Nya Sändaramatören ute NU!

Tidningen innehåller bl.a. silent key, diskuterat på bron (bl.a. skillnaden mellan palt och kroppkakor!) och lite om vilka satelliter vi kan nå.

Sändaramatören 2020 nr2
1.2 MiB
23 Downloads
Details...

Sedan sist

19 medlemmar hade hörsammat kallelsen till mötet i ABF-lokalen. Ordf. -ARQ hälsade välkommen och vände sig särskilt till kvällens föredragshållare Jonas Jonsson.

Som sändaramatör är det naturligt att lägga märke till fackverksmaster, och flera av oss har uppmärksammat de 6 meter höga master med vidhängande mätverktyg som finns längs våra vägar. De mätstationerna är en grundläggande del i ett övergripande vägväderinformationssystem (!) som förkortas VViS. Trafikverket har utvecklat detta och driver det. Jonas är nationell samordnare i Trafikverket, och han gjorde en mycket informativ och intressant beskrivning av systemet. Han presenterade de olika mätverktygen och hur de tillsammans ger underlag för en effektiv och säker vinterväghållning. Dessutom fick vi se vilka stora utvecklingsmöjligheter som systemet kommer att ge under begreppet Prognosstyrd Dynamisk Vägdrift. Föredraget var mycket trevligt och tydligt presenterat och Jonas fick välförtjänta applåder.

Fikat denna gång var en hyllning till semmeltiden vilket innebar att Olssons Fond bjöd på Olssons semlor med lämplig dryck.

Efter fikat fick vi några korta informationer och påminnelser från styrelsen: Först några ord om den förändrade rutinen för ansökan om radiotillstånd som beskrevs i senaste QTC. “Bro-möte” blir det 19 februari, och den 4 mars är det årsmöte. Kallelse till årsmötet är utsänd i början av januari, och styrelsen påminner om att årsavgiften ska vara inbetald innan mötet.

Till sist konstaterade Dick/-CBR att QSL-lådan hade fått ett tillskott på ca 2 kg kort denna månad!! Vidare blev det en kort info om att Du som medlem har möjlighet att ta med QSL-kort till mötet f v b till SSA utan kostnad. Korten ska helst vara försedda med QSL-märken och gärna sorterade i bokstavs-/landordning. Mottagande signal skrivs till vänster på kortet, gärna på baksidan. Hör av Dig till CBR om Du undrar om något.

Vid tangentbordet

Dick/-CBR

Februari möte

Onsdagen den 5 februari klockan 19:00 har GKA månadsmöte i ABF’s lokal i Gävle.
Adressen är Brunnsgatan 56. Samling 18:30

PROGRAM: Jonas Jonsson, Trafikverket. VViS Trafikverketsinformationssystem

Efter fikapausen blir det info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.
Alla hälsas välkomna!
Styrelsen

Kassören meddelar:
Medlemsavgiften är 200 kronor.
För att du skall komma med i årets medlemsförteckning, samt ha rösträtt vid kommande årsmöte, måste avgiften vara betald senast vid årsmötet, d.v.s. den 4 mars 2020, klockan 19.00.
Du kan betala kontant vid ett möte, eller sätta in pengarna på vårt plusgirokonto: 33 19 90 – 2   Ange din signal eller ditt namn.
Har du bytt adress, ändrat e-post eller telefonnummer? Var bussig meddela kassören detta, så att den nya listan blir komplett! Den kommer att sändas till dig, tillsammans med ditt medlemskort, per post i slutet av mars.
SM3CLA/Kassör.  070 – 353 12 73 eller e-post: karlolof.elmsjo(at)tele2.se

Sedan sist

Onsdag 8 januari var det dags för första mötet under “20-talet”! Dessutom hade just 20 (!) medlemmar hörsammat kallelsen till GKA:s auktion för året. ARQ hälsade välkommen och överlämnade direkt till CLA som traditionsenligt svingade klubban. På borden fanns många “godsaker” och även en del gammalt från junkboxar. Ibland gick det trögt med buden, men CLA piggade upp publiken till stordåd. Bl.a. ropades en hemlig låda ut. När 75:- uppnåtts ( av ARK ), fick han lådan och när den öppnades fanns där en kexchoklad, en guldpeng samt ett presentkort från Kjell & Co!! Stort jubel, så klart. Olssons fond stod för överraskningen.
Totalt omsattes c:a 1500:- och klubben fick ett tillskott eftersom en del skänkta varor såldes.

Efter fikat fick vi information från styrelsen:
Januaribrevet har gått ut och där finns, förutom info, även kallelse till årsmötet 4 mars.
Februarimötet bjuder på en information från Trafikverket. Det är en kollega till XLY som kommer och informerar om VägVäderinformationsSystem. Konkret handlar det om de stationer man kan se längs vägarna samt vad som sker med den information som samlas in.
Field-Day planeras till 9 maj och platsen blir Fjällstugan, Hofors. mer info kommer.
Vid årsmötet 4 mars kommer XLY och CBR att berätta om portabelkörning efter årsmötesförhandlingarna.
Avslutningsvis fick XLY berätta om tillfället nä r han lyssnade på ISS och tog emot deras bilder från rymden. Hela berättelsen plus bilder finns i Tidningen. Som tack för hans prestation fick han mottaga Olssons förtjänstmedalj, större modellen!

Vid tangentbordet satt Dick/CBR

Januari möte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 8 januari 2020, klockan 19.00.
Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.

PROGRAM: Auktion!

Tag med allt som du vill sälja och en stor plånbok MED KONTANTER !
Efter fikapausen, som vanligt info från styrelsen och så plats för DITT bidrag under ”Roliga kvarten”.

Välkomna, hälsar styrelsen
gm SA3ARQ/Martin

HAPPY NEW YEAR! Sändaramatören 1/2020 ute nu!

Tidningen innehåller bla bilder från ISS!

Sändaramatören 2020 nr1
3.1 MiB
121 Downloads
Details...

God Jul

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas alla medlemmar i GKA

Vi ses nästa gång onsdagen den 8 januari 2020 klockan 19.00.
Då blir det AUKTION. Tag med allt du har att sälja – och en välfylld plånbok!

SA3ARQ, SM3XLY, SM3YNZ, SM3CLA, SM3MTF, SA3BGM, SM3INR