Historia =>1999

Klubbens historia Källa: Protokoll från 1945 och framåt samt pressklipp ur lokalpressen.

1945
Gävle Kortvågsamatörers konstituterande möte ägde rum den 22 oktober 1945. Man valde då följande interimistiska styrelse: Ordförande SM3UT, H.W. Strömberg. Sekreterare SM3RN, Sven Bernholm. Kassör A.Hedström. Ledamot G.Eriksson. Ledamot Stephan Ström. Suppleanter K.G.Lindqvist och SM3EP Gösta Westerlund. Revisorer Nils Olsson och S. Klang.
Medlemsantalet vid årets utgång var 47.
Två månadsmöten har ägt rum och dessutom 14 morseövningskvällar med 13 deltagare. Intresset för CW-kursen minskade och den 10 december inställdes den för att eventuellt återupptas efter årsskiftet.
Radiotidningen QTX antogs som organ för föreningen och dessutom beslöt styrelsen att utge ett medlemsblad kallat QRV? (se nedan), vilket skulle utkomma när behov förelåg.

1946
Inget protokoll finns att tillgå men av en tidningsartikel i Norrlandsposten framgår att ordförande var Nils Olsson och sekreterare var SM3RN, Sven Bernholm.
I artikeln nämns också att klubben har 63 medlemmar i åldrarna 16-60 år och att man använt en lokal i nya vandrarhemmet på Bergsgatan. Man har nu fått hyra en lokal i nya Folkets Hus och där finns det växelström!
Nyutnämnde telegrafkommissarien H.W. Strömberg flyttar till Falkenberg. Han har slagit nytt “världsrekord” genom att på fem timmar köra alla världsdelar.
Det rapporteras om ett flitigt deltagande i telegrafikursen.

1947
I gömmorna hos SM3CLA Karl-Olof fann vi några gamla medlemsblad daterade 1947.
SM3UT H.W. Strömberg avtackas då han flyttar till SM6. Årsmöte hålls vid Folkets Hus och samlar ett 30-tal medlemmar. Årsavgiften fastställs till 3 kronor för medlemmar över 18 år, och 1 krona och 50 öre för de yngre medlemmarna. Medlemsantalet 1946 ökade till 42 medlemmar (detta betyder att siffran ovan alltså inte stämmer). Månadsmöte hölls vid vandrahemmet på Övre Bergsgatan och morseträning anordnas.
Klubben har numera två licensierade sändaramatörer, SM3DP Sven Svensson och tidigare licensierade SM3EP Gösta Westerlund. Klubblokalen i Nya Folkets Hus hålls öppen varje fredag kväll. SM3DP får ett lyssnar-QSL från VK7 Tasmanien. På kortet framgår att sändareffekten var 40 W.

Läs QRV Nr 1 1947 (pdf 2,4 MB)
Läs QRV Nr 2 1947 (pdf 3 MB)
Läs QRV Nr 3 1947 (pdf 1,8 MB)

1952
Interimsstyrelse för Gävle – Sandviken Radioamatörer bildas vid mötet på Hantverkargatan 33 (personalmatsalen hos Firma L.Haglund & Co.) den 15 maj. Förslaget till dagordning är undertecknat av: -EP, -BKE, -BWR, -BPR, -MD, -BSR och Ingemar Myhrberg (fick senare callet -AIG).
Interimstyrelsen bestod av:
Ordförande SM3EP, Gösta Westerlund. Ledamöter SM3BSR, Björn Forssell. SM3AXX, Arne Granbom. SM3MD, Nils Hansson. SM3BWR, Per Lindberg
En teknisk sektion bildades med följande medlemmar: SM3ARM, Ture Tröjbom. SM3AJG, K.G. Höök och SM3AKX, Bengt Olsson.
Den 12 juni 1952 hölls konstituerande sammanträde. Mötesordförande var -MD och mötessekreterare var -BPR. Namnet Gävle-Sandviken Radioamatörer antas. Interimsstyrelsens förslag till stadgar godkänns. Föreningens första styrelse fick följande utseende:
Ordförande -MD, Nils Hansson. Ledamöter -AXX, Arne Granbom. -BSR, Björn Forssell. -BPR, Einar Andersson. -EP, Gösta Westerlund. Suppleanter -AWP, Bo Holmgren. -BWR, Per Lindberg. Revisorer L-P Gustafsson (“Charlie”) B. Löfqvist. Revisorsuppleant -ADN? Sjödin.

Årsavgiften bestäms till 3:- (1:50 för skolungdom). Diskuterades arrangerandet av inköpscentral, teknisk sektion, samt frågan om arbetslokal.
Vid samma möte beslöt styrelsen arrangera en rävjakt till hösten. Första jakten hölls 1 oktober med tre lag (-CLA vann). 2 november deltog 5 saxar (-BWR vann).
Under året hölls apparatdemonstration er, diskussioner och visades film.
Vid årsslutet var medlemsantalet 32 varav 6 juniorer. Bokslutet balanserar på 167:45 och i kassan fanns 135:65.

1953
Medlemsantalet ökat till 38. -BWR väljs till ordförande. Två auktioner arrangeras. Ett flertal rävjakter hålls varav en i mörker. -SY bygger första rävsändaren. Luciafest för 40 personer. QSL till SM3 sorteras av -BSR.

1954
Medlemsantalet ökat till 43. -WB blir ordförande.
Två auktioner arrangeras. Föredrag av -BSF om NBFM. -MD visar radiostyrning. -AJG demonstrerar radiotrimning. -BSF och -AIG demonstrerar konverters för 2 meter. -CLA väljs till kassör.
Ett flertal rävjakter ordnas. Vid SM i Stockholm deltar -BWR, -BSR (som kom sist) -CLA, och -CLB. Ytterligare två rävsändare byggs (av -WB och -BSF). Höstfest för 40 personer. -BSR slutar med QSL-sorteringen.

