädret var ganska bra. SM3CLA bjöd på våfflor med sylt och grädde och demonstrerade för andra året i rad en s.k. MOX-(löd-)kolv.
Vi hade deltagare från när och fjärran. SM7UCZ med XYL kom från Blekinge, men den mest avlägsne besökaren var DJ6UX/Eddi från Hamburg.

VHF-/UHF- sektionen: Under första hälften av året köptes en VHF/UHF-repeater från Limmared Radio AB. Repeatern, som är av fabrikat YAESU kom, efter cash-back, att betinga ett pris av: 8.349 kr
GKA mottog även en uppsättning nya kavitetsfilter av SM5LEI/Kjell. Trimningen av dessa kunde inte slutföras under 2015.

Contestsektionen: Under 2015 har Bengt, SM3CCT/ SM3C kört följande tester från sitt QTH I Bönan:
WPX SSB, SAC CW, CQWW SSB, CQWW CW med en första placering i SM för alla !
SM3LBP/Anders har deltagit i inte mindre än sex tester. SM3EMJ/Mats och SM3EUS/Sören har deltagit i AM-testen. SM3FKL/Arne har kört ett antal VHF- och UHF-aktivitetstester de två första tisdagarna varje månad.

Rävjaktssektionen har under året varit vilande.

Sambandssektionen har under året deltagit I tre radiosambandsuppdrag nämligen: Skutskärsratten, Vinterpokalen och Stålsvängen. P.g.a. stora svårigheter att få fram radiooperatörer har styrelsen beslutat att sambandsaktiviteterna i egen regi skall upphöra. Självfallet kan enskild klubbmedlem hjälpa närliggande radioklubbar vid av dem arrangerade uppdrag !

Som vanligt deltog GKA vid årets “Fyrhelg” den 15-16 augusti 2015. Det var SM3AVQ, SM3CBR och SM3CCT som aktiverade signalen. Det var en strålande sommardag med manga besökare.

Tidningen “Sändaramatören” har utkommit med fem nummer, föredömligt sammanställda av vår redaktör SA3BGM/Tony.

Den 14:e januari 2015 avled vår mångårige medlem, SM3CRY/Bo.

Minnestavlan:
Vår kamp för att placera en minnestavla över Gävles första rundradiostation och SM3RN/Sven, bar äntligen frukt. Dock inte på Stadshuset, där sändaren stått, och inte heller genom Kommunens försorg, utan genom att vi fick löfte av hyresvärden till Provinsfastigheter AB, att placera den på väggen vid ingången Centralplan nummer 3. Det var den address varifrån de allra första sändningarna skedde 1925 – från Svens Benholms vardagsrum !
Minnestavlan skruvades upp den 16 april varefter lunch intogs på Stadshuset. Medverkande var SM3CLA, SM3AVQ, SM3CBR samt SM3AVG:s dotter Inger Höök. Dessutom redaktören för tidningen “Mitt Gävle” och sist men inte minst Sven Bernholms barnbarn Stig Bernholm som rest upp från Stockholm för att deltaga. Minnesplåten som bar texten: “I denna byggnad fanns Gävle första rundadiosändare, byggd av radiopionjären och sändaramatören, Sven Bernholm (188-1963). Från familjens bostad, här i Centralplan 3, gjordes 1925 de första radiosändningarna i gävleområdet. Gävle Kortvågsamatörer”

Styrelse under 2015:
Ordf. SM3EMJ/Mats
V.ordf. SA3ARQ/Martin
Sekreterare SM3YNZ/Clas Gunnar
Kassör SM3CLA/Karl-Olof
Ledamot SM3MTF/Lennart
Suppleant SA3BGM/Tony
Suppleant SA3ARL/Fredrik
Revisorer SM3CBR/Dick och SM3GUE/Mats
Revisorsuppleant SM3EYD/Anders
Samtliga uppgifter ovan är hämtade ur GKA:s verksamhetsberättelse och medlemsbladet ”Sändaramatören”, med små justeringar och tillägg av SM3CLA/Karl-Olof i maj 2016.

2016
Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2016:
Föreningen har under året haft 80 medlemmar.
Årsavgiften har varit: 200kr. För studerande: 100 kr och familjeavgift: 300 kr
Föreningen fortsätter att ha god ekonomi.

