Juni månadsmöte

Onsdagen den 2 juni klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer virtuell månadsmöte på Jitsi.

PROGRAM: SM3GDT/Hans ”En konstruktion med DMR-modul och Arduino”.

Fika har ni med er från eget kök.
Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin

Sedan sist

Med kulingbyar och regnskyar som skakade om antennlinorna var det skönt att sitta i stugvärmen i onsdags kväll och njuta av ännu en Jitsi-session! Den här gången var det Micke, -RDU, som introducerade SVX Link via RU9 – RU11. Han började med att beskriva grundprincipen i systemet, som är en sammankoppling av repeatrar över en stor del av Sverige. Ett bra sätt att börja är att gå in och läsa och söka info på nätet. En lämplig ingång är “SvxLink by SM0SVX” eller “Svx Portal“. Sedan kom ett mycket bra förslag, nämligen att Du som är intresserad kan leta efter -RDU på RU9/RU11. Han kan då hjälpa till att lotsa Dig rätt i systemet. Micke åker Gävle-Stockholm fyra kvällar i veckan och har då SvxLink uppkopplad.

Föredraget var fint upplagt, och vi fick bl.a. följa hur -RDU gjorde en uppkoppling till Anders, SM2ECL. Han satt i sin bil och vi hörde honom med god hörbarhet. Micke visade vidare hur portalen var upplagd och där fanns bl.a. kartinformation över vilka noder som finns att använda. Jag förstår att Micke är en “god användare” och det skulle vara kul att få sitta med och följa honom under ett kvällspass, hi! Ett stort TACK för ett trevlig framställning och även kul att Du inviterade publikum att delta med kommentarer som Du fångade upp mycket bra!

Efter föredraget kom ett antal punkter från styrelsen:

Vid kvällens meeting deltog 23 personer!
10/5 är det styrelsemöte
19/5 infaller ett virtuellt GävleBro-möte.
2/6 är det avslutningsmeeting inför sommaren. Ämne för kvällen är inte klart.
I slutet av augusti kommer Sändaramatören ut med höstens första nummer. Bidra med material till MGU!
Uppsala Radioklubb kommer att genomföra on-line utbildning för blivande sändaramatörer. Vi har möjlighet att hänga på, så om Du har någon intresserad i Din närhet kan Du tipsa den personen.
ARQ uppmanar oss att köra Portabeltesterna som går i maj och augusti.
ARK berättar om prov med LORA-signaler som går bra med 100mW!
GDT tipsade om OpenWebRX som kan köras tillsammans med RTL-dongle.

73 de Dick/-CBR

Maj månadsmöte

Onsdagen den 5 maj klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer virtuell månadsmöte på Jitsi.

PROGRAM: SM3RDU/Micke ”Introducerar praktisk användning av SVXLNK på RU9/RU11”.

Fika har ni med er från eget kök.
Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin

Nya Sändaramatören ute redan nu!

Tidningen innehåller bl.a. info om LoRa och ett bandpassfilter!

Sändaramatören 2021 nr3
1.1 MiB
179 Downloads
Details...

Sedan sist

Dagarna rullar på när vårsolen skiner, och den 7 april var det dags för ännu ett Jitsi-möte med GKA. Även denna kväll var det fullt i rutan! Jag räknade till 22 deltagare som hade checkat in under mötet. Det annonserade ämnet för kvällens föredrag var “Att inte elda upp min bastu”! Men på grund av tekniska problem får vi alla vänta på att höra Erik/HEW avslöja vad den titeln betyder till ett senare tillfälle. Vi väntar spänt!

Istället fick vi höra Martin/ARQ berätta om “TinyGS – en liten LoRa applikation”, vilket lockade till många tankar.

I korthet handlar det om små satelliter (GS = Global Satellite) som baseras på Cube-Sats. 12 stycken är antingen uppe eller planerade till att skickas upp inom kort. Enheterna är bestyckade med kommunikationsutrustning och på marken ska sedan finnas små och relativt enkla markstationer som vi kan använda. För oss här i nordeuropa är de satelliter som kör på 70cm mest intressanta. Nätverksprotokollet heter LoRaWan, och LoRa är en trådlös datakommunikationsteknik.

