Avstörning

Kontakt: SM3MTF Lennart Forsgren

Störning på hög nivå.

Har du problem med störningar?

Det kan vara svårt att bli av med störningar. Om du har problem och inte lyckats själv, så finns det en möjlighet att få hjälp.

Kontakta SSA:s och GKA:s avstörningsfunktion är SM3MTF, Lennart Forsgren

Hos SM3MFT finns en väska med diverse utrustning för avstörning att låna för medlemmar i SSA. Väskan innehåller bland annat Högpass- och Lågpassfilter, Ferritstavar, Ferriter och Nätfilter. Kontakta SM3MTF för mer information.

Mer information finns på SSA:s hemsida under avstörning.