Musei-besök i Björke

På kvällen den 10 oktober samlades 13 nyfikna GKA-medlemmar i Björke, för att se på Per Norins samling av gamla radioapparater. Per hälsade välkommen och strax fylldes hans lokal av intresserade åskådare. Man hörde många igenkännande utrop, när någon återsåg sin barndoms radioapparat där på en hylla. Per berättade att han börjat sitt samlade på 70-talet och att han för närvarande hade c:a 840 apparater bokförda i sin samling. Att han lyckats pressa in alla dessa berodde på att han tagit väl tillvara på utrymmet. Vi fann apparater från golv till tak, tätt, tätt.

När alla var nöjda och hade sett klart, samlades vi utanför Pers museum för att avtacka honom med sedvanliga ”presenter” och för att ge honom en välförtjänt applåd.
Per själv uppskattade mycket, att vi kommit för att se på hans ”livsverk”.

Efteråt for vi till Hillerian och avslutade kvällen med radiosnack. Där bjöd Lars Olssons Fond samtliga på kaffe med kanelbulle.

SM3CLA/Karl-Olof

Sedan sist

SA3ARQ/Martin hälsade 15 medlemmar välkomna och introducerade kvällens tema, nämligen FT8. Han gav oss en bakgrund till utvecklingen av FT8 som har James Taylor, W1JT, till “pappa”. Taylor blev nobelpristagare för några år sedan, och på sin fritid har han utvecklat flera mode med inriktning på digital överföring med låg effekt och där datorns program plockar ut signaler som annars knappast skulle vara hörbara.

Efter -ARQ tog -HEW/Erik över och pratade om FT8 för nybörjare. Vad man behöver och vad man kan göra med FT8. Grunden är ett program, WSJT-X, som hanterar grovjobbet med datoren. En biprodukt, PSK-reporter, är bara den ett fint komplement i en amatörstation. Du får hela tiden en bild av var Du hörs och vilka som hör Dig.

Avslutningsvis sammanfattade -VOX/Leif och repeterade det viktigaste om FT8, men han tog även fram vilka tankar och diskussioner som finns om FT8. Sammanfattningsvis blev det en verkligt praktisk och intressant föreläsning av tre väldigt samspelta aktörer!

Efter fikat informerade -ARQ från styrelsen:

-CLA/Karl-Olof, -YNZ/Claes Gunnar och -ARQ deltog i konferensen “SK3BG – 2025″ eller Vart är vi på väg?” som arrangerades av Sundsvalls Sändaramatörer nu i helgen. 40 deltagare från SM2/SM3 diskuterade klubbverksamhet, samband samt utbildning utifrån vad vi gör idag och vad vi ska göra i framtiden. Uppföljning för GKA:s del ska
ske på nästa styrelsemöte.

10/10 Studiebesök vid Per Norins radiomuseum i Björke.
17/10 Gävle Bro
7/11 Meeting. -HZA/Mats pratar om lok. Vi ska få titta in i ett modernt lok genom VR-teknik!
14/11 Studiebesök vid Strömdalens Kraftverk i Stadsträdgården.

Efter övriga diskussioner bl.a. om kommande mötesprogram avslutade -ARQ mötet.

Vid tangentbordet
Dick/-CBR

Besök vid Per Norins radiomuseum i Björke

Onsdagen den 10 oktober klockan 18.30 har du möjlighet att titta på Per Norins samling av gamla rund-radioapparater.

Vi träffas vid kiosken i Björke och förflyttar oss sedan till Pers bostad: Dammsjöstigen 1, där han har sin samling (600 – 700 stycken) i en ouppvärmd lokal intill sitt hus.

Alla hälsas välkomna och anmälan är inte nödvändig.

Styrelsen
gm SM3CLA/Karl-Olof

Oktober månadsmöte

Onsdagen den 3 oktober klockan 19:00 har GKA månadsmöte i ABF’s lokal i Gävle.
Adressen är Brunnsgatan 56. Samling 18:30

PROGRAM:SM3HEW/Erik, SM3VOX/Leif och SA3ARQ/Martin försöker reder ut begreppen runt trafiksättet – FT8

Efter fikapausen: Kort meddelande från styrelsen följt av roliga kvarten där DU kan visa upp dina pågående projekt.

Alla hälsas välkomna!
Styrelsen

Sedan sist

Nitton medlemmar hade samlats för att lyssna på inspiratören och QTC-skribenten SM0JZT / Tilman Thulesius https://radio.thulesius.se/ som var kvällens gästföreläsare. Temat var hur mjukvaran håller på att ta över rollen som hårdvaran har inom amatörradio.

Tilman lotsade oss bort från gårdagens stora apparater där datorn saknades i shacket till dagens radio shack med SDR mottagare eller sändtagare och en PC för att visa upp en bred vattenfall över banden som man tar emot.

Vi fick bekanta oss med en bred palett av utrustning som inkluderade RTL-SDR dongle, Anan-10, RSP1, Airspy HF+, Sun SDR2, Kiwi-SDR, Flexradio, Red Pattaya, en del på bild och en del på bordet framför oss. Tilman pratade om allting med stor entusiasm och jag tror att en och annan åskådare kommer att gräva mer i ämnet och även investera i en SDR mottagare.

Även QRP radio för egenbygge eller köp presenterades såsom Elecraft KX3 och spektrumvisare PX3, samt uBITX och QRPVer Minion m.fl.

Vi fick även tips om hur man kunde lyssna på en webSDR som fanns på annan ort och med hjälp av programvara såsom Catsync och Omni-Rig styra sin egen radio hemma för att sända.

Mest talande var när vi fick logga in över en internät koppling på Tilmans egna Web SDR mottagare som finns på hans hemma QTH samt en Flexradio webSDR i USA, bara för att visa att ett störande hemmamiljö behover inte innebär att man inte kan köra QRM-fri radio.

Tilman presenterade även tesen att det skulle vara en bra klubbprojekt att bygga en webSDR station på lämplig QRM-fri QTH som klubbmedlemmarna kunde köra hemifrån.
Presentationen finns som pdf här

Sista bilden som visades inkluderade länkar som listas nedan.

http://kiwisdr.com
http://sdr.hu/?q=kiwisdr
kiwisdr.sk3w.se:8073
https://airspy.com/airspy-hf-plus/
https://airspy.com/spy-servers
https://eesdr.com/en
http://www.hfsignals.com

Gästföresläsaren tackades på sedvanlig sätt med en bonus Clas Ohlson tiominuters hemmabygge projekt.

Kvällen avslutades med kort information från senaste styrelsemöte samt från fieldday kommittén (-RNN/Nisse) om att höstens fieldday (8/9) kommer att ställas in. Nya tag kommer nästa år. -CLAs Radionöt i senaste Sändareamatören var tydligen svårt då bara -ARQ hade kommit med en lösning.

Vid pennan
SA3ARQ/Martin

Höst fieldday ställs in

Fieldday som var planerat att hållas på lördag 8 september ställs in. Fieldday kommittéen tar nya tag på våren 2019.

Nya SändarAmatören ute nu.

Hej allihop!

Dags att läsa bästa klubbtidningen igen.

Ur innehållet:
En auktion, En salusida, En nöt att tänka på och En massa info.

73 SA3BGM / Tony (Red)

Sändaramatören 2018 Nummer 4
1.4 MiB
182 Downloads
Details...