Sedan sist

19 medlemmar trotsade höstmörkret och kom till mötet i ABF-lokalen. På programmet stod en presentation av ett modernt lok och HZA/Mats stod för föredraget. Mats inbjöd till ett jätteintressant “virtuellt studiebesök” i ett RC-lok, och vi fick se en stor del av allt som ryms i en sådan maskin. Han kryddade genomgången med anekdoter och erfarenheter från lokföraryrket. Många tankar blev kvar i huvudet, och ett citat sitter kvar:” Att köra tåget är inget problem. Däremot att bromsa!”

Martin/ARQ avtackade HZA på traditionellt sätt, och Olssons fond genom CLA tackade med en loktavla från en gammal TFA (som några väl minns) samt ett litet leksakslok för lediga stunder.

Efter fikat tid ARQ upp följande punkter:

* Styrelsen har diskuterat erfarenheterna från Sundsvallsmötet och konstaterar att GKA har ett mycket bra utbud, särskilt när det gäller föredrag vid månadsmöten samt studiebesök och Field-Day. Sedan noteras att våra repeatrar oftast är helt tysta, och en liten oro finns att om den delen av banden inte används kan det innebära att vi förlorar det frekvensområdet.

* Det flaggades också för att klubben säljer radiomateriel, t.ex ett nytt nätagg. Se Tidningen för mer info.

* Mötesdatum för 2019 är klara och tid för Field-Day beslutas vid nästa styrelsemöte i december.

* Styrelsen efterlyser en ersättare för Tony/BGM som redaktör för Tidningen med tillträde nästa årsmöte.

Undertecknad berättade om följden av förra mötet och föreläsningen då om FT8. Vi noterade att fler är aktiva och det bådar ju gott.

Vid tangentbordet
Dick/CBR

Utflykt: Strömdalens kraftstation

Bäste GKA-medlem !

Du inbjudes till ett besök vid Strömdalens kraftstation i Gävle, ONSDAGEN den 14:e november klockan 18.30.
GKA kommer att få en egen guidad visning under ledning av Henrik Persson från Gävle Energi AB.
Vi samlas på Dammbron. Stor bilparkering på Kungsbäcksvägen i anslutning till platsen.
Anmälan är inte nödvändig.

Gävle Energi och styrelsen för GKA önskar alla varmt välkomna.

Årets sista nummer av SändarAmatören ute nu.

Hej allihop!

Nu är det dags att läsa bästa klubbtidningen igen.

Del av innehållet:
Annonser
Träfftider.
Styrelsen söker Redaktör för SändarAmatören.
mm

73 de SA3BGM/Tony Red.

Sändaramatören 2018 Nummer 5
1.2 MiB
66 Downloads
Details...

November månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer har månadsmöte onsdagen den7 november 2018 klockan 19.00.
Adress:ABF i Gävle, Brunnsgatan 56.

PROGRAM:SM3HZA/Mats fortsätter sin bejubladeframställning om SJ:s trafiksignaler, ång- och el-lok, m.m.

Efter fikapausen blir det information från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkomna, hälsar styrelsen
gm SM3CLA/Karl-Olof

PS! Onsdagen den 14:e november kl. 18.30, gör GKA ett studiebesök vid Strömdalens kraftstation. (Ligger vid Boulogner-skogen i Gävle).
Närmare information kommer senare.

Musei-besök i Björke

På kvällen den 10 oktober samlades 13 nyfikna GKA-medlemmar i Björke, för att se på Per Norins samling av gamla radioapparater. Per hälsade välkommen och strax fylldes hans lokal av intresserade åskådare. Man hörde många igenkännande utrop, när någon återsåg sin barndoms radioapparat där på en hylla. Per berättade att han börjat sitt samlade på 70-talet och att han för närvarande hade c:a 840 apparater bokförda i sin samling. Att han lyckats pressa in alla dessa berodde på att han tagit väl tillvara på utrymmet. Vi fann apparater från golv till tak, tätt, tätt.

När alla var nöjda och hade sett klart, samlades vi utanför Pers museum för att avtacka honom med sedvanliga ”presenter” och för att ge honom en välförtjänt applåd.
Per själv uppskattade mycket, att vi kommit för att se på hans ”livsverk”.

Efteråt for vi till Hillerian och avslutade kvällen med radiosnack. Där bjöd Lars Olssons Fond samtliga på kaffe med kanelbulle.

SM3CLA/Karl-Olof

Sedan sist

SA3ARQ/Martin hälsade 15 medlemmar välkomna och introducerade kvällens tema, nämligen FT8. Han gav oss en bakgrund till utvecklingen av FT8 som har James Taylor, W1JT, till “pappa”. Taylor blev nobelpristagare för några år sedan, och på sin fritid har han utvecklat flera mode med inriktning på digital överföring med låg effekt och där datorns program plockar ut signaler som annars knappast skulle vara hörbara.

Efter -ARQ tog -HEW/Erik över och pratade om FT8 för nybörjare. Vad man behöver och vad man kan göra med FT8. Grunden är ett program, WSJT-X, som hanterar grovjobbet med datoren. En biprodukt, PSK-reporter, är bara den ett fint komplement i en amatörstation. Du får hela tiden en bild av var Du hörs och vilka som hör Dig.

Avslutningsvis sammanfattade -VOX/Leif och repeterade det viktigaste om FT8, men han tog även fram vilka tankar och diskussioner som finns om FT8. Sammanfattningsvis blev det en verkligt praktisk och intressant föreläsning av tre väldigt samspelta aktörer!

Efter fikat informerade -ARQ från styrelsen:

-CLA/Karl-Olof, -YNZ/Claes Gunnar och -ARQ deltog i konferensen “SK3BG – 2025″ eller Vart är vi på väg?” som arrangerades av Sundsvalls Sändaramatörer nu i helgen. 40 deltagare från SM2/SM3 diskuterade klubbverksamhet, samband samt utbildning utifrån vad vi gör idag och vad vi ska göra i framtiden. Uppföljning för GKA:s del ska
ske på nästa styrelsemöte.

10/10 Studiebesök vid Per Norins radiomuseum i Björke.
17/10 Gävle Bro
7/11 Meeting. -HZA/Mats pratar om lok. Vi ska få titta in i ett modernt lok genom VR-teknik!
14/11 Studiebesök vid Strömdalens Kraftverk i Stadsträdgården.

Efter övriga diskussioner bl.a. om kommande mötesprogram avslutade -ARQ mötet.

Vid tangentbordet
Dick/-CBR

Besök vid Per Norins radiomuseum i Björke

Onsdagen den 10 oktober klockan 18.30 har du möjlighet att titta på Per Norins samling av gamla rund-radioapparater.

Vi träffas vid kiosken i Björke och förflyttar oss sedan till Pers bostad: Dammsjöstigen 1, där han har sin samling (600 – 700 stycken) i en ouppvärmd lokal intill sitt hus.

Alla hälsas välkomna och anmälan är inte nödvändig.

Styrelsen
gm SM3CLA/Karl-Olof