1955
Medlemsantalet nu 44. -BSR flyttar till SM7. -IQ och -CRD demonstrerar rävjakt, och deltartillsammans med hitresta stockholmare i rävjakt kring Sälgsjön. 10 jakter arrangeras av -CLA och -CMH. -CLA deltar i “Trippeljakten” i Stockholm. Illegal sändare pejlad och anmäld. Luciafest med ett 20-tal deltagare.

1956
Medlemsantalet sjönk till 42 och mötena besöktes av i snitt 5 medlemmar.
SM3CWB, Lennart omkommer i en bilolycka. Föreningen arrangerar SSA:s årsmöte.
Styrelsen undanber sig återval. “Möten och rävjakter har varit så klent besökta att man med fog kan ifrågasätta om föreningen har någon uppgift.”

1957
Årsavgiften höjs till 5 kronor (2:50 för stud.). Klubben byter namn till GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER (“För att komma åt den sedan 5 år avsomnade klubbens bankbok med 100:- innestående”).

1958-1963
Aktiviteten ligger nere. Sporadiska träffar utan protokoll.

1964
Medlemsantalet är 51 och i snitt besöker 20 av dessa månadsmötena.
-AVQ blir ordförande. Medlemsavgiften sätts till 5:- (3:- för stud.). Demonstreras ett band som -ANM spelat in med två ryska kosmonauters samtal. Två bekanta till -TW översatte.
-AVQ, -TW, -CLA och -ANM ingår i rävjaktskommittén. Klubben får lokal på Kristinagården.

1965
SM3GKA/3 deltar i National Field-Day (-TW) och Jamboree On The Air. SM5DIC, Ragge från Västerås berättar om sin FN-tjänst i Kongo.

1966
SM3GKA deltar i en hobbyutställning på Stadsbiblioteket, i JOTA på Bäckstugan i Bomhus och i NFD i Böna skola. FIRAC inbjuder oss till Maxim och järnvägsamatörern as kongress. -DPG väljs till (ständig?) sekreterare.

1967
SM3GKA deltar i hobbyutställning på Stadsbiblioteket med RTTY, foni och CW. GKA övertar QSL-sorteringen för SM3. CXF håller föredrag om antenner. Vi deltar i NFD.

1968
Klubben deltar i NFD med -WB:s call. QTH NX:s sommarstuga på Iggön. Vi besöker kontrollstationen i Enköping samt västeråsarnas klubbstuga. -ANM demonstrerar sin CQ-maskin. -DSO visar bilder från sin Etiopien-resa. -DPG håller föredrag för PR-klubben om amatörradiocert.

1969
Lägsta mötesdeltagandet på många år.

1970
Genomsnittligt mötesdeltagande vid månadsmötena: 10st. Vi gör studiebesök vid Polhemsskolan samt Televerkets telefonstation i Gävle. -AVQ demonstrerar eloxidering av aluminiumplåt. Klubben startar en kurs i telegrafering. (20 anmälda, 7 fullföljer.)

1971
-ANM demonstrerar AGA Com-radio och berättar om IC-kretsar. Film om DX-pedition till Märket. Besök vid Gävle Polishus under -BRM:s ledning. Telegrafikursen avslutas.

1972
Deltagarantalet vid månadsmötena ökar markant. Lokalproblem uppstår. Ändringar av stadgarna för att bättre anpassa dessa till lotteriförordningen . Tre rävsaxar inköps. -BRM anordnar ett lotteri som inbringar 1656:-. Subventionering med 50:-/sax till dem som bygger rävsaxar.
-CBR visar bilder om radiokommunikation. Första rävjakten sedan 17 år. Följs av 11 stycken! Ny telegraferingskurs startas. (-AVQ, -AGH och -AKB leder.) Evert lind håller föredrag om bränsleinsprutning på bilar.
Klubben deltar i årets SM i rävjakt. -AVQ visar bilder från och berättar om Åland. -CRY från Grekland. -AKB visar film om fjällstrapatser med hundspann. -FKL och -FML visar 2m-transceivern IC-20.1973
Nils Hansson (ex-SM3MD) avlider den 14 februari.
Fonden “Nils Hanssons minne” instiftas. Kerstin Hansson utses till hedersmedlem. “Nils Hanssons vandringspris i rävjakt” inköps. Bengt Lind erövrar priset första gången. Medlemsökningen fortsätter. Ovanligt stor uppslutning till månadsmötena. Rävjaktsaktiviteten fortsätter. 14 jakter arrangeras.
Ny klubblokal – och större – vid Kristinagården. TV-stationen besöks. Klubben får signalen SK3GK. Fyrstadsjakten (Bollnäs, Falun, Gävle, Uppsala) arrangeras första gången.
-AVF, -AVQ, -CBR och -EMJ deltar i rävjakts-SM. Studiebesök vid Sveriges Radios lokaler.
-AVQ demonstrerar hur man tillverkar kretskort enligt fotoresistmetoden.

1974
Medlemsantalet ökar till 85. Mycket stor uppslutning på månadsmötena, mycket beroende på det intresse för UKV- frågor som de nya medlemmarna har.
Arbetena med att montera repeatern SK3RIG i vattentornet i Sandviken framskrider. 10 rävjakter hålls. Klubben deltar i 4-stadsjakten i Uppsala och representeras vid SM på Gotland av -AVQ.
-CBR utses att (efter -CLA:s 10-årsperiod) vara utsändare av kallelser m.m.
Repeaterkommitte väljes: -BHG, -FML, -GCI, -FFT, -FKL.

