April månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 3 april 2019 klockan 19.00.

Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.

PROGRAM: SM3VOX och SM3VRO lär oss om: FRN, Zello och POC. Dvs det nya sättet att köra radio.

Efter pausen blir det info från styrelsen och tid för “roliga kvarten”. Vad har DU att bidraga med ?

Välkomna, hälsar styrelsen.

PS Har du upptäckt fel i den nya medlemslistan ? Meddela SM3CLA !

Referat Årsmötet 2019 och Månadsmöte

Onsdag 6 mars samlades 20 medlemmar till sedvanligt årsmöte. Undertecknad utsågs att svinga klubban. Årsmötesförhandlingarna tog bara 30 minuter, och den snabba hanteringen måste tillskrivas det goda förarbete som styrelsen gjort. Ett särskilt tack vill jag rikta till valberedningen med EMJ/Mats i spetsen, som kunde fylla de luckor som fanns med både gamla och nya namn. Jag ser med spänning fram emot det nya året! Vid mötet deltog även vår DL3, SM3GDT/Hans med uppmuntrande kommentarer!

Årsmötet följdes av en föreläsning med rubriken Vad gör HEW på X-bandet?

X-bandet är frekvensområdet 5,2 – 10,9 GHz, och där kan/kunde man hitta bl.a. polisens vobblerradar! HEW berättade om

– Polisens radar och dess utveckling
– Hur man skojar med polisen
– samt hur man bygger en hastighetsmätare för att mäta hastigheten hos en tennisboll!

HEW redde ut alla begrepp och sammanhang och visade de praktiska tillämpningarna av experimenten. En upplevelse!!

Efter fikastunden informerade den nyvalde ordföranden ARQ/Martin från senaste styrelsemötet:

Vår DMR-repeater är just nu ur funktion, men lösningar på problemen är på gång. RNN/Nisse och WEO/Micke kommer att ordna en länk på 2,4 GHz till Kryddstigen för att lösa akuta problem. Senare hoppas vi att en uppkoppling till AMPR-net kommer att kunna ordnas.

ARQ uppmanar oss att använda våra VHF/UHF-repeatrar, gärna på vardagskvällar. En aktiv repeater är roligare än en tyst!

– Träff på Gävle Bro infaller den 20/3.
– Nästa månadsmöte är den 3 april då VOX/Leif och VRO/Kenneth kommer att framträda!

Roliga kvarten den här gången var en genomgång av hur man på bästa sätt kan ordna egen DV hot-spot. Det var GDT/Hans som visade en instruktiv power-point med praktiska lösningar under rubriken “DMR blir roligare med en egen hot-spot!” Den möjliggör val av talgrupp, direktkontakter utan att hela landet hör på samt möjlighet till kontakter med utlandet. Dessutom visade GDT olika exempel på spottar som man kan köpa eller bygga själv. Mycket intressant!

Vid tangentbordet

Dick/SM3CBR

Nya numret av klubbtidningen ute nu. Årgång 25.

Hej alla medlemmar!

Detta nummer är det sista jag gör och det inne håller lite mer intressanta saker.

Tack för dessa år som redaktör.

73 de SA3BGM / Tony

Sändaramatören 2019 Nummer 2
3.3 MiB
221 Downloads
Details...

Årsmöte 2019

Du kallas till årsmöte i Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, onsdagen den 6 mars 2019, klockan 19.00.
Adressen är Brunnsgatan 56 i Gävle.

PROGRAM: Årsmöte.
Därefter släpper vi fram SM3HEW/Erik och ställer frågan: ”Vad gör –HEW på X-bandet ” ?

Efter fikapausen blir det, som vanligt, info och plats för DITT bidrag.

Välkomna, hälsar styrelsen.

OBSERVERA:

1) För att du skall ha rösträtt vid årsmötet måste medlemsavgiften vara betald senast klockan 19.00 den 6:e mars 2019.
2) För att komma med i medlemsförteckningen för 2019, måste avgiften (200 kronor) vara betald (Plusgiro: 33 19 90 – 2) samma datum.

