Ännu en repeaterkväll 2016-10-12

8st var livligt diskuterande.(Jag satte ej ut vilka. Behövs det? sa3bgm´s anm.)
Någon försökte också att komma in, troligen utan subton eller med fel subton, var endast hörbar i slutet av andras sändningspass.

73 de SA3ARL, Fredrik

Sedan sist

Onsdagen den 5 oktober var det dags för nytt meeting, och den här gången var det 17 medlemmar som hörsammat kallelsen. Kvällens föreläsare var Rolf, SM5HP, och det blev som vanligt en underhållande och informativ genomgång. Rolf var ju hos GKA så sent som vid Field Day och pratade om antenner, men hans kunskaper spänner sig över så stora områden att det alltid finns nya spännande saker att lyssna till. Den här kvällen svepte han över några av de mytområden som finns i vår bransch. Rolf är verkligen rätt man att ge sig i kast med de många myter som finns när det handlar om antenner och mottagare. Kvällen blev verkligen en “mytutbildning” med många allvarliga slutsatser men även mycket skratt! Ett stort Tack till Rolf/-HP och jag ser redan fram emot nästa gång han får ta ordet.

Avslutningsvis hälsade Rolf oss välkomna till Näsmo-dagen som beräknas inträffa nästa år i augusti. Då kan man inte bara få lyssna mer på honom, utan man kan också få se hans fina antennanläggning och kanske också hans fina samlingar av radioapparater. Det är Rolf samt
SK5RO som är inbjudare till dagen.

Efter fikat var det kort information från styrelsen:

* Ytterligare några poster i utförsäljningen av sambandsmateriel har nu sålts. Det är
12m-masten som såldes till SM3VOX och en dator som SM3RNN köpte.

* Vid höstens Field-Day deltog cirka 30 deltagare.

* Repeaterkvällar har nu genomförts två gånger. Första onsdagen lockade 4 stationer och
den andra gången deltog ett 10-tal medlemmar.

* CLA aviserade om höstens studiebesök som blir vid värmeverket Johannes den 7/11
kl 18.30. Mer info kommer.

* Vår medlem Hans Sohlborg, SM3HAD, har som bekant avlidit. Hans var den som förvarade gamla
radiotidskrifter som skänkts till klubben. Nu mås tilte vi göra oss av med dem, och därför
skänktes några årgångar av CQ och QST till mötesdeltagarna. Ett antal böcker om hamradio
auktionerades ut.

* Till sist aktualiserade Fredrik/ARL en nybörjarkurs som planeras kunna genomföras under
våren 2017. Den ska organiseras av någon och sedan ska flera av medlemmarna ansvara för
olika delar i utbildningen. Det här förslaget fann gehör hos församlingen och flera anmälde
sitt intresse att delta som handledare. Uppdrog åt ARL att fortsätta planeringsarbetet.
Övriga som är intresserade att delta som handledare i någon del i utbildningen ombeds
kontakta ARL snarast.

Vid pennan!
CBR/Dick

”Repeaterkvällen” – en framgång.

Den utlysta träffen, på kvällen den 28 sept. över vår nya repeater, blev en framgång. Inte mindre än tio medlemmar dök upp och diskuterade. Det betyder att runt 10% av medlemmarna deltog !

Vi diskuterade teknik, men det mest uppseendeväckande ämnet rörde kvällens norrsken (som visade sig först c:a 22.00).

Deltagare denna kväll var: YNZ, FKL, BGM, RDU, ARQ, CBR, RNN, RPK, ACI och SM3CLA.

Alla är välkommen på kommande repeaterkvällar. Vi håller dem den andra och sista onsdagen i månaden från ca kl 19:00.

Styrelsen gm SM3CLA/SA3ARQ

Oktober månadsmöte

Månadsmöte onsdagen den 5 oktober 2016 klockan 19.00
Adress: ABF, Brunnsgatan 56 i Gävle.

Program: SM5HP/Rolf, berättar om ICOM IC-7300 och liknande stationer. Han tar också upp hur man gör linjäritetsberäkningar.

Efter fikapausen är det tid för ditt bidrag!

Alla hälsas välkomna.
Styrelsen gm/ SM3CLA

GKA:s field-day den 16:e t.o.m. 18:e September

Så har vi då avslutat vår andra field-day för i år. Den här gången höll vi till i det så kallade torpet.
Stugan ligger efter Gruv-vägen. Den vägen går mellan gamla vägen Sandviken – Gävle och
fritidsanläggningen i Högbo utanför Sandviken. Arrangemanget blev väldigt lyckat.
Inte mindre än 23 personer deltog. Av dessa var vi sex personer som övernattade.

En hel del antenner från bredbands-dipoler till olika typer av vertikal-antenner plus speciella
experiment-antenner sattes upp redan på fredags-kvällen.
Vi körde både CW, foni och digitala moder. Det blev också mycket snack om praktiska
detaljer om just antenner.

Tidigt på lördagens eftermiddag fick vi lyssna till SM5HP/Rolf Folkesson som höll ett
föredrag om olika antenners förmåga att stråla.
Lördagens stora begivenheter var det stora våffel-kalaset samt lödförsöket med MOX-lödkolven.
Normalt brukar -CLA grädda våfflor, men eftersom han var bortrest fick SM3VOX/Leif hoppa in i
stället och grädda, vilket han klarade av med bravur. MOX-kolvs-lödningen leddes av SM3WEO/Michael.
Denna lödkolv värms av en brikett, som för dagen var svårtänd.
Men så fort den blev antänd gick experimentet enligt planen.

Sist men inte minst måste jag nämna korvgrillningen på kvällarna.
Vi samlades runt en uppmurad grill där vi tände stora vedbrasor och där vi grillade.
Värmen kändes bra eftersom det blev lite råkallt då solen gått ned. Vi åt och småpratade.
Mycket stämningsfullt.

För bilderna svarar SM3WEO/Michael

Hoppas att vi ses på nästa field-day

73 de SM3EMJ/Mats