1975
Repeatern startar. VHF-sektion bildas: -BHG, FML, FKL, GNH, -CPL. Lotteriet inbringar 1300:-.
-BML och -CUN håller föredrag om störningsfrågor. 95 medlemmar. 10 rävjakter arrangeras. 6 medlemmar deltar i rävjakts-SM i Linköping.
-FML och -GVH visar oss runt på AMU-center. -GKA får i uppdrag av SSA att svara för SSA:s årsmöte 1976. –

1976
L.P.Gustavsson, “Charlie” avlider.
Familje-Field-Day (efter en idé av -FKL) ordnas för första gången i Fjällstugan på Tjäderberget i Hofors. Stor succe.
-GCI når stora framgångar vid handikapp-OS i Kanada. GKA deltar med demonstrationsrävja kt vid järnvägsmännens distriktskonferens på Folkparken, och vid scouternas regionsting på Engeltofta.
4-stadsjakt i Bollnäs. Medlemmar deltar i årets SM i rävjakt. Medlemsantalet stiger till 107.
Genomsnittsdeltagand et vid månadsmötena: 37 stycken.
GKA står som värd för SSA:s årsmöte i Sandviken. (Förra gången GKA arrangerade SSA:s årsmöte var 1956. Efter detta möte skrev -WB i årsberättelsen att det var “ett evenemang som icke lär återkomma inom de närmaste 25 åren”. Vi klarade det!
Kurs i CW över repeatern startar och leds av -FKL. “Julfest” på AMU-center. 10 rävjakter hålls. Ny antennutrustning och ett nytt skåp för SK3RIG.

1977
Medlemsavgiften höjs till 15:- (5:- för stud.) efter att ha varit oförändrad sedan 1965! GKA deltar i en hobbyutställning på Stadsbiblioteket. Klubben får eget klubbmärke tryckt på dekaler och T-shirts.
-CLA firar 10-årsjubileum som QSL- sorterare för SM3 och får SSA:s hedersnål.
Familje-Field-Day ordnas i Kungsgården. Lika stor succé som förra året. GKA står som värd för 4-stadsjakten (33 deltagare).
10 rävjakter arrangeras och 6 medlemmar deltar i Rävjakts-SM i Västerås, varvid -CBR placerar sig på 10:e plats. GKA i samarbete med FRO och ABF ordnar ny telegraferingskurs. Ledare: Arne Hjelm.
SSA-bulletinen börjar sändas över repeatern (-AVQ). Studiebesök vid Radio Gävleborg och vid Lantmäteriverkets geodetiska station i Mårtsbo. -RO visar runt. Medlemsantalet stiger till 116. F.d. gävlebon -CNN visar bilder och berättar om sina år i Sydafrika.
Klubben firar sitt 25-årsjubileum.

1978
Medlemsantalet fortsätter att stiga, nu 140, och antalet deltagare i månadsmöten i snitt 40.
CW- kurs med den ytterst kompetente Arne Hjelm som ledare. Field-day på Björkvallens friluftsgård i Kungsfors. Studiebesök på Polishuset Gävle och Stålforskningen i Sandviken. 18 juni bjöd -FML på Dutch treat-Garden-party (knyt-kalas- trädgårds-partaj).
-AVQ visade Polhemsskolans datorer (första gången datorer nämnts i verksamheten). Vi fick långväga besök till septembermötet då 4S7WP/Shanti berättade om amatörradio i Sri Lanka. Decembermötet på AMU med 57 deltagare och vid verksamhetsårets sista möte fick -EP av -WB medalj för andraplacering i FIRAC-testen.
UHF-repeatern i provdrift och tillstånd erhållet för att sätta upp den på Kungsberget. 10 poängrävjakter och deltagande i fyrstadsjakten i Uppsala och vid SM i Örebro. Rävjaktssektionen går med i Riksidrotts- förbundet.

1979
Medlemsantalet 165 och intresset för mötena lika högt som 1978. Medlemsavgiften höjdes till 20:-(10:- för studerande) men i gengäld sänktes avgiften för pensionärer till 10:-.
Studiebesök till Gävle telefonstation, Lillhagsskolan med alla -CLA:s elevaktiviteter och Rörbergs flygplats. GKA deltog i en hobbyutställning på Stadsbiblioteket som på natten till lördagen utsattes för inbrott. Alla radiostationer fick vi behålla men -AVQ:s 30 år gamla portfölj försvann!
Field-day i scoutstugan i Kungsgården. UHF-repeatern på Kungsberget aktiverad.
-CLA lämnar över den lokala QSL- sorteringen till -IFA. Ett livligt rävjaktsår. GKA arrangerade i Högbo årets Rävjakts-SM. Strålande väder och ett fantastiskt prisbord, med andra ord SUCCÉ! Som förövning arrangerades också en av SSA:s nationella jakter. GKA deltog dessutom i 4-stads- jakten i Falun.
Decembermötet som vanligt på AMU där Sven -WB berättade om amatörradio för 50 år sedan.

1980
Fortsatt ökande medlemsantal, nu 170. God uppslutning på månadsmötena. Medlemsavgiften höjdes till 30:- (15 för stud. och pensionärer). Juni-mötet förlagt till FRO:s stuga Hällhammartorpet. Ett något ovanligt ämne hade.verksamhetsåre ts sista möte:”Nya och gamla bildmedia i framtiden”.Christer Hederström medlem i Videogramutredningen föreläste. GKA deltog i hobbyutställningen på biblioteket. 23 april hade vi antennbyggarkväll under ledning av -JBB och -INS. Field-Day vid Malmarsbacke 14-15 juni. I september startades CW-kurs. Ledare Staffan Moe (lämplig att använda som första-räv!).
12 oktober Mobil-Rebus-rally. GKA var värd för SM3-mötet den 8 november. Lokal: Lillhagsskolan och -CLA visade “Fria aktiviteter”.
Sambandsgruppen (första gången den nämns i verksamheten) en studieresa till Hofors där brandchefen -AKX visade brukets räddningssystem.
Ett 10-tal poängrävjakter, en nationell rävjakt på Norrlandet, deltagande i 4-stadjakten, SM och en SM/LA-jakt i Morokulien visar på hög aktivitet från våra rävjägares sida.

