SK3BG arrangerar helgaktiviten “SF3HF”

SK3BG arrangerar en helgaktivitet “SF3HF” helgen 28-30 April 2017. Vi kör radio från fredag till söndag. Vi kör från Hemsöfortet nere berget. Mer info. på vår hemsida sk3bg.se MVH SM3EXM / Erik.

Årsmötet.

GKA:s årsmöte hölls den 1 mars. Det inleddes av vår ordförande som hälsade välkommen och därefter valdes att leda dagens förhandlingar. Han skötte dessa med sådan bravur att de avslutades efter 21 minuter. Nytt rekord ! Stort tack till valberedningen, med SM3RNN/Nisse, som förberett namnförslagen på ett mycket förtjänstfullt sätt och till SM3EMJ/Mats som lagt […]

Gävle Bro

Senaste Gävle Bro-mötet lyckades samla 15 personer. Alltså lika många som förra gången. Lika trevligt var det också igen. Fika, prat och trevligt umgänge. EMJ

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas alla medlemmar i GKA. Vi ses nästa gång onsdagen den 11 januari 2017 klockan 19.00, då det blir AUKTION ! Tag med sådant som du vill sälja och en välfylld plånbok ! Styrelsen

Ännu en repeaterkväll 2016-10-12

8st var livligt diskuterande.(Jag satte ej ut vilka. Behövs det? sa3bgm´s anm.) Någon försökte också att komma in, troligen utan subton eller med fel subton, var endast hörbar i slutet av andras sändningspass. 73 de SA3ARL, Fredrik

Försäljning av resterande sambandsmateriel

Försäljning av resterande materiel (efter tidigare utförsäljning av sambandsmateriel) tillhörande GKA. 1) Portabelmast i fackverkskonstruktion. 12 meter uppvevad. Står på fyra stödben. Finns till påseende hos SM3MTF/Lennart och är uppställd bredvid den röda manskapsvagnen med adress: Stigen 12 i Sandviken. Pris: 5000 kronor 2) Desktopdator av fabrikat DELL + skärm Datorn innehåller LINUX programvara med […]

Sedan sist på Gävle Bro

Onsdagen den 20:e juli var det åter möte på Gävle Bro. Sju personer hade mött upp under denna sommar kväll. Som vanligt en trevlig träff med mycket diskussion. Ämnen var så diversifierade som slipning av kristaller, repeatern, SDR, gamla mobiltelefoner and det senaste flugan Pokemon Go! Nästa träff på “bron” blir den tredje onsdagen i […]