Styrelsen

Styrelsen 2020
Ordförande: SA3ARQ Martin Crowther 2022 – 2023
Vice ordförande: SM3XLY Erik Sohlén 2021 – 2022
Sekreterare: SM3YNZ Claes Gunnar Larsson 2022 – 2023
Kassör: SM3CLA Karl Olof Elmsjö 2021 – 2022
Materielförvaltare: SM5DHQ Gert Linde 2022 – 2023
Suppleant: SM3VOX Leif Gaude 2022
SA3BGM Tony Larsson 2022
Revisor: SM5YBE Jonas Norman 2022
SM3GUE Mats Johansson 2022
Valberedning: SM3EMJ Mats Friberg 2022
Ledamöter: SM3NTA Ove Wahlgren 2022