Inställda möten

Pga rådande läge med Coronavirusets framfart ställer vi in träffen på Gävle Bro 2020-03-18 samt månadsmötet 2020-04-01 på ABF. Vi har alla ett ansvar i att hjälpa till att minska spridning genom att undvika folksamlingar och utsätta annan för onödig risk. Följ utvecklingen och rekommendationer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ Vi träffas på repeatern RV56 (RV4) kl 18:00 […]

Sedan sist

ÅRSMÖTE samt månadsmöte 4 mars 2020 18 medlemmar samlades till årsmöte onsdag 4 mars. ARQ hälsade välkommen och förklarade sedan årsmötet öppnat, och sedan fick han mötets förtroende att lotsa oss genom mötesförhandlingarna. Vår sekreterare har idag publicerat årsmötesprotokollet, så Ni som missade mötet kan läsa om fattade beslut. Innan mötet avslutades tackade Mats/EMJ Lennart/MTF […]

Sedan sist

19 medlemmar hade hörsammat kallelsen till mötet i ABF-lokalen. Ordf. -ARQ hälsade välkommen och vände sig särskilt till kvällens föredragshållare Jonas Jonsson. Som sändaramatör är det naturligt att lägga märke till fackverksmaster, och flera av oss har uppmärksammat de 6 meter höga master med vidhängande mätverktyg som finns längs våra vägar. De mätstationerna är en […]

Februari möte

Onsdagen den 5 februari klockan 19:00 har GKA månadsmöte i ABF’s lokal i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56. Samling 18:30 PROGRAM: Jonas Jonsson, Trafikverket. VViS Trafikverketsinformationssystem Efter fikapausen blir det info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag. Alla hälsas välkomna! Styrelsen Kassören meddelar: Medlemsavgiften är 200 kronor. För att du skall komma med […]

Sedan sist

Onsdag 8 januari var det dags för första mötet under “20-talet”! Dessutom hade just 20 (!) medlemmar hörsammat kallelsen till GKA:s auktion för året. ARQ hälsade välkommen och överlämnade direkt till CLA som traditionsenligt svingade klubban. På borden fanns många “godsaker” och även en del gammalt från junkboxar. Ibland gick det trögt med buden, men […]

Januari möte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 8 januari 2020, klockan 19.00. Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56. PROGRAM: Auktion! Tag med allt som du vill sälja och en stor plånbok MED KONTANTER ! Efter fikapausen, som vanligt info från styrelsen och så plats för DITT bidrag under ”Roliga kvarten”. […]

God Jul

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas alla medlemmar i GKA Vi ses nästa gång onsdagen den 8 januari 2020 klockan 19.00. Då blir det AUKTION. Tag med allt du har att sälja – och en välfylld plånbok! SA3ARQ, SM3XLY, SM3YNZ, SM3CLA, SM3MTF, SA3BGM, SM3INR