Årsmöte och mars månadsmöte

Årsmöte och månadsmöte onsdagen den 1 mars klockan 19.00.
Adress: ABF i Gävle, Brunnsgatan 56.

Program: Årsmöte. Därefter: SM3CBR diskuterar en ”favorit i repris”: Z-matchen.

Efter fikapausen blir det information från styrelsen och plats för ditt egna bidrag. Denna gång kommer SM3XLY att visa ett par hembyggen för QRP-körning i skogen.

Välkomna,hälsar styrelsen
gm SM3CLA/Karl-Olof

TIPS #1: Det är hög tid att betala medlemsavgiften om du vill finnas med i den nya medlemsförteckningen. Sista dag är den 1 mars. Avgiften är 200 kr och du betalar lämpligast in den på postgiro: 33 19 90 – 2
TIPS #2: Lars Olssons Fond har inköpt: “DX-BOKEN – om en trevlig radiohobby och den svenska DX-historien”. Du kanske läste den tvåsidiga artikeln i Gefle Dagblad den 7:e februari? Boken kan lånas i två veckor. Anmäl intresse till SM3CLA.

Studiebesök hos BGA Video

Den 6 februari klockan 18.oo, samlades 14 medlemmar ur GKA utanför BGA Video för att göra ett studiebesök.

Grundaren, Bengt G. Andersson tog emot oss och berättade först om hur starten gått till och hur företaget växt sedan 1993. Man har nu 10 butiker inom företaget. Bengt guidade oss sedan runt i den STORA lokalen. Den var både lager och inrymde ett stort antal arbetsplatser för överföring och kopiering av inlämnat material.

Vi fick se apparater i miljonklassen såväl som ”vanliga” CD-spelare, datorer samt ett stort lager av tavelramar och rammaterial.

En imponerade utveckling för mig, som följt företaget från starten i Bengts vardagsrum i Södra Bomhus!
Vi tackar Bengt Andersson för att han ville ta emot oss och visa runt. Kvällen avslutades med att företaget bjöd på fika i personalrummet.

SM3CLA/Karl-Olof

Sedan sist

MEETING 2 FEB 2017

Årets första möte med föredrag lockade 19 medlemmar till ABF-lokalen på Brunnsgatan. EMJ/Mats hälsade välkommen till alla reguljära månadsmötesbesökare samt till några nya ansikten.

Kvällens föredrag, där WEO’s föredrag om digitala moder i december avslutade, fortsattes av SM3GDT/Hans Sodenkamp. Hans är DL3 och medlem i SSA styrelse med ansvar för “Digital Voice”. Han höll ett fascinerande och lärorikt föredrag under namnet “D-Star, Fusion och DMR” och till och med lade in information om FreeDV. Till föredraget hade vi en stor samling radion och hotspots att beskåda och fick spännande demonstrationer om C4FM Fusion och DMR över en Bluestack hotspot. Testanrop gav svar från både SM3 och SM6 ty aktiviteten inom digitala röstmoder är hög.

Länksidan på vår sajt har kompletterats med länkar relaterade till Digital Voice sajter.

Efter fikapausen informerade EMJ/Mats från styrelsen. Vår kassör CLA/Karl-Olof informerade att försäljning på Tradera av ett par radiorelaterade artiklar hade gett ett bidrag till kassan på över 900 kronor och ARQ/Martin informerade om pågående aktiviter med AMPR.

CLA hade med sig en massa “radioskrot” som alla fick plocka och släng in en slant om de tyckte att det var värt det. Sammanlagd fick vi in 170 kronor till klubbkassan!

Vid pennan
ARQ/Martin

Vägbeskrivning till BGA Videoproduktion

MÅNDAGEN den 6 februari klockan 18.00 gör GKA ett studiebesök hos BGA Videoproduktion, Utmarksvägen 4 i Gävle.
Vägbeskrivning till BGA Videoproduktion, om du kommer från Sandviken/E4:

Sväng av E4 vid GÄVLE S. Följ vägvisning till:
1. CENTRUM och FURUVIK
2. FURUVIK / JÄRNVÄGSMUSEET
3. SÖRBY URFJÄLL / JÄRNVÄGSMUSEET
4. SÖRBY URFJÄLL / BILPROVNINGEN
5. BOSTRÖM MASKIN

Gävleborna kör till: ”Återvinningen”. BGA Video är ”granne” med utfarten till denna.

Parkera vid det blå huset med texterna: BGA Videoproduktion = Utmarksvägen 4. Se kartan.

Med lokaltrafikens buss: Åk linje nummer 3, stig av vid hållplats: “Järnvägsmuseet” och följ kartan.

Förhandsanmälan är inte nödvändig.
Vi hoppas på stor tillslutning.

VÄLKOMMEN önskar styrelsen/
SM3CLA (Mobil: 070-353 12 73)

Februari månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 1 februari klockan 19.00.
Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.

Program: SM3GDT/Hans informerar oss om Digitala moder: ”D-Star, Fusion och DMR”

Efter fikapausen blir det information från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkomna,
hälsar styrelsen
gm SM3CLA/Karl-Olof

PS1) Kom ihåg att betala medlemsavgiften före den 1 mars (Årsmöte !) om du vill finnas med i årets medlemsförteckning. Avgiften är 200 kr (300 kr för fam.) och sätts lämpligen in på GKA:s postgironummer: 33 19 90 – 2

PS2) Har du bytt adress/mail-adress, eller telefonnummer? Meddela SM3CLA detta, så att alla uppgifter blir OK i den kommande förteckningen.

PS3) Klubben har en antenn som är trasig och dess fäste behöver lagas. Känner du någon som kan svetsa i aluminium? Var bussig meddela det till SM3CLA i så fall!