1981
Medlemsantalet (når sin topp?) 185 och många besöker månadsmötena.
På marsmötet berättade Sven -WB om “10 år med QTC”. I maj förevisade -DPG SSA:s avstör-ningslåda. På november mötet berättade -VE hemligheten bakom hans framgångar i testkörning. Julmeeting som vanligt på AMU. På årets sista meeting fick vi besök av Firma Key-Com som visade de senaste Ten-Tec-riggarna. 19-22 mars deltog vi i Hobbyutställningen “Hobby är modellen” på Silvanum som därigenom satte ett nytt publikrekord!
VHF-repeatern med nya grejor och antenn köpt hos Arial OY i Finland flyttad till Kungsberget. Sambandsgruppen skötte sambandet vid vid Rally-SM- deltävlingen den 30 januari varvid den nya repeatern användes för första gången.
Studiebesök gjordes på Rundradiomuséet i Motala. GKA arrangerade årets 4-stadsjakt. Kurs för T-licens. Ledare -IIG. Kurs i elteknik. Ledare -FML.
-CLA firar 15-årsjubileum som QSL-sorterare för SM3.

1982
För första gången sedan 1968 minskade medlemsantalet.
Fortfarande dock så högt som 177. Årsavgiften höjdes till 40:- (20:- för stud./mil./pens.) Från de välbesökta mötena kan rapporteras:
-NJ har berättat om RAEM, Ernst Krenkel. April-mötet (auktion) hölls orginellt nog i mars! April-skämt? -AVQ var flitigt i elden på tre månadsmöten. Bl.a. berättande om “Jersey – kossornas och tröjornas ö”. SM5HHI fick på novembermötet motta rävjaktsvandringspr iset ur vår hedersmedlems Kerstin Hansson hand och vid samma möte berättade Gunnar Brundell om järn- framställning.
-EMJ höll ett bejublat föredrag om oscilloskopet. Föredraget började med:”Redan de gamla grekerna….”
Sambandsgruppen var flitig värre under alla möjliga tävlingar. 19 april var det QRP-byggafton med åtta medlemmar.
På Svenska flaggans dag gjorde ett 30-tal medlemmar en av -EMJ arrangerad färd med båten “Emma”.
14 juni kom -DGR (Erik Bergsten, Tekniskt Magasin) och gjorde ett TV-program om Rävjakt som sedan sändes den 9 januari -83. Bl.a. visades GKA:s nya mikroprocessorstyrda rävsändare med inbyggd printer. Återigen var GKA värd för en nationell rävjakt. För ovanlighetens skull gick den i uruselt väder. 4-stadsjakten gick i Uppsala.
Studiebesök gjordes på Gävles Radio- och TV-station och på Institutet för högspänningsforskn ing i Uppsala. 28 medlemmar deltog i resan till Uppsala.
Hela 23 elever startade i årets CW-kurs som leddes av Erland Ågren.

1983
Medlemsantalet minskar till 169.
GKA förlorade en av sina mest aktiva medlemmar då Erik, SM3AGN avled den 20 april.
God uppslutning på månadsmötena. -CBR och -IQC demonstrerade QRP- transceiver. -DYB och -NPU visade sina radiostyrda helikoptrar. Demonstration hur rävjakt utföres på 27MHz-bandet. -HBQ visade hur trafik via satellit går till. Decembermötet på AMU där Bo Jonsson från Lantmäteriverket visade positionsbestämning medelst dopplermottagare.
Till verksamhetsårets sista möte hade vi besök av “DX-fantomen” SM0AGD/Erik som visade bilder från och berättade om en resa bland Stilla Havets öar.
Studiebesök hos Gävle Brandförsvar, SJ:s Driftverk-stad, parkeringsmätarfabr iken CALE och Radio Gävleborg.
Under ledning av -EMJ genomfördes 10 poängrävjakter i vilka inte mindre än 18 olika jägare deltogo. -CLA med bispringare tog hem vandringspriset. Sambands-sektionen har tjänstgjort vid 7 tävlingar. Telegrafikurs i Sandviken. Ledare: -EMJ.
Erik Lundin flyttade söderut och skänkte klubben en massa radioprylar som vid försäljning inbringade hela 1200:-
SM3CLA tilldelades hedersmedlemskap som tack för de 30 år han tillhört styrelsen och de 15 år han skött QSL- sorteringen för SM3.

1984
Medlemsantalet nu 175 varav 25 ungdomar.
En av våra äldsta medlemmar SM5FCZ/Harry avled den 23 juli.
Från de välbesökta mötena kan nämnas:
SM0HEB och SM0LBR berättade om SSK, Sändaramatörer-nas Sambandskår. Junimötet hölls i Högbo kvarn och -NJ berättade om Ernst Krenkel och UPOL-expeditionen. (Detta skulle -NJ gjort redan vid marsmötet, men både detta möte och UPOL-expeditionen frös inne.)
-AVQ visade RTTY med dator. -CCT visade bilder och berättade om sina resor som “gnist” på de sju haven. Enligt traditionen julfest på AMU. På detta årets sista möta besökte oss SSA:s Informationssekreter are SM0COP och berättade om sina år som sändaramatör i USA.
Ett tiotal poängrävjakter har körts. Intresset för rävjakt är på avtagande. 8 olika deltagare i prislistorna. -FIM tog vandringspriset.
Sambandssektionen har även i år haft 7 uppdrag. Under dessa har inte mindre än 27 av GKA:s medlemmar deltagit!

