Sedan sist

Månadsmöte onsdag 3 april 2019 Kvällens mycket intressant föredrag ”Free Network Radio, Zello och POC” som hölls av SM3VOX/Leif och SM3VRO/Kenneth lockade nästan 20 medlemmar att vara med och inte bara lyssna men även delta med många frågor. Free Radio Network (FRN) är i princip en Voice Over Internet Protokoll (VOIP) system som kan utökas […]

April månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 3 april 2019 klockan 19.00. Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56. PROGRAM: SM3VOX och SM3VRO lär oss om: FRN, Zello och POC. Dvs det nya sättet att köra radio. Efter pausen blir det info från styrelsen och tid för “roliga kvarten”. Vad har […]

Referat Årsmötet 2019 och Månadsmöte

Onsdag 6 mars samlades 20 medlemmar till sedvanligt årsmöte. Undertecknad utsågs att svinga klubban. Årsmötesförhandlingarna tog bara 30 minuter, och den snabba hanteringen måste tillskrivas det goda förarbete som styrelsen gjort. Ett särskilt tack vill jag rikta till valberedningen med EMJ/Mats i spetsen, som kunde fylla de luckor som fanns med både gamla och nya […]

Årsmöte 2019

Du kallas till årsmöte i Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, onsdagen den 6 mars 2019, klockan 19.00. Adressen är Brunnsgatan 56 i Gävle. PROGRAM: Årsmöte. Därefter släpper vi fram SM3HEW/Erik och ställer frågan: ”Vad gör –HEW på X-bandet ” ? Efter fikapausen blir det, som vanligt, info och plats för DITT bidrag. Välkomna, hälsar styrelsen. OBSERVERA: 1) […]

Sedan sist

Månadsmöte onsdag 6 februari 2019 18 medlemmar trotsade all snö och bristande snöröjning och begav sig till månadsmötet i ABF-lokalen. Det var inget man gjorde förgäves, för kvällen bjöd på ett mycket intressant föredrag, “E-mail utan Internet? Hur då?”. Leif/VOX visade bilder och beskrev Winlink, något som kan sammanfattas som Global Radio E-Mail. Många olika […]

Februari månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 6 februari 2019, klockan 19.00. Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56. PROGRAM: SM3VOX/Leif, lär oss mer om WINLINK. Efter fikapausen, som vanligt info från styrelsen och därefter plats för DITT bidrag till ”Roliga kvarten”. I Sundsvall har man punkten: “Här är mitt hembygge”. […]

Sedan sist

MEETING OCH AUKTION, 9 januari 2018 Årets första möte lockade 20 deltagare, och auktionsstämningen låg i luften när saluvarorna placerades på borden och beskådades och kommenterades. Martin/ARQ hälsade välkommen och lämnade ordet och klubban till Karl-Olof/CLA, som svingade klubban och lyckades sälja nästan alla prylar. Det blev en auktion där många fina saker såldes för […]