Resultat från Tipsrundan under fieldday-helgen.

SM3CLA Karl Olof  Rätt på frågorna  1, 3, 4, 5, 6, 8   6 rätt
Peter Johansson    Rätt på frågorna  1, 4, 5, 9, 10     5 -”-
SA3CFT Anders     Rätt på frågorna  1, 3, 4, 5, 8       5 -”-
SM3EMJ Mats       Rätt på frågorna  1, 2, 3, 7, 10     5 -”-
SM3XLY Erik         Rätt på frågorna  1, 4, 6, 8, 9        5 -”-
SA3BGM Tony       Rätt på frågorna  3, 4, 5, 8, 9       5 -“-
SM3MTF Lennart   Rätt på frågorna  1, 2, 5, 8, 9       5 -“-
SA3ARQ Martin     Rätt på frågorna  1,3, 9, 10          4 -“-
SA3CJF Marina      Rätt på frågorna  1, 4, 5, 9          4 -“-
SM3JGG Staffan    Rätt på frågorna  4, 7, 8, 10         4 -”-
SM5MRF Mats      Rätt på frågorna  1, 3, 7               3 -”-
Karin Wood           Rätt på frågorna  1, 2, 3               3 -”-
SM3MGU Charles  Rätt på frågorna  1,10                  2 -”-
SA3BON Mikael    Rätt på frågorna  4                       1 -“-

Rätt svar :
Fråga 1. Vem ligger bakom bygget för detta märkliga torn ?           Tesla
Fråga 2. Vad var den första byggsatsen från Heathkit ?                  Ett flygplan
Fråga 3. Var i landet uppmättes lägsta temperaturen 1966 ?           Vouggatj.
Fråga 4. Hur många buteljer rymdes i den gula dricksbacken ?       25 st.
Fråga 5. Vilken hastighet gäller då du passerar skylten ?               7 km/tim
Fråga 6. Vad hette den första volvobilen ?                                     ÖV4
Fråga 7. Vilket är det vanligaste namnet bland sjöarna i Sverige ?   Långtjärn
Fråga 8. Inom vilken verksamhet används QBD, QFS, QGN ?         Flyg
Fråga 9. Vilken spänningsmatning använder Collins R-392/URR      24-28 V
Fråga 10.Vem samarbetade med Bill Gates ?                                P. Allen

(Comments are closed)