Samband på Stålsvängen, Årsunda

Söndagen 27:e september höll Sandvikens Motorklubb rallytävling Stålsvängen i sin Gästrikeserien. Det bestod av två sträckor som kördes två gånger. Omkring 50 st tävlingsbilar bilar deltog.

Dagen till ära fick SM3MTF lufta länkvagnen som alternativ till RV56 repeatern som är under uppbyggnad och väntar på sina kaviteter innan det kan placeras i Kungsberget.

X-länk vagn med tillhörande 12m mast

X-länk vagn med tillhörande 12m mast

Vi körde således en X-bands länk där operatörerna använde 144,500 MHz och Z0/Z1 körde på 70 cm bandet. Konditionerna var så pass bra och avstånd så kort att det gick att köra på direktfrekvens på låg effekt. Även handapparater gick tämligen bra.

Eftersom detta var en rätt så liten tävling räckte det med de åtta operatörer som deltog. Både sträckorna och HQ var välbemannade. Inga missöden hände och en go-kart agerade som sweeper car på sista sträckan enligt rapporten från mål. 🙂

I bilen SM3RNN/Nisse och från vänster SA3BIT/Fredrik, SM3XJD/Bengt, SM3MTF/Lennart, SM3YYB/Kenneth och SM3NTA/Ove. Bakom kameran SA3ARQ/Martin. SM3XLY/Erik kom några minuter senare.

I bilen SM3RNN/Nisse och från vänster SA3BIT/Fredrik, SM3XJD/Bengt, SM3MTF/Lennart, SM3YYB/Kenneth och SM3NTA/Ove. Bakom kameran SA3ARQ/Martin. SM3XLY/Erik kom några minuter senare.

Det noterades en bra aktivitetsnivå på APRS kartan och vi hoppas att trenden fortsätter.

1 Comment

  1. SA3BGM says:

    Ni är så duktiga. 🙂
    Jag ändrade från SM3YYD till SM3YYB som det troligen skall vara.
    73 SA3BGM / Tony

(Comments are closed)