Dator

Datorsektion
Ansvargi: SA3ARK, Dan Larsson
Datorer och amatörradio, en oslagbar kombination. Med datorer kan vi kommunicera med varandra, antingen via tråd eller radio. Det är inom denna nisch vi radioamatörer bryter väg för nya möjligheter och det är datorn vi får använda oss av i framtida konstruktioner. Senaste arbete har skett inområdet LoRa. (Long Range radio för dataöverföring.