Kungsbergs-repeatern.

Den 10:e och 24:e februari kommer vår 2m-repeater på Kungsberget att vara
upptagen.

Falu radioklubb kommer att låna den vid radiosambandet

VINTERPOKALEN och GESTRIKEKANNAN.

SM3EMJ/Mats

Demonstration av ytmontering.

GKA anordnar en demo-kväll i hur man går tillväga vid ytmontering av komponenter.

Handledare blir ”Erikarna” SM3XLY och SM3HEW.  De lär ut knep och ger tips om verktyg och inköpsställen.

Tid och plats:
Tisdagen den 30 januari klockan 19.00. Vi håller till i ABF:s lokaler i Gävle.

Anmäl dig senast dagen före, till SM3CLA per telefon eller e-post.

Välkommen !

MEETING 10 JANUARI 2018

Första mötet på det nya året innehöll både auktion och föreläsning om ytmontering.
Inte så konstigt att det lockade hela 23 medlemmar.

Efter mötets inledning startade CLA budgivningen, och många fina prylar fanns på borden.
Januari brukar ju anses som en lågbudgetmånad med tanke på jul och nyår, och kanske var det orsaken till att många av de dyrare prylarna blev osålda.
Men CLA höll ändå sedvanligt tempo i auktionen, och ibland tog han hjälp av vissa “uppmuntranspriser” till goda budgivare.
De prylar som var skänkta till GKA hjälpte till att ge klubben en inkomst med 300:-

Efter fika blev det info från styrelsen, och därefter tog XLY ordet och berättade på ett informativt sätt om hur han börjat hantera ytmontering av pyttesmå komponenter.
Det väckte stort intresse, och fler medlemmar delgav oss synpunkter och tips. Det ledde till ett spontant beslut att ordna en “lödarkväll” med XLY och HEW som handledare.
CLA utsågs att inbjuda till en sådan kväll inom kort under devisen “bäst att löda medan tennet är varmt, hi”!

Kvällen kan summeras som en bra start på det nya året!

Dick/SM3CBR

Årets första klubbtidning är ute nu!

God fortsättning på nya året alla medlemmar.

Nu börjar radio säsongen igen. Dags att börja planeringen av nya antenner mm innan det blir vår.

Innehållet i tidningen är lite av varje. Teknik, Medlemsavgiften, Ordförandens rader mmmm’

73 de SA3BGM/Tony

Sändaramatören 2018 Nummer 1
3.2 MiB
104 Downloads
Details...

Januari månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har årets första månadsmöte onsdagen den 10 jan. klockan 19.00.
Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.

PROGRAM: A U K T I O N ! Tag med allt som du vill sälja och en laddad plånbok!

Efter fikapausen blir det information från styrelsen, följt av SM3XLY/Erik, som demonstrerar, på novis-vis, lödning av ytmonterade komponenter, s.k. SMT.

Därefter visar -CLA tre ”konstiga saker” och så finns det plats för ditt bidrag.

Välkommen till årets första träff,
hälsar styrelsen
gm SM3CLA/Karl-Olof

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas alla medlemmar i GKA !

Vi ses nästa gång onsdagen den 10 januari 2018 klockan 19.00 hos ABF.

Då blir det AUKTION och efter pausen en demonstration av SM3XLY/Erik, som på novis-vis, visar hur man löder ytmonterade komponenter.

Till auktionen tar du med sådant som du vill sälja – och en välfylld plånbok!
Styrelsen

Årets sista Bro-träff

Ett tiotal klubbmedlemmar samlades den 20 december till årets sista träff på Gävle Bro och en trivsam fikastund.

Som vanligt rörde samtalen de mest skilda ämnen. Där avhandlades DMR och tågkrockar. Radiodoktorn VOX lämnade nyservade apparater, MGU avslöjade bygget av sin “Sjöuggla” och INR fällde glada kommentarer i soffan. ARQ lånade ut sitt batteri att testa CLA:s nybyggda högspänningsaggregat och förorsakade en eldsvåda. Se där ett par bilder från kvällen du gick miste om, som inte var där !

Vid niotiden skildes gruppen och önskade varandra: God Jul !
SM3CLA