Vi har under året haft 10 månadsmöten och programmet under dessa har varit enl. följande:
JAN. Auktion
FEBR. Vi byter lokal och följer med ABF i flytten till Brunnsgatan 56.
SA3ARL berättar om ”Hembyggd anpassning av en (för) kort vertikalantenn på 160 meter.
MARS Årsmöte och månadsmöte. SM3TLG/Hans visade bilder och berättade om radiokörande från tio-talet DXCC-länder runt hela världen.
APRIL ”När öppnar banden?” SM3ESX/Christer berättade om hur vi bäst utnyttja bandöppningarna.
MAJ Diskussion om repeatern. SM3HEW/Erik berättade om: ”Från kretskortlayout till färdigt kort”. Vi såg en film inspelad vid en Field Day i Hofors 1976.
JUNI SM3CBR/Dick berättade om DXCC-diplomet och sina erfarenheter av hur man kör DX.
SEPT. SM0CCT/Bengt berättade minnen från sitt telegrafistliv.
OKT. SM5HP/Rolf berättade om ICOM IC-7300 och liknande stationer.
NOV. SM3LDP/Markku berättade om de två första timmarna när WTC kollapsade. SM3EMJ/Mats och SM5HP/Rolf berättade om och demonstrerade arme´ns 2Wattare. Den s.k. 2WBr
DEC. SM3WEO/Mikael berättade om den nya DMR-tekniken och SM3HKN / Kenneth informerade oss om AMPR-nätet och dess möjligheter.

En nyhet under året har varit våra repeaterträffar över sk3gk-repeatern uppe på Kungsberget var tredje onsdag i månaden med start kl. 19.00
De informella onsdags-träffarna på Gävle Bro har fortsatt att locka besökare.

Sektionernas verksamhet:
Datorsektionen: Hemsidan har, tack vare SA3ARQ och SA3BGM fortlöpande underhållits.
APRS-sektionen: Vår digipeater med QTH Stureborg har under året vidarebefordrat tusentals packetmeddelanden och upptiden har varit bättre än 99,994 %
Program- och Field day-sektionen: Två Field days har arrangerats under året. 27-29 maj samt 16-18 september. Arrangemangen var mycket välbesökta. Det förekom korvgrillning och våffelbak (SM3CLA och SM3VOX) såväl som antennexperiment och det avverkades en hel del CW-QSO:n.
På nytt visades MOX-kolven i funktion (av SM3CLA och SM3WEO). SM5HP/Rolf höll ett föredrag om antenner.
VHF/UHF-sektionen: Under året inköptes nya kavitetsfilter till vår två-meters-repeater från det finska företaget Duplexer. Priset var: 13.500 kronor. Hela systemet driftsattes vid månadsskiftet juni/juli.
Contestsektionen: SM3FKL/Arne har kört aktivitetstesterna ett antal gånger på både 2m och 70cm-banden. SM3LBP/Anders har deltagit i fyra tester under året.
Rävjaktssektionen har varit vilande.

ÖVRIGT:
Pizza-afton:
Vid sambandssäsongens avslutning hölls, pizzaafton hos restaurang Matkällan i Sandviken, den 2 febr. Ett tio-tal medlemmar träffades vid detta tillfälle.
Studiebesök:
Den 21 maj gjorde ett tiotal medlemmar ett besök vid radiomuseet i Långshyttan.
Den 7 november gjorde 13 medlemmar ett studiebesök vid värmeverket Joannes i Gävle.

Radiosambandsverksamheten
Till följd av minskande antal sambandsoperatörer inom föreningen, har GKA beslutat avveckla denna verksamhet. En stor del av den materiel vi använt vid sambanden har därvid sålts till medlemmarna. Visst materiel (Se inventarielistan!) har sparats för Field days och till andra publika sammanhang.

Avlidna:
Under året har två medlemmar lämnat oss, nämligen:
Den 25 februari, SM3HAD/Hans-Göran Sohlborg vid en ålder av 64 år
Den 28 juli SM3JBB/Björn Brunnswick vid en ålder av 79 år.

