Samband

Ansvarig: Sektionen har upphört

Radiosamband är en nödvändig säkerhetsfunktion på rally och andra tävlingar.

Under mer än trettio år har Gävle Kortvågsamatörers sambandsgrupp arbetat framgångsrikt med säkerhetssamband vid olika arrangemang. Med åren har antalet kunniga operatörer och tekniker minskat i antal genom att åldersprofilen har ändrats.

Under hösten 2015 beslutade klubbstyrelsen att sambandsaktiviteter i eget regi skulle upphör. Våra operatörer står till förfogande givetvis för andra radioklubbar/sambands organisatörer.

Om ni har fundering över sambandsfrågor kan ni maila till:
info@sk3gk.se