Styrelsen

Styrelsen 2018
Ordförande: Vakant Vakant 2018 – 2019
Vice ordförande: SA3ARQ Martin Crowther 2017 – 2018
Sekreterare: SM3YNZ Claes Gunnar Larsson 2018 – 2019
Kassör: SM3CLA Karl Olof Elmsjö 2017 – 2018
Materielförvaltare: SM3MTF Lennart Forsgren 2018 – 2019
Suppleant: SM3XLY Erik Sohlén 2018
SA3BGM Tony Larsson 2018
Revisor: SM3CBR Dick Lundberg 2018
SM3GUE Mats Johansson 2018
Revisorssuppleant: SM3EYD Anders Johansson 2018
Valberedning: SM3EMJ Mats Friberg 2018
Ledamöter: SM3NTA Ove Wahlgren 2018
SM3IIE Nils Englin 2018