Gestrikekannan 2/3

SK4AO meddelar att de saknar 2-3 operatörer.

Kan du ställa upp kontakta SM4RMH/Lasse

Sedan sist

Månadsmöte onsdag 6 februari 2019
18 medlemmar trotsade all snö och bristande snöröjning och begav sig till månadsmötet i ABF-lokalen. Det var inget man gjorde förgäves, för kvällen bjöd på ett mycket intressant föredrag, “E-mail utan Internet? Hur då?”.

Leif/VOX visade bilder och beskrev Winlink, något som kan sammanfattas som Global Radio E-Mail. Många olika varianter på trafikvägar finns och trafiken går både utan och med Internet. Vi kunde se bilder över användning av systemet, och kartorna visade att Nordamerika har mycket hög aktivitet inom detta i område. Systemet används flitigt av seglare på världshaven då få andra möjligheter finns. Leif hänvisade dels till egna erfarenheter men rekommenderade att gå till Winlink.org för mer info.
Inom parentes kan jag konstatera att även i det här systemet finns delar som som är mycket användbara för att få bättre grepp om konditioner och vågutbredning. Det påpekade också gävlesonen SM6CNN, ordf. i SSA, i sin ledare i senaste numret av QTC.
Ett stort Tack till VOX för en avspänd och intressant föreläsning!

Efter fikat presenterade ARQ/Martin ett antal infopunkter:
• Klubbens DMR repeater ska utvecklas på sikt med koppling till AMPR-net.
• Den 13 februari är det studiebesök vid Gästrike Räddningstjänst i Brandstationen.
• Artiklar till tidningen Sändareamatören behövs om det ska bli något nytt nummer. Skicka snarast till Tony/BGM.
• Den 20 februari är det träff på Gävle Bro.
• De dagar som repeatern används för samband ska “anslås” på hemsidan.
• Årsmötet inträffar den 6 mars. För att kunna delta i val etc. samt att bli med i adresslistan ska medlemsavgiften betalas innan mötet.
• Intresse finns för studiebesök vid Forsmark. Arbete pågår för att ordna ett sådant.

Till sist inträffade “Roliga kvarten”. ARK inledde med att visa en “oljudsmaskin” han har byggt. Beskrivning kommer i Tidningen. Vidare berättade han om vad som hände på gården när mjölkmaskinen strejkade. Efter kontroll visade det sig att en kondensator hade brunnit upp. Vem hade en sådan i lager? Jo, CLA! ARK hämtade kondingen och på detta sätt kunde mjölken räddas.
BGM hängde på med en historia om hur det såg ut när en älg forcerade ett viltstängsel genom att hoppklättra och avsluta med en snygg volt och landning på benen (?). Efter huvudskakning rusade älgen vidare.
Till sist presenterade VRO en “Android telefon med lite radio i”. Denna kommer han att demonstrera närmare en annan gång.
Sedan gick vi ut bland snöhögarna på söder efter ett avspänt och trevligt möte!

Vid pennan
Dick/CBR

DMR repeatern har begränsad funktionalitet

För tillfälligt har vår DMR repeater nedsatt funktionalitet. De “pratiga”statiska talgrupper TG310 och TF2350, USA resp Storbrittanien kopplades bort för ett par veckor sedan för att minska kostnaden för 3G kopplingen. Nu har internet funktionalitet kopplats bort. Repeatern fungerar nu som en lokal DMR repeater. Välkommen att använda TG9 som vanligt.

En kortsiktig lösning är att återupprätta en 3G/4G koppling. Till våren installerar vi en mer permanent länk till en lämplig internet knutpunkt med sikt på att få en APRNet länk genom FRO när de har löst upp knutarna som verkar finnas på Högskolan i Gävle.