Styrelsen

Styrelsen 2016
Ordförande: SM3EMJ Mats Friberg 2016 – 2017
Vice ordförande: SA3ARQ Martin Crowther 2015 – 2016
Sekreterare: SM3YNZ Claes Gunnar Larsson 2016 – 2017
Kassör: SM3CLA Karl Olof Elmsjö 2015 – 2016
Materielförvaltare: SM3MTF Lennart Forsgren 2016 – 2017
Suppleant: SA3ARL Fredrik Sjögren 2016
SA3BGM Tony Larsson 2016
Revisor: SM3CBR Dick Lundberg 2016
SM3GUE Mats Johansson 2016
Revisorssuppleant: SM3EYD Anders Johansson 2016
Valberedning: SM3RNN Nils Axman 2016
Ledamöter: SM3NTA Ove Wahlgren 2016
SM3IIE Nils Englin 2016