SMP Test på söndag

SMP Test som vi kanske känner bättre som Portabel-test är nu på söndag 20200816, 0700 – 1100 UTC

Det är ett utmärkt sätt att kombinera radio o frisk luft.

Styrelsen gm
SA3ARQ

Sändaramatören 2020 nr3½ ute nu!

Corona miniversion med ordförandens spalt och bl a en artikel skrivit av SM3HZA!

Sämderamatören 2020 nr3½
675.8 KiB
368 Downloads
Details...

SMP Test på söndag

SMP Test som vi kanske känner bättre som Portabel-test är nu på söndag 20200517, 0700 – 1100 UTC

Det är ett utmärkt sätt att kombinera radio o frisk luft.

Styrelsen gm
SA3ARQ

Nya Sändaramatören ute nu!

Vårens tidning innehåller lite extra pga tv-trötthet!

Sändaramatören 2020 nr3
5.6 MiB
347 Downloads
Details...

Inställd fieldday

Alla medlemmar har informerats med mail.

Pga rådande läge med Coronavirusets framfart ställer vi in Fieldday på Fjällstugan i Hofors 08-10 maj. Vi har alla ett ansvar i att hjälpa till att minska spridning genom att undvika folksamlingar och utsätta annanför onödig risk.

Följ utvecklingen och rekommendationer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Fieldday kommittén är beredda att ordna en fielday under hösten om läget så tillåter.

Vi har ett antal repeatrar i närheten och nu är ett utmärkt tid att använda dem för att bryta isoleringen som vissa av oss tvingas till.

Styrelsen gm.
SA3ARQ/Martin

Inställda möten

Pga rådande läge med Coronavirusets framfart ställer vi in träffen på Gävle Bro 2020-03-18 samt månadsmötet 2020-04-01 på ABF. Vi har alla ett ansvar i att hjälpa till att minska spridning genom att undvika folksamlingar och utsätta annan för onödig risk.

Följ utvecklingen och rekommendationer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi träffas på repeatern RV56 (RV4) kl 18:00 20200318. Vi håller även på att se om vi kan ordna ett digital mötesplats till kommande månadsmöten.

Styrelsen gm.
SA3ARQ/Martin

Sedan sist

ÅRSMÖTE samt månadsmöte 4 mars 2020

18 medlemmar samlades till årsmöte onsdag 4 mars. ARQ hälsade välkommen och förklarade sedan årsmötet öppnat, och sedan fick han mötets förtroende att lotsa oss genom mötesförhandlingarna. Vår sekreterare har idag publicerat årsmötesprotokollet, så Ni som missade mötet kan läsa om fattade beslut. Innan mötet avslutades tackade Mats/EMJ Lennart/MTF för hans mångåriga insats som bl.a. materielförvaltare och sambandsperson. Lennart tilldelades en särskilt utformad GKA-klocka och blommor för sin insats. Tidigare t.f ordförande ARQ/Martin avtackades för tf-perioden och önskades lycka till med ordförandeskapet med en blomsterkvast från Olssons Fond.

Efter årsmötet hölls parentation över Steve/SM3ACI som lämnat oss nyligen, och mötesdeltagarna samlades i en tyst minut för Steve.

Två nya medlemmar hälsades hjärtligt välkomna till GKA, nämligen Fredrik/SA3VCC och Ola/SM3YTF.

CLA meddelade att Algot/AGH har slutat med amatörradio och säljer en Kenwood TS-570D till hugad spekulant.

Mötesdelen avslutades med fika.

Kvällens föredrag var en “betraktelse” över portabelkörande, och det var Erik/XLY samt Dick/CBR som berättade om erfarenheter av att köra radio utomhus och njuta av både natur och radiovågor samtidigt. XLY uppmärksammades också för prestationen att komma på 3:e plats i förra årets portabeltest! Eftersom vi närmar oss varmare dagar ville vi inspirera till att se över utrustning och kanske ta steget ut och få en lite annorlunda dimension av amatörradion.

Vid tangentbordet
Dick/CBR