1985
Medlemsantalet minskat till 157.

1986
Den helt dominerande händelsen under året var att vi skaffat oss klubblokal. Tack vare tips av SM3LRH, Heikki fick vi hyra en lokal av General Food. Adress: Drottninggatan 56. En del medlemmar bidrog med extra bidrag till lokalhyran.
Byggverksamheten ökade och SM3FIM/Ove och SM3HZA/Mats har hållit byggkurser i den nya lokalen.
Programmen vid månads-mötena:
SM0COP om amatörradio i USA, Ivan Lidholm om SIDA-tjänst i Mocambique, SM3IXC om avancerat månstudsförsök i SM2, SM3FIM om hur man bygger en enkel mottagare, SM3LBN och SM3MXR om månstuds-QSO, SM3WB om hur det var förr, SM3CWE om antennanpassing och SM3LWR om OH0W-expeditionen.

1987
Medlemsantalet 140.
Klubblokalen vid Gevalia kämpar mot låga besökssiffror. Stugvärdarna gör sitt bästa för att locka dit medlemmarna. SM3RBY/Eva och SM3RBZ/Kjell-Åke är de mest drivande.
Vid de välbesökta månadsmötena har vi lyssnat till SSA:sVHF-manager som berättat om amatörrradio på 144MHz. Det har visats hembyggen och hållits auktion. SM3CLA berättade om en resa till Skottland med dråpliga poänger. SM3RUS berättade historier ur sitt polisliv, SM3AVQ refererade från SSA:s årsmöte. SM4CJK och SM5HYZ demonstrerade packet radio och berättade om den svenska Mount Everestexpeditionen och dess utrustning. SM3RBY/Eva bjöd på julbord på Brynäsgården. SM3RUS fortsatte då sina historier och SM3AVQ berättade om ”Interradio 87” i Hannover.
Sambandsgruppen har skött radiosambandet vid 5 bilrallyn. varvid 19 operatörer deltagit. Fem poängrävjakter har hållits och SM3SGP blev vinnare av Nils Hanssons, SM3MD, vandringspris.
Vid räv-SM i Uppsala ställde -ADR, -CBR, -CLA och –EMJ upp.
Field Day arrangerades i maj vid Björkvallen.
Ett lotteri anordnades, som inbringade 7000kr. SM3CBR vann en tipstävling hos Gävle Fritidskontor och drog därmed in 750kr
-CLA avgick som kassör efter 33 år. SM3BRM/Evert avlider.
Styrelse: Ordf.:-AVQ, Sekr.:-NJ, Kassör:-NTA

1988
Medlemsantalet 150
Vid månadsmötena har vi kunnat lyssna till olika föredrag. SM3HBQ/Hans berättade om packetradio, SM3GNH om TV-övervakning, SM5API/Åke om jonosfärundersökningar, SM3BP/Olle om Sändaramatörernas Sambandskår.
Sambandsgruppen har haft 6 uppdrag och närmare 30 operatörer har varit i luften.
Vinnare av årets poängtävling i rävjakt vanns av SM3CBR/Dick som fick mottaga SM3MD:s vandringspris, utdelat av Nisses syster Kerstin, som rest hit från Göteborg för detta ändamål.
Ett 60-tal besökare kom till klubbens Field Day i Björkvallen. Man kämpar mot låga besökssiffror i klubblokalen vid Gevalia.
MTD-projektet har genomförts. Ett antal stationer för 432MHz har inhandlats varvid SM3JBB/Björn och SM3FYH/Lars har gjort stora insatser.(Transporter resp. trimning) SM3JBB och SM3RBZ har även gjort ett samköp av 2000meter (!) H-100-koax-kabel, varvid
de lyckats pressa priset avsevärt.
”The Olssons” = SM3RBY och SM3RBZ har dragit ett tungt lass med årets lotteri. Tack vare dem fick klubbkassan ett tillskott på nära 6000kr.
Styrelse: Se 1987

1989
Medlemsantalet 185. En viss minskning av mötesdeltagandet kan märkas.
Månadsmötena har bjudit på föredrag av SM3PEY/Greger om en resa till Västindien, av SM3FFT/Gunnar som visade den nya repeatern för 432MHz, av SM3SGP/Gunnar som berättade om ett radioläger i Västtyskland. Conny Johansson berättade om sitt arbete på Gävle Teknikcenter och hur vi blir manipulerade av våra medier.
Tre auktioner har inbringat tillsammans 5111kr.
Klubben arrangerade årets SM i rävjakt den 26-27 augusti. Tävlingen gick i området runt Högbo, där även förläggningen var belägen. Ett 40-tal jägare tävlade, varav några från Norge. Ett tjugotal klubbmedlemmar fungerade som funktionärer, varav fjorton stycken ute i rävskogen. (DGG/SRU, IIG/HCR, NJ/DHQ, GUE/MTF, INS/NTA, AGH/FYH, KIF/NPU) -RNN och –MZY fungerade som uppsamlare av trötta jägare efter jakterna. Förplägnaden sköttes av –RBZ och –SQL. SM5JYP skötte datorerna som höll ordning på placeringar och tider. SM-kommitten bestod av -CLA, -CBR, -EMJ och –AVQ.
Även årets Field Day gick vid Björkvallen den 2-3 juni. Ett trettiotal besökare kunde räknas in och ett tiotal övernattande.
Hyreskontraktet för klubblokalen vid Gevalia sades upp den 7 juni. Lokalen ansågs för dyr i förhållande till nyttjandegraden.
Ett reselotteri anordnades och det inbringade ”flera tusen kronor”, enl. årsberättelsen.
144MHz-repeatern fungerar oklanderligt och den nyuppsatta 432MHz-stationen är i full drift tack vara SM3FFT/Gunnar
Den 20 november avlider vår medlem SM3JSR, Rolf Henriksson 52 år gammal.
Styrelse: Ordf.:-AVQ, Sekr.:-SGP, Kassör: -NTA

