Sedan sist

Föredrag hölls av Henrik Elmsjö, sonen till SM3CLA/Karl-Olof, och handlade om “IT-landskapets förändring och utveckling , med en teknisk touch”. Vi fick höra hur farorna på internet har ökat men i framtiden kan vi se fram emot att inte längre behöva lösenord och ändå kunna logga in på ett säkrare sätt.

En tyst minut tillbringades till minnen av SM3CFY/Ulf, SM3YHS/Mikael, och SM3AVQ/Lars som nyligen har avlidit.

Därefter informerade SA3UTS/Tomas, vår DL3, om SSAs nya signaler, och hur de planerar online-prover. ARQ/Martin pratade om repeatern och nuläget, och dessutom hade VRO/Kenneth ett intreesant inlägg om Trafikverket och kortvågskommunikation.

Nästa månadsmöte hålls den 3:e november kl. 19:00, men innan dess den 20:e ett informellt möte och den 13:e och 27:e diskussions-/utbildningsmöte om bl.a. LoRa, alla kl. 18 på Jitsi.

Ordföranden SA3ARQ/Martin tackade och avslutade mötet ca 21:15.

Vid pennan
SM3MGU/Charles

(Comments are closed)