Styrelse under 2016:
Ordf. SM3EMJ, Mats Friberg
V.ordf. SA3ARQ, Martin Crowther
Sekr. SM3YNZ, Claes Gunnar Larsson
Kassör SM3CLA, Karl-Olof Elmsjö
Mtrl-förv. SM3MTF, Lennart Forsgren
Suppl. SA3ARL, Fredrik Sjögren
Suppl. SA3BGM, Tony Larsson
Revisor SM3GUE, Mats Johansson
Revisor SM3CBR, Dick Lundberg
Revisorsuppl. SM3EYD, Anders Johansson

Funktionärer:
Avstörnings-funktionär SM3MTF, Lennart Forsgren
Bulletinuppläsare Vakant
Vice bulletinuppläsare Vakant
Bibliotekarie SM5DHQ, Gert Linde
QSL-kortshanterare SM3CBR, Dick Lundberg
Web-master SA3ARK, Dan Larsson
Chefredaktör SA3BGM, Tony Larsson

Kontaktpersoner:
Datorsektionen SA3ARK, Dan Larsson
APRS-sektionen SM3XLY, Erik Sohle´n
Program-och F.D.-sekt. SM3EMJ, Mats Friberg; SM3RNN, Nils Axman; SM3WEO, Michael Jillebo
VHF-sektionen SM3MTF, Lennart Forsgren
Contest-sektionen SA3ARL, Fredrik Sjögren
Rävjakts-sektionen (Vilande)

Valberedning: SM3RNN, Nils Axman; SM3NTA, Ove Wahlgren; SM3IIE, Nils Englin.

Samtliga uppgifter ovan är hämtade från GKA:s verksamhetsberättelse för 2016 och medlemsbladet ”Sändaramatören”, med små justeringar och tillägg av SM3CLA/Karl-Olof i april 2017.

2017
Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2017:
Föreningen har under året haft 82 medlemmar.
Årsavgiften har varit 200 kr. För studerande 100 kr och familjeavgift 300 kr
Föreningen har fortsatt god ekonomi.

Programmen för årets tio månadsmöten har varit enl. följande:
Januari Auktion
Februari Kvällens föreläsare var SM3WEO/Micke (Digitala moder) och SM3GDT/Hans (D-Star, C4FM och DMR)
Mars Årsmöte. Därefter berättade SM3CBR/Dick om Z-matchfilter.SM3XLY/Erik visade och berättade om balunder och antenner för QRP-bruk
April SM0FPR / Mats berättade om en resa i Karibiens övärld i egenbyggd segelbåt. SM3VRO/Kenneth berättade med ord, film och bild om ”Pistolantennen”.SM3MGU/Charles visade en hembyggd morsenyckel och SM3CLA/Karl-Olof en hembyggd mottagare för 7 Mc.
Maj SM3WEO/Michael och SM3RNN/Nisse berättade om ”Kommersiell radio ur ett bredare perspektiv”
Juni SM3LDP/Markku från Sundsvall berättade om ”Radiopiater i Karibien”. Det handlade om Castro och Che Guevara som kört privat med amatörradio under revolutionen. Gratislotteri med många priser. Vi tackade SM3VRO/Kenneth för den kurs han lett i DMR-teknik.
September SM3VRO/Kenneth berättade om frivilliga flygkårens insatser vid skogsbränder och under kalla kriget.
Oktober SM3NTA/Ove och Ulrika Lindberg informerade om missing people.
November SM5HP/Roffe berättade om ” NVIS” och ”Vad gör man åt störningar” . SM3VOX/Leif harangerades för gott våffelbak under höstens Field Day, med en ask Aladdin.
December SM3HEW/Erik berättade om arbetet med att konstruera och bygga en spektrumanalysator. SM3YNZ/Claes Gunnar visade en nyinköpt QRP-tcvr från YouKit och en dipol från SOTA-beam, samt en Elecraft KX 1. Gratislotteri där alla fick pris två gånger.

GÄVLE BRO
Vi har arrangerat medlemasträffar på Gävle Bro varje tredje onsdagen i månaden. Där har tankar utbytts under gemytliga former inom de mest olika områden. I medeltal har mötena besökts av 5-15 medlemmar varje kväll.

DATORSEKTIONEN
Hemsidan har fortlöpande uppdaterats för att vara aktuell. Stort tack till SA3ARQ/Martin för detta arbete.

APRS-SEKTIONEN
Vår digipeater har under året fungerat utan driftavbrott.