1990
Medlemsantalet 175
Relativt välbesökta månadsmöten. Vi kunde lyssna till SM3ESS/Mats som talade om Packetradio. SM3ANM/Stellan visade det senaste inom trafikövervakningsradar. SM3AVQ/Lasse berättade om IARU-konferensen i Torremolinos. SM5BSW/Josef förde oss till bl.a. Anderna och visade vackra bilder och berättade om experiment med bi-odling. SM3EQY/Håkan och SM3JGG/Staffan berättade om äventyr på 50MHZ-bandet och SM3BP/Olle visade en film från en Field day på Storjungfrun.
SM3SGP/Gunnar fick ytterligare en inteckning i SM3MD:s vandringspris. SM0AIG/Ingemar berättade vad han ansåg om främmande u-båtar i våra farvatten och tillika om minnen från hans tid på SL3AF.
Auktionerna inbringade sammanlagt 621kr.
Sambandsgruppen har haft ansvaret för fyra radiosambandsuppdrag. Vid rallyt i Sandviken deltog inte mindre än 21 operatörer!
Sex poängrävjakter har genomförts under SM3EMJ:s ledning. Årets Field day hölls återigen i Björkvallen.
Till årets telegrafikurs anmälde sig 12 stycken och 9 stycken fullföljde. SM3RUS/K-G har varit lärare. På initiativ av SM3SGP deltog SK3GK i en test där 1500 QSO:n avverkades.
Klubben skötte bevakningen av Gävle julbock inte mindre än 7 nätter. Flitigast var SM3SQL/Bosse som ställde upp samtliga nätter. Trogen SSA-Bulletin-uppläsare har varit SM3ADR/Nisse. Likaså är SM3EMJ/Mats en trogen redaktör och förser medlemmarna med månatlig
information via kallelsen.
Styrelse: Se 1989.

1991
Kallelsen gick inför aprilmötet ut till 198 adresser!
Vid månadsmötena har vi fått höra om färd med hundsläde i Sarek. Kurt Lundkvist berättade. Vi hade en diskussionskväll om GKA:s framtida målsättning. SM3TLG/Hans berättade om en expedition till Cayman Islands och SM3MTF/Lennart berättade om sportdykning. Elvert Eriksson berättade i Högbo om ”Att bo på bruket”. SM3HLL/Bertil berättade om hur det är att köra amatörradio i utlandet. SM3AVQ/Lasse berättade om en ny Voice-recorder för testkörare.

Tre medlemmar har fått certifikat: SM3UDH/Daniel, SM3UDI/Fredrik och SM3UDJ/Erik. Vi gratulerar!
Under året har 7 rävjakter genomförts. Bäste jägare var Fredrik Hemgren, som fick mottaga SM3MD:s vandringspris ur Kerstin Hanssons hand. Höstauktionen inbringade 195kr Årets Field Day hölls denna gång åter i Björkvallen den 23-25 augusti.
Vi får en ny lokal f.o.m december att hålla våra möten i. Den ligger vid Kristinaplan i Gävle, närmare bestämt Kristinagården på Artillerigatan. SM3SQL/Bosse ansvarade för fikat under invigningsmötet dit inte mindre än 35 medlemmar hade sökt sig. Vi auktionerade bort 10 skänkta ELFA-kataloger. Dessa gav 335 kr till kassan.
Sambandsgruppen har skött radiosambandet vid fem rallytävlingar. Sambandsgruppen har genomfört sitt 50:e samband.
Styrelse: Se 1989

1992
SM3GSK/Classe berättade om avstörningsarbete. Av vinterns sex utannonserade radiosamband fick fyra ställas in pga snöbrist. Rallyt i Sandviken krävde 11 operatörer och tävlingen i Hofors behövde 18st. Den 23 maj arrangerade –CLA och –EMJ en studieresa till kontrollstationen i Enköping. Guide där var SM5INC och sex medlemmar for dit. SM3SGP/Gunnar berättar om Packet. Auktionen i april lockade ett fyrtiotal personer.
Årets utlysta Field day på I 14/Hemvärnsgården den 30-31 maj fick tyvärr inställas. –MZY och –RNN arrangerade förgäves.
Vid septembermötet kom återigen SM5BSW/Josef till oss och berättade om ”Att vara forskare och amatör”. Vid novembermötet delades Nils Hanssons vandringspris ut till vinnaren SM3UDI/Fredrik, som fick ta emot det ur Kerstin Hanssons hand. Ytterligare sex jägare hade under sommaren deltagit i rävjakterna. Till detta möte kom Ragge/SM5DIC och berättade om: ”Zaire – landet som nyhetsbyråerna inte skriver om”. Höstauktionen inbringade 450kr. Vid månadsmötet i december bjöd –CLA på gratis julfika, eftersom han då firade 40-
årsjubileum som sändaramatör. Han berättade också om vad hans elever i åk7 och åk8 får bygga på elektroniktimmarna, samt visade sitt senaste projekt, en lungvolym-mätare, och gav deltagarna möjlighet att mäta sin lungvolym.
SM3WB, Sven Granberg avlider den 20 nov. 1992, 79 år gammal.
Styrelse: -AVQ, Sekr.:-UDH, Kassör: -NTA

