Styrelsen

Styrelsen 2023
Ordförande: SA3ARQ Martin Crowther 2022 – 2023
Vice ordförande: SM3XLY Erik Sohlén 2023 – 2024
Sekreterare: SM3YNZ Claes Gunnar Larsson 2022 – 2023
Kassör: SM3CLA Karl Olof Elmsjö 2023 – 2024
Materielförvaltare: SM5DHQ Gert Linde 2022 – 2023
Suppleant: SM3VOX Leif Gaude 2023
SA3BGM Tony Larsson 2023
Revisor: SM3EYD Anders Johansson 2023
Hans Pettersson 2023
Valberedning: SM3EMJ Mats Friberg 2023
Ledamöter: SM3NTA Ove Wahlgren 2023