Medlemsavgifter

Medlemskort från förr.

Medlemsavgifter:

Ordinarie avgift: 200kr
Familjeavgift: 300 kr
Studerande upp till 25 år: 100 kr

Medlemsavgiften sätts in på
Plusgiro: 33 19 90-2

Uppge signal, namn och årtalet avgiften avser.

Om ni har några frågor, kontakta oss för mer information. info@sk3gk.se