1993
SM5HG/Jörgen berättar för oss om Dalalänken eller Norra länken och visar upp en del intressanta nyheter ur ELFA:s sortiment. SM3CBR/Dick berättar om försök med vertikalantenner för 40 och 80 meter. Ett gäng amatörer hjälpte till att sätta upp en antenn åt SM3HYA/Jan. För detta fick klubben 8500 kr. Ett stort tack till: CBR, GUE, HCR, HJN, NTA, RPK, SGP, UDH, UDI, UDJ och –ULC. SM3IIG/Börje har ställt upp som ledare för en A- och T-cert-kurs. Ett 15-tal elever har anmält sig. Vårauktionen inbringade 2240kr och inte mindre än 47 medlemmar kom till den. SM3AKX/Bengt (För oss gamla känd som ”Brandolle”) berättade om sina minnen som
brandchef. SM3AVQ/Lasse berättade om hur han firade sin 60-årsdag med att resa till Little Cayman Island. SM3OKC/Christer berättade om sin husvagnssemester runt om i Europa och SM5PEY/Greger berättade om packet radio.
Oktobermötet, som bestod av auktion, drog rekorddeltagare: 55st. Klubbens vinst blev trots detta endast 250kr
SM3INS/Birger berättade om hur man framställer kartor vid Lantmäteriverket och SM3TGM/Jack bjöd på visor till gitarr vid decembermötet. Årets Field day gick vid Öjarens strand den 3-5 september. SM3TGM sjöng Vreeswijk och Dan Andersson. SM3SQL berättade historier. SM3CLA/K-O överlämnar ledningen av radiosambandsuppdragen till SM3NTA/Ove.
SM3IFB/Dagmar avlider på nyårsdagen.
Styrelse: Se 1992

1994
SM3HLL berättade om ett Röda Kors-uppdrag i Somalia och Etiopien. Vårauktionen inbringade 1021kr och drog över 50-talet besökare. SM3ESX/Christer berättade om vågutbredning på kortvågsbanden. Kapten Björn Henriksson kom till oss och berättade humoristiskt och informativt om säkerhet vid alla former av skjutningar. Vid junimötet i Högbo qvarn pratade Lars Blomgren från Sandvikens elverk om elsäkerhet och jordning av utrustning.
Årets Field day gick åter vid Öjarens strand. Denna gång den 9-11 september. Flygaren Gösta Forslund berättar om flygbevakningen av Sverige under andra världskriget. Sambandsgruppen har deltagit i tre sambandsuppdrag och arrangerat pizza-afton den 18 maj.
Årets rävjakter hade sju deltagare i resultatlistan: UDH, ULC, CBR, UDJ, RDC, SGP och Sara Widell.
SM3AVQ/Lasse berättade om ett besök hos SM5CUN/Anders/EA8CN samt informerade om amatörradiobestämmelserna och visade en film om hur man reste SM3KOR:s antennmast. Sambandsgruppen har haft 8 uppdrag. Vinsten till klubben blev: 14125kr.
SM3BWR/Pelle Lindberg avlider.
Styrelse: Se 1992

1995
Medlemsantalet c:a 150
Årets första föredrag hölls av SM0HEV/Jens Zander och rörde utvecklingstrender inom kortvågen. SM3NTA drog igång gemensamt inköp av en byggsats till en nummerpresentatör. Sambandsgruppen deltog i åtta radiosamband vilka drog in 11210kr till klubbkassan. Tack Ove/-NTA! Efter säsongen bjöds på Pizza-afton. Erik Sundström berättade om: ”Järnvägar och telekommunikation i gamla dagar”. Junimötet hölls i Trebo och där fick vi lära oss om polisens laserutrustning för fartkontroll, av Yrvi Lorvi.
Klubben firade 50-årsjubileum den 21 oktober med stor supe på LV-baren i Gävle. SM3TGM/Jack underhöll och SM3EP/Birger utsågs till hedersmedlem.
Vi har hört föredrag om Halkkörning, om Kanalkaoset på satellithimlen, om Trafiksäkerhetsfrågor och så berättade SM3RDU/Micke om voice-boxar. Auktionerna inbringade 1528kr och var mycket välbesökta.
Som bäste rävjägare under året fick SM3UDH/Daniel ta emot Vandringspokalen samt ett presentkort hos Ektronikkomponent. Årets Field Day hölls 1-3 september och bjöd på både tipsrunda och transformatorkastning. –UYO och –SQL vann resp. klass. VHF-sektionen har hållit repeatern igång och –SGP och –HHI har lagt ner stort arbete på Packet- och Clusteraktiviteterna.
Styrelse: Se 1992
Ett extra tack riktas till –NJ som fixar fikat, till –NTA som förutom samband och kassörsjobb håller Ham shop:en öppen, till –ADR som läser Bullen, till –SQL som sköter QSL-lådan och till –CLA som fixar lokal och städar efter mötena, med bistånd av –INS.

