Sedan sist

November månadsmöte blev ett litet experiment i hur man kunde använda jitsi som en utbildningsplatform inom klubben. Kvällen till ära hade vi en gäst från Sundsvalls Radioklubb nämligen SM3ESX/Christer. Ämnet för kvällen var hur man kunde använda en nanoVNA dvs en modern budget vektoranalsyator. De kostar mindre än 1000 kronor och kan användes på många sätt.

Christer plockade fram en nanoVNA, en antenn, bandpassfilter, konstlast, koaxkabel och en gammal Heathkit antennsplitter och en massa nödvändiga adaptrar mellan nanoVNAs SMA kontakter och de andra vanliga inom amatörradio.

Det poangterades att det var viktigt att kalibrera utrustningen innan bruk och att den information som fanns på enhetens skärm kunde med fördel visas på en datorer i lämplig programvara. Det följde en ingående visning om hur man kunde svepa en antenn över ett frekvensområde och få fram resultatet på en Smith diagram. Att sedan göra en jämförelse med de värden för SWR man kunde också mäta var enkelt

Bandpassfiltret hade justerbar kondingar och man kunde enkelt i realtid se hur deras justering påverkade filterfrekvensen. Väldig pedagogiskt. Längden på koaxen mätes på ett nafs och man kunde visa att den gamla antennsplitter hade dålig dämpning och var således inte lämpligt för att köra på hög effekt.

Bildkvaliten i jitsi lämnar en del att önskar vid skärmdelningen. Det var inte möjligt att läsa texten i programmet som användes men det blev ändå en bra förklaring på hur en nanoVNA fungera och kan användas. Kalibrering är tydligen det viktigaste punkten. Jag är övertygat att de som har en nanoVNA kommer att plocka fram den och mäter mer än