Styrelsen

Styrelsen 2019
Ordförande: SA3ARQ Martin Crowther 2019 – 2019
Vice ordförande: SM3XLY Erik Sohlén 2019 – 2020
Sekreterare: SM3YNZ Claes Gunnar Larsson 2018 – 2019
Kassör: SM3CLA Karl Olof Elmsjö 2019 – 2020
Materielförvaltare: SM3MTF Lennart Forsgren 2019
Suppleant: SM3INR Björn Larsson 2019
SA3BGM Tony Larsson 2019
Revisor: SM3CBR Dick Lundberg 2019
SM3GUE Mats Johansson 2019
Revisorssuppleant: SM3EYD Anders Johansson 2019
Valberedning: SM3EMJ Mats Friberg 2019
Ledamöter: SM3NTA Ove Wahlgren 2019
SM3IIE Nils Englin 2019