QSL-kort

Ansvarig: SM3HZA, Matz Olsson

QSL-Kort från SK3GK

Väntar du på QSL-kort från något exotiskt land eller från en ny vän på banden?

Vid varje klubbmöte finns QSL-kortslådan uppställd. I den finns de kort som vår QSL-manager ,SM3HZA, har erhållit från SSA.

Om du inte har möjlighet att närvara på klubbmötena, så kan du kontakta SM3HZA direkt.