Sedan sist

Vi hade besök av Ove/SM3NTA och Ulrika Lindberg som informerade om Missing People och berättade om deras arbete i organisationen. Ove upplyste oss på ett mycket informativt och levande sätt om arbetet och metoderna vid ett eftersök, samt om hur Missing People är organiserat. Vi fick höra att målet är att rädda liv eller i […]

Oktober månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 4 oktober klockan 19.00. Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56. PROGRAM: Information om Missing People. Jonas Norman, SM5YBE och Ove Wahlgren, SM3NTA kommer och informerar oss om Missing People och deras verksamhet. Du kan hitta information här för att komma väl förberedd till […]

Sedan sist!

Höstens månadsmöten startade 6 september med ett föredrag av Kenneth/-3VRO. Den här gången berättade Kenneth om Frivilliga Flygkåren, FFK, och vad han fått uppleva som fotograf och radiooperatör inom FFK:s verksamhet. Hans pedagogiska upptakt gjorde att intresset var på topp under hela föredraget! Sammanfattningsvis sysslar FFK med Flyginsatsgrupp, Hemvärnsflyg samt Sjöinformationsgrupp. Det är lokala flygklubbar […]

September månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 6 september klockan 19.00. Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56. PROGRAM: “Flygövervakning – civil och militär, över både land och hav” med SM3VRO/Kenneth. Kenneth berättar om Frivilliga Flyg Kåren (FFK) och dess både civila och militära spaningsuppdrag. Det utlovas både berättelser och bilder […]

VÅRAVSLUTNING

Onsdag 7 juni var det dags för våravslutning i GKA! 19 glada GKA-medlemmar samlades vid Trebo Brygga för sommarfika med föredrag och andra traditionella aktiviteter. Kvällens föredragshållare var Markku/SM3LDP från Sundsvall. Den här gången handlade det om Kuba i allmänhet och “svartkörning” på amatörbanden i synnerhet! Det senare visade sig vara hur Fidel Castro och […]

Juni månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 7 juni klockan 19.00. Vi håller till i Trebo brygga, Årsundavägen 101 i Sandviken Program: ”Radiopirater från Karibien” SM3LDP/Markku berättar, på sitt oefterhärmliga sätt, om ”svartfötter” på Kuba under revolutionen. Det handlar om 3 kända gubbar (Castro, Castro, och Che Guevara) som körde pirat med amatörradio under deras […]

Sedan sist

Vårens näst sista meeting samlade 17 deltagare till klubblokalen. Inledningsvis bjöd Micke/WEO och Nisse/RNN på en fartfylld presentation under rubriken “Kommersiell radio i ett bredare perspektiv “. En ledfråga var “Vad skiljer amatörradio och kommersiell d:o”? Det visade sig tydligt i en kul och intresseväckande bildserie med exempel på hur främst icke-amatörer brukar ( eller […]