1996
Medlemsantalet 150st
Föredrag om ultraljudsprodukter för undervattenskommunikation, om Internet och Netscape. SM3MTF/Lennart berättade om hur man bygger en egen PC, samt om skeppet Nedjan, som sjönk utanför Gävles kust 1954. SM3ANA/Lars har berättat om sin hembyggda QRP-rigg, SM5BSZ/Leif berättade om EME-antenner och –mottagare, SM3AVQ har berättat om Region 1-konferensen i Tel Aviv. Julavslutningen bjöd på smörgåstårta, uppdukad av SM3NJ/Hans och underhållning av Jack/SM3TGM.
Sambandsgruppen har genomfört 6 uppdrag och kammat hem 11710kr till kassan. Som mest har 16 operatörer varit engagerade. Pizza-afton arrangerades den 29 mars i Stigslund. Årets Field Day hölls i Långängarna vid sjön Ottnaren och som vanligt hade RBY, EMJ,
RNN och MTF ordnat ett bra arrangemang. –TGM/Jack underhöll. Årets auktioner inbringade 2440kr.
I samförstånd med ex.SM3MD:s släktingar beslutades att ”Fonden Nils Hanssons Minne” skall upphöra. Hedersmedlemmen Kerstin Hansson tackades varmt för hennes helhjärtade stöd, under många år, till Gävle Kortvågsamatörer.
SM3HHI och SM3OSM har sett till att Clusterverksamheten fungerat. En teorikurs har hållits av SM3EMJ och SM3NTA. Genom denna har vi fått ytterligare en sändaramatör, nämligen SM3WFR/Tobias.
Ett extra tack till –ADR för Bulleläsning, -NJ för alla fikastunder, -EMJ och –NTA som ger ut vår tidning, -CBR som sköter QSL-lådan och –CLA som ordnar att vi får hålla till på Kristinagården.
Styrelse: Se 1992

1997
Meetingprogram: SM3CER/Janne och SM3DMP/Thomas berättade om WRTC i San Fransisco 1996. Martin Ekman från LMV berättade om ”Positionsbestämning på jordytan”. Lennart Gustavsson från M berättar om datakontroll av bilar. Ragge/SM5DIC berättade om
hur det är ”Att vara DX i Afrika”. SM5WCS/Roger berättade om sina världsomseglingar. I september visades en film om hur SM3KOR reste sin stora antenn. Sven Mobeck berättade om radions historia från 1925 och visade ett antal gamla radioapparater. Vid dec.-mötet
underhöll SM3TGM/Jack med fyndiga låtar.
Field Day hölls i sportstugan vid Ottnaren, den 22-24 augusti. Fyra radiosambandsuppdrag har genomförts, med som mest 14 operatörer. Höstauktionen slog rekord i deltagarantal: 60 personer ! Den omsatte 7380kr och klubbens vinst blev 2900kr främst beroende på gods från SM5JWE/Edgar och SM3AZI/Sture, samt penninggåvan från SM3HHI/Risto.
Inga rävjakter har hållits.
SM3SQL/Bosse och SM3UFF/Gert har lett en CW-kurs som tyvärr gav dålig utdelning. -ADR har läst Bullen och -EMJ har tillsammans med –NTA varit redaktör för vår tidning.
SM3INS/Birger avlider i februari. SM3RUS/K-G avlider i maj.
Styrelse: Se 1992

1998
Vinterauktionen drog 35 besökare och klubbkassan fick in 1150kr. SM0NI/Ulf berättade om radiostörningar och hur man blir av med dem. SM5DMQ/Wei talade om fläktstörningar och hur man eliminerar dem. Erik Sundström har berättat om hur man söker patent på uppfinningar. Paul Erbell berättade om radiotelegrafi inom flyget på 40-talet.
Årets Field Day hölls i Smörnäs 4-6 sept. SM3TGM/Jack sjöng ekivoka sånger och SM3MTF/Lennart utförde antennexperiment. SM3CBR sköter som vanligt QSL-lådan, SM3ADR/Nisse läser Bullen och SM3SGP/Gunnar lägger ner mycket tid på att hålla DX-klustret igång. Klubben var ansvarig för radiosambandet vid O-ringen, femdagarsorienteringen som gick med start vid Gävletravet den 10-26 juli. Som mest var 73 stycken handapparater utlämnade under en dag. SM3NTA, SM3VRO, SM3MTF, SM3ACI, SM3RNN och SM3WEO drog ett tungt lass i ledningen. Många andra GKA-medlemmar ställde upp som avbytare.
SM3EMJ/Mats fick som gåva mottaga vandringspokalen. Detta som ett tack för nedlagt arbete vid klubbens rävjakter.
Kerstin Hansson, vår hedersmedlem, gick bort vid en ålder av 94 år.
Styrelse: Se 1992

1999
SM3DYB/Bengt berättade om radiostyrning och kvalificerad helikoptermekanik och visade modeller. SM3CBR/Dick berättade om multibandantenner och Z-matchfilter samt visade några konstruktioner. Vi gjorde ett besök vid Briggen Gerda-varvet. SM3ANM/Stellan
pratade om teorierna bakom skärmning. Höstens första möte hölls i Lars Hans-gården i Högbo. Vädret var strålande och vi kunde sitta
ute och ha mötesförhandlingarna. Ett 25-tal medlemmar kom. Som vanligt var det SM3NJ som stod värd. Jan-Olov Nyman berättade om sina upplevelser efter i jordbävningen i Turkiet.
Årets Field Day hölls i Rönnåsstugan 20-22 augusti, och SK3GK/LH var aktiv 21-22 aug från Böna fyr. Operatörer var SM3AVQ/Lars och SM3CUN/Anders. Klubben har inköpt en sambandsvagn att användas vid våra uppdrag. SM3MTF gjorde upptäckten av den. Vagnen drogs till Lennart för att ”utrustas”. -MTF organiserar samköp av 2m-antenner.
Sambandsgruppen har ansvarat för fyra radiosambandsuppdrag. Den 17 febr. samlades 22 operatörer till en sambandsträff på Hotell Scandic för att diskutera frågor rörande sambanden. Årets två auktioner inbringade 543kr.
SM3NJ har som vanligt stått för fikat, SM3CBR för QSL-lådan, SM3ADR för Bullen och SM3NTA och SM3EMJ för redaktörsskapet.
Styrelse: Se 1992

One thought on “Historia =>1999”

Comments are closed.