PROGRAM-OCH FIELDDAY-SEKTIONEN
Klubben har arrangerat två F.D. Vårens hölls den 19-21 maj och höstens den 8-10 sept.
I maj höll vi till i Svartviksstugan och höstens F.D. var förlagd till HAIF-stugan i Hofors. Som vanligt förekom antennexperiment och det kördes en del CW-QSO på HF-banden. Så deltog SM3XLY i ”Svenska sjöar” stora delar av dagen. En bakluckeloppis arrangerades vid Svartviksstugan och SM3VOX/Leif bjöd på läckra våfflor med sylt och grädde under bägge F.D. SM3VOX hade tillika sammanställt en klurig tipsrunda, som pga regnet hölls inomhus. På kvällen var det korvgrillning.

VHF/UHF-SEKTIONEN
Under året installerades en DMR-repeater i Hemlingby. Redan vidmånadsmötet i april kunde SM3WEO/Micke meddela att provdriften startat. Repeatern har sedan halvårsskiftet varit i praktisk drift. De som hjälpt till med bygget, förutom projektledaren SM3WEO/Micke har varit SM3VRO/Kenneth, SMRNN/Nisse, SM5DHQ/Gert och SM3SGP/Gunnar.
Våra två andra repeatrar uppe på Kungsberget har under året fungerat klanderfritt.

CONTEST-SEKTIONEN
SM3LBP/Anders har under året kört tre RTTY-tester. SM3FKL/Arne har deltagit i aktivitetstesterna på 2m och 70cm:s – banden.

RÄVJAKTSSEKTIONEN har under året varit vilande.

KURSVERKSAMHET
17:e och 23:e maj hölls en kurs i DMR i vår lokal hos ABF. Kursen var utformad av SM3VRO/Kenneth och var mycket proffsigt gjord. På ett pedagogiskt sätt fick kursdeltagarna (15 personer) lära sig grunderna inom DMR-området samt hur en DMR-radio skall programmeras.

STUDIEBESÖK
Den 6:e februari besökte 14 medlemmar BGA Video för ett studiebesök. Grundaren Bengt G. Andersson berättade företagets historik sedan starten 1993 och guidade oss runt i lokalerna.

Ett annorlunda ”studiebesök” arrangerades den 15:e mars då 11 medlemmar samlades i vår lokal hos ABF för att titta på filmen: ”The imitation game”, filmen om hur geniet Alan Turing och hans stab lyckades knäcka tyskarnas Enigm-kod.

Den 27:e maj var ett antal medlemmar på studiebesök vid f.d. F15 i Söderhamn. Vi fick en genomgång av museet och sist men icke minst prova på flygsimulatorn.

FYRHELGEN
Den 19:e och 20:e augusti aktiverade GKA Böna fyr. Där deltog SM3AVQ/Lasse, SM3CBR/Dick och SA3ARQ/Martin. Loggen innehåller 16st. QSO, bl.a. med 6 andra fyrar. Det låga antalet QSO berodde på det stora intresset från publiken, som krävde förklaringar runt vår verksamhet.
Stor förundran väcktes hos barnen som fick viska sina namn i örat på SM3CBR varpå SM3AVQ högt kunde tala om deras namn !
Arrangemanget besöktes av c:a 400 personer.

TACK
Till SA3ARK/Dan för att han har hållit vår e-post-lista uppdaterad.
Till SM3CBR/Dick som efter varje månadsmöte skrivit välformulerade ”Sedan-sist-texter”
Till SM3NTA/Ove för alla SMS-påminnelser inför våra månadsmöten.

AVLIDNA
Under året har två medlemmar ämnat oss, nämligen:
Den 25 februari SM3HAD/Hans-Göran Sohlborg vid en ålder av 64 år.
Den 28 juli SM3JBB/Björn Brunnswick vid en ålder av 79 år.

STYRELSE och FUNKTIONÄRER
Samtliga poster lika som under 2016 med ett undantag: SA3ARL har utgått som suppleant och ersatts av SM3XLY/Erik.

Samtliga uppgifter ovan är hämtade från GKA:s verksamhetsberättelse för 2017 och medlemsbladet
”Sändaramatören” och sammanställda av SM3CLA/Karl-Olof i april 2018.

2018
Förkortat utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2018. För fullständig information hänvisas till sekreterarens protokollsbok.
Medlemsavgift: 200kr Medlemsantal: 75 Klubbens ekonomi är god. ”Sändaramatören” har under året kommit ut med 5 nummer.

