Gävle bro 22/7-2015

Gävle Bro

Gävle Bro

Nu när de vanliga onsdagsmöterna har sommarlov så passar vi i stället på att träffas på Gävle bro. Det står lite mer information en bit ner här på sidan och det skall även gå ut ett mail till medlemmarna med information om träffarna.

I onsdags var vi 7 personer på plats för fika och samtal. Det dryftades allt mellan små minidatorer till beamar och EH-antenner. Ett riktigt trevligt litet avbrott från chacket..

RV4 (RV56) Status

Sedan i lördags är nya repeatern i drift som mottagare med QTH Stigen. Den är länkad till Kungsberget på 70cm där gamla sändaren är kvar tills filtren har trimmats och allting ditflyttad.

Testa gärna och ge återkoppling till repeatergruppen om hur ni upplever den.

Kom-i-håg att det är CTCSS på 127.3 som gäller. Vid fundering kontakter repeatergruppen.

Repeatergruppen
SM3MTF / SM3 RNN

RV4 (RV56) Repeater byte

Klubben har investerat i en ny repeater på 2m bandet – en Yaesu DR-1XE

Under lördagen 13/6 kommer SM3MTF/Lennart och SM3 RNN/Nisse att driftsätta repeatern. Nya mottagaredelen kommer att finnas i Stigen och korslänkas till gamla sändaren som kommer att finnas kvar i Kungsberget under en initial fas. När kaviteterna har trimmats kommer allting att installeras permanent uppe på Kungsberget.

Det kan förekomma driftsörningar under tiden bytet sker.

Subton
En sak att tänka på är att repeatern går inte att öppna med 1750 Hz ton som tidigare utom med CTCSS (Subton) på 127.3 Hz som är standard för Diskrikt 3. Kolla i manualen till din rig hur man ställer in en subton. Det är samma förfarande för RU4 (RU376) repeatern på 70 cm

Lite om repeatern. Yaesu DR-1XE är en digital/analog FM repeater för 2m/70cm banden. Utöver det vanliga analog funktion finns den digitala mod C4FM som levererar:
– V/D mode – (Voice / Data simultankommunikation) – delar 12.5kHz bandbredden för både röst och data.
– Voice FR mode – (Voice Full Rate mode) – använder hela 12.5 kHz bandbredden för röt kommunikation.
– Data FR( High Speed Data Communication Mode) – använder hela bandbredden för höghastighet dataöverföring .
– AMS (Automatic Mode Selection) – Vi kommer att ställa in repeatern för att ta emot både analog FM samt C4FM men att sända på analog FM.
Uteffekten är 50/25/10W men vi sällan behöver mer än 10W för att täcka vårt område.

Yaesu har en sortiment av radio utrustad med C4FM modet. Mer information finns hos dem.

Repeater gruppen
gm SM3MTF/Lennart

Sommaruppehåll

Bäste GKA-medlem !
Gävle Kortvågsamatörer gör sommaruppehåll och återkommer med månadsmöte på Folkets Hus i Gävle, den 2 september.
Programmet den gången blir: ”Så skyddar du ditt hem och din telefon. Om farorna på Nätet”
Vidare upplysningar kommer i mail och på Hemsidan.

Under sommaruppehållet har du möjlighet att prata radio med dina klubbkompisar på några ”mellanmeetings” uppe på Gävle Bro.
Datum för dessa träffar blir: 17 juni, 15 juli och 19 augusti. Tid: 19.00

Årets Field Day hålls den 11 – 13 september i Högbo. Närmare info kommer att finnas på Hemsidan, i QTC, i kommande mailutskick och inte minst i Tidningen.

Tidningen kommer ut på www.sk3gk.se den 27 augusti. Redaktören önskar er välkomna med artiklar! Sista dag för manus är den 23 augusti.

Höstens första SSA-Bulletin sänds söndagen den 23 augusti.

Styrelsen önskar alla en skön sommar !

Sedan sist

Vid vårt meeting den 3 juni, som sedvanligt hölls på restaurang Trebo i Sandviken, hade vi besök av SM0YXI/Robert från Stockholm.

Robert undervisade oss på ett synnerligen initierat och pedagogiskt sätt om hubbar, switchar, brandväggar och olika typer av protokoll för surfning. Han besvarade kunnigt alla kluriga frågor som den stora skaran lyssnare framförde och redde ut fällor i sammanhanget.
Vi tackar Robert för ett mycket intressant och lärorikt föredrag.

Efter den obligatoriska fikapausen lämnade vår ordförande Mats/-EMJ information från styrelsen. I samband med detta berättade Lennart/-MTF om den nya repeatern som inom kort skall sättas i drift.

Karl-Olof/-CLA höll i gratislotteriet och så fick vi lyssna på ett inslag från Seniorradion. Det gällde uppsättningen av minnesplåten över Sven Bernholm/SM3RN den 16 april, på Centralplan 3 i Gävle.

SM3CLA / Karl-Olof