Hej !

Ja, då har vi avverkat ytterligare en kväll ute på Gävle Bro.

Som vanligt blev det en trevlig kväll.
Elva stycken medlemmar samlades och pratade om allt möjligt.

Det finns lediga stolar där vi brukar sitta, så kom dit du
också och ha lite trevligt.

Vi ses igen på Gävle Bro om en månad.

EMJ/Mats

Sedan sist

Vid månadsmötet den 4 november fick vi ta del av en Powerpoint-presentation av SA3ARQ/Martin, rörande våra sambandsuppdrag.

Han förklarade bakgrunden till styrelsens beslut att GKA skall upphöra med uppdragen i dess nuvarande form, men gav också förslag till hur man kan tänka sig ett framtida scenario. Verkligheten är den att skaran av operatörer har åldrats och intresset har avtagit. Det går inte längre att få ihop tillräckligt med folk för att lösa uppgiften. En annan bidragande orsak är de svårigheter Samled haft att i god tid få in underlag från motorklubbarna.

Vi tackar Martin för en mycket välbearbetad presentation.

Efter fikapausen gav vår ordförande SM3EMJ/Mats en kort medlemsinformation och en redogörelse för repeaterläget. SM3CLA visade en fungerande fyrarörsmottagare från 1920-talet, samt en ”Juleljustestare” enligt beskrivning i den senaste medlemstidningen.

SM3CLA/Karl-Olof

PS Som medlem kan du logga in och hitta presentationen i filarkivet

Nya numret av klubbtidningen är ute nu.

Dags för sista numret för 2015.

Jag vill tacka de som bidragit med innehållet i år men hoppas på en
markant förbättring på flödet av information till tidningen 2016.
Vi har ca 86 medlemmar så det borde finnas möjlighet att skriva några fler
rader till tidningen och som det är för tillfället så är det 3-5personer
som är aktiva. Varav en -CLA som är mycket aktiv. Lite i underkant kan jag tycka.
Skall jag göra en tidning för klubben på 2-4 sidor så anser jag att
det inte behövs någon tidning, så sätt igång med att starta ditt favorit
text program och skriv några rader.
Den 3 Januari 2016 är det manusstopp.
73 de redaktionen gm sa3bgm/Tony

Sändaramatören 2015 nummer 5
914.2 KiB
57 Downloads
Details...

Månadsmöte 4 november

Onsdagen den 4 november klockan 19.00 har GKA månadsmöte klockan 19.00 i Folkets Hus i Gävle. Adressen är som vanligt S.Centralgatan 10 och lokalen heter: Mandelblom.

Samled kommer att rapportera från mötet som hålls på FRO Gävle torsdagen den 29:e oktober mellan ett antal radioklubbar inom SM3,SM4 och SM5. Temat är hur en fungerande radiosamband kan hanteras framledes genom samarbete mellan klubbarna. Detta efter beslutet på senaste styrelsemötet om att GKA skulle sluta med radiosamband i sin nuvarande form.

Efter pausen blir det information från styrelsen och den sedvanliga ”medlemskvarten” där du förväntas bidraga med något du berättar om eller har att visa upp.

Alla hälsas välkomna !

Styrelsen

gm SA3ARQ/Martin

Rapport från Onsdagsträffen på Gävle Bro.

Vid gårdagens träff på Gävle Bro onsdagen den 21:a oktober räknade jag till
12 närvarande personer.
Som vanligt var det en mycket trevlig samvaro därute.
Vi pratade, fikade och så vidare.

Mycket radiosnack och datorsnack blev det förstås.
Hittills kan man säga att dessa träffar ha blivit lyckade.
Nu ser vi fram mot nästa möte på Gävle Bro.
                                        EMJ/Mats