Sektioner

Klubben har ett flertal sektioner med medlemmar som ansvarar för att sektionen aktiveras.

  • Dator / APRS,   SA3ARK, Dan Larsson.
  • Samband – vilande.
  • Repeater – SM3INR, Björn Larsson.
  • Contest – SM3LBP, Anders Brandt.
  • Fieldday –  SM3MTF, Lennart Forsgren, SM3RNN Nils Axman, SM3VOX, Leif Gaude.
  • QSL-Hantering – SM3CBR, Dick Lundberg.
  • Avstörning – vilande.
  • Rävjakt – vilande.