Contest

Ansvarig: SM3LBP, Anders Brandt

I en contest, eller “test” på svenska, tävlar radioamatörer mot varandra. En tävling kan vara antingen individuell eller i lag.

Reglerna för olika tävlingar varierar mycket, grundprincipen är dock att man ska ha QSO med så många andra stationer som möjligt. Förutom antalet QSO tillkommer ofta en eller flera andra faktorer, s.k. multipliers. Exempel på multipliers kan vara antalet kontaktade länder, lokatorprefix eller IOTA-öar. Ibland är en multiplier olika mycket värd beroende av om motstationen befinner sig på samma kontinent som den egna stationen eller inte.

Efter testens slut har man en viss tid på sig att skicka in sin logg. Tävlingsledningen rättar loggarna och publicerar sedan resultaten. Under loggrättningen får man avdrag för olika fel man har gjort, även reglerna för avdrag varierar mellan olika tester. Inför en test är det viktigt att man läser igenom reglerna noga så att man inte bryter mot någon av bestämmelserna för just den testen. Reglerna kan till exempel handla om vilka band man får använda, vilka delar av ett visst band som får användas eller hur hög uteffekten får vara.

Tävlingar hålla utkik efter:
CQ WorldWide WPX
CQ WorldWide SSB
CQ WorldWide CW
SAC
SMP (Portabeltesten)

 

Contestsidor
SM3CER Contest Service
WA7BNM Contest Calendar
SSA HF Contest Cup
Contestspalten
SSA Månadstest
SMP
Scandinavian Activity Contest