Bland hårdvaran som finns heter en TTGO T-beam och kan köpas från Kina för ca 250:-. Martin visade sin markstation, men han behöver ordna en lite större och effektivare antenn än den som ingår i köpet.

Vill Du veta mer? https://tinygs.com eller https://github.com/G4lile0/tinyGS

Jag instämmer med Martin i att LoRa säkert är något vi kommer att höra mer om längre fram. Tekniken är intressant!

Kvällen avslutades med lite info om bl.a. kommande aktiviteter:

Klubben har idag 61 betalande medlemmar. En liten och glädjande ökning!
Det virtuella lotteriet på årsmötet var mycket lyckat och uppskattat.
Den 25/4 vill MGU gärna ha material till Tidningen. Vad kan Du skriva om?
Den 21/4 är det Gävle Bro i Jitsi-format. Start 18.00.
Vid Maj-mötet kommer troligtvis HEW att framträda med sitt föredrag.
10/5 är det styrelsemöte.
Junimötet kommer även det att köras i Jitsiformat.

73 Dick/SM3CBR

April månadsmöte

Onsdagen den 7 april klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer virtuell månadsmöte på Jitsi.

PROGRAM: SM3HEW/Erik ”Att inte elda upp min bastu”.

Fika har ni med er från eget kök.
Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin

PS Kassören meddelar att klubben har 61 betalande medlemmar vilket är en ökning från förra året!

Sedan sist

För ganska precis ett år sedan hade vi fått nya ord att lära oss: Corona, Covid-19, pandemi, Anders Tegnell mm. Vi hade hunnit genomföra årsmötet på Brunnsgatan utan avståndskrav den 4 mars 2020 och anade väl knappast vad som skulle komma…

Nu ett år senare har vi en helt ny verklighet. En del av det är att vår klubbverksamhet får bedrivas på ett annat sätt. Men årsmötet planerades utifrån ett nytt verktyg, Jitsi, som vi provat vid ett antal digitala månadsmöten, och nu kan vi konstatera att det gick fint att genomföra även ett årsmöte på det sättet. Visst blev det några missar, men jag hade ju hjälp från -XLY, -ARQ och -YNZ att få snabb feedback och deltagarna var duktiga på att rösta med en digital hand.

Årsmötesdeltagare


Förra året var det 18 deltagare i årsmötet. I år hade vi 25 deltagare! Under de senaste 10 åren har det varit 25 deltagare vid tre tillfällen, så gårdagens möte tangerar alltså maxnärvaron under perioden. Det var också glädjande att vi hade två prominenta besökare i form av -3GDT, ex DL3 och -3UTS, bitr DL3.

Infomaterial hade skickats ut i förväg så att alla hade haft möjlighet att läsa verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning i förväg. Alla val var förberedda av valberedningen och en sammanställning var utskickad. Jag vill passa på att tacka valberedningen för ett bra jobb som underlättade arbetet. Själva mötesförhandlingarna tog cirka en timme, men den extra tiden gick åt till den lite längre hanteringen av röstningen.

Efter årsmötet informerade Martin ARQ kort om kommande möten. Närmast i tiden är ett informellt Jitsi-möte (i st f Gävle Bro) onsdag 17 mars. Nästa månadsmöte äger rum 7 april. Då kommer Erik / -HEW att berätta om hur man kan skydda sin bastu mot eld. Med kännedom om HEW, tror jag vi kan förvänta oss en intressant redovisning!

Till sist kom det som många väntat på, nämligen lite spel och dobbel! CLA hade letat fram lämpliga priser till ett lotteri. I vår tidning Sändaramatören kunde man se prissamlingen, men där fanns t.ex. presentkort från Clas O, lödkolv, pappersstrimlare, blodtrycksmätare (!), högtalare, klockor… Allt detta fördelades med hjälp av ett digitalt tombolahjul. -ARQ skötte tombolan och -XLY agerade Notarius Publicus. Kul och uppskattat inslag! Hur får man vinsterna? Ja, det kommer CLA att meddela.

73 från Dick/CBR