Repeater

Kontaktperson är SM3SGP, Gunnar Widell

En repeater tar emot en svag radiosignal och återsänder den med en högre styrka så signalen kan täcka större avstånd. De flesta repeatrar finns på backar eller höga byggnader eftersom en hög position ökar täckningsområdet. Amatörradiorepeatrar kan vara av kommersiell härkomst men är oftast byggda av olika komponenter och programmerade av radioentusiaster.

Gävle Kortvågsamatörer driver och administrerar 2 stycken analoga repeatrar i Gästrikland. En finns på 70 cm bandet och en på 2 m bandet. Dessutom driver vi en digital repeater i Gävle på 70 cm bandet. På samma QTH har vi även APRS och LoRa-APRS i-gates samt RX på 10 och 4 m banden. Ytterligare två analoga repeatrar finns i området på 70 cm bandet

Skicka gärna lyssnarrapporter till oss.

Repeaterlistor finns under sektionen VHF/UHF/SHF på:  www.ssa.se

Analoga repeatrar
RV56 (R4) – SK3GK-2/R

Sändaren och mottagaren är placerade på Kungsberget, norr om Sandviken.

Frekvens: 145,700 MHz med -600 kHz duplexskift.
Effekt: 40 Watt.
Täckningsområde: Gysinge i söder till Tönnebro i norr.
Radioutrustning: Motorola MTR2000, Analog FM (wide),
Antenn: Diamond X-300.
Repeatern aktiveras med CTCSS subton 127,3 Hz eller 1750 Hz ton.

RU386 (RU9) – SK3GK-70/R
Frekvens: 434.825 MHz med -2 MHz duplexskift.
Radioutrustning: Icom FR6000, Analog FM (wide),
Antenn: Diamond X-300.
Repeatern aktiveras med CTCSS subton 127,3 Hz eller 1750 Hz ton.

En SA2BLV SvxLink Logikkort är monterad på Motorola radion och ger tillgång till många sammanlänkade repeatrar genom SvxLink där en detaljerad beskrivning finns.

RU390 (RU11) – SK3GW/R
Administreras av SK3GW / SM3SGP, Gunnar.

Frekvens: 434.875 MHz med -2 MHz duplexskift.
QTH: Tx och Rx Stureborg i Gävle.
Repeatern öppnas med 127,3 Hz subton eller 1750 Hz ton.

RU388 (RU10) – SK3W/R
Administreras av SK3W / SM3SGP, Gunnar.

Frekvens: 434.850 MHz med -2 MHz duplexskift.
QTH: Tx och Rx Österfärnebo.
Repeatern öppnas med 127,3 Hz subton eller 1750 Hz ton.

RV56, RU386, RU388 och RU390 är sammankopplad med SvxLink logik

Det finns en webrx som ni kan lyssna på webrx.

Digitala repeatrar
RU376 SK3GK/R DMR repeater
Frekvens: 434.700 MHz med -2 MHz duplexskift. ID 240305,CC3
QTH: Tx och Rx Stureborg i Gävle.
Radioutrustning: Hytera RD-625
Antenn: 4 stackad dipol
Vi ändrar de stationära länkar ibland men nu gäller följande.
TS1: 91, 927, 2350, 3100
TS2: 240, 2403, 2410, 2411, 2415

APRS-sektionen är en undersektion till Repeatersektionen. Klubben har två digipeater inom området, SK3GK-1 på Kungsberget och SK3GK-2 i Gävle. Dessutom finns SK3XLY-2 i Torsåker.

Under 2021 har vi även installerat en LoRa-APRS I-Gate (SK3GK-11) på Kungsberget.

Vill du läsa mer om APRS titta in på APRS Sweden.