Dator / APRS

Datorsektion
Ansvargi: SA3ARK, Dan Larsson
Datorer och amatörradio, en oslagbar kombination. Med datorer kan vi kommunicera med varandra, antingen via tråd eller radio. Det är inom denna nisch vi radioamatörer bryter väg för nya möjligheter och det är datorn vi får använda oss av i framtida konstruktioner.

Vår webmaster och sektionsansvarig är SA3ARK Dan Larsson.

APRS-sektionen
Ansvarig: SM3XLY, Erik Sohlén
APRS står för Automatic Packet Reporting System och är utvecklat av Bob Bruninga, WB4APR

APRS-sektionen är en undersektion till Datorsektionen. APRS-ansvarig är SM3XLY Erik. Klubben har en digipeater i Gävle – SK3GK-2.

Förutom att själva sitta å titta på kartorna har vi även medverkat vid klubbens radiosamband, främst vid rallytävlingar. Detta för att få ett bra och överskådligt rallysamband.

Vill du läsa mer om APRS titta in på APRS Sweden.