Program vid månadsmötena:
JAN: Auktion. SM3XLY berättade om ytmonterade komponenter
FEBR SM3HZA hade ett bejublat framträdande om sitt arbete som lokförare.
MARS: Årsmöte. SM3CBR visade filmen om en DX-pedition till South Orkney-öarna, SA3ARQ informerade om årsmötet med AMPRNET.
APRIL: SM3JGG och SM3GSK berättade om sin resa till Kalifornien, SM3MGU visade en hembyggd balun.
MAJ: SM3LBP höll ett intressant fördrag om Cyber War.SM3VRO sålde klubb-tröjor och SM3HEW fick en klocka för sitt engagemang med föreläsningar och kurser.
JUNI: SM5DHQ visade ett Heathkit-instrument.SM2HEW och SA3ARL berättade om diverse projekt som de drivit. SM3CLA ledde vårens gratislotteri.
SEPTEMBER: SM0JZT höll föredrag om digital radio och egenbygge.
OKTOBER: SA3ARQ, SM3VOX och SM3HEW presenterade WSJT-X och FT8
NOVEMBER: SM3HZA höll föredrag om järnvägslok. Vi fick en virtuell vandring i ett RC-lok. Mats kryddade framställningen med egna anekdoter och erfarenheter från yrket.
DECEMBER: SM3HEW berättade om sitt hembyggda tändningssystem till DNEPR-motorcykeln. Dragning i höstens gratislotteri.

GÄVLE BRO: Den tredje onsdagen i månaden har vi träffats under gemytliga former för fika och tankeutbyte.

DATORSEKTIONEN: Hemsidan har fortlöpande underhållits av SA3ARQ.

APRS-SEKTIONEN: Stureborgs-digipeatern har fungerat utan uppehåll.

FIELD-DAY-SEKTIONEN: Klubben arrangerade F.D. vid HAIF-stugan i Hofors.SM3MTF visade en imponerande utställning av militär mtrl, SM3VOX bjöd på mumsiga våfflor och SM3VRO sköt flera salut med kanon. Imponerande !

VHF/UHF-SEKTIONEN: Alla våra repeatrar har fungerat klanderfrittt.

CONTESTSEKTIONEN: SM3LBP och SM3XLY har varit aktiva i olika tester.

RÄVJAKTSSEKTIONEN: Verksamheten har varit vilande.

KURSVERKSAMHET: SM3XLY och SM3HEW höll en informativ och uppskattad kurs om ytmontering. SM3HEW höll en kurs i digital framställning av kretskort.

STUDIEBESÖK: 13 medlemmar deltog vid studiebesöket hos Per Nordin i Björke, då han visade sina 840 gamla radioapparater. Vi gjorde även ett studiebesök vid Strömdalens kraftstation.

FYRHELGEN: GKA aktiverade Böna fyr. Operatör var SA3ARQ. Vi gissar på 400 besökare.

TACK till SA3ARK att han hållit e-postlistan uppdaterad. Till SA3BGM för att han publicerat Sändaramatören fem gånger under året. Till SM3CBR för att han skrivit välformulerade ”Sedan-sist”-texter. Till SM3NTA för alla SMS-påminnelser inför månadsmötena.

Styrelsen har under året bestått av: SA3ARQ, SM3YNZ, SM3CLA, SM3MTF, SM3XLY, SA3BGM. Ordförandeposten har varit vakant.
Övriga poster samma som 2016.

DIVERSE: Vid årsmötet beslutades om en ny text till stadgarnas § 8.
Professor Hew Puh (=SM3HEW) har under året bidragit med ett antal fyndiga kåserier i vår tidning.
Silent key: I januari meddelades att vår f.d. medlem SM3CUS/Lars Erik gått ur tiden.
Ett antal medlemmar har under årets rallyn hjälpt Falu radioklubb som sambandsoperatörer.
SA3ARQ har bidragit i tidningen med knepigt knep och knåp, liksom SM3CLA med en radionöt.
GKA:s Facebook-sida har då och då hållits uppdaterad.

Samtliga uppgifter är hämtade från GKA:s verksamhetsberättelse för 2018 och medlemsbladet ”Sändaramatören” med små justeringar och tillägg av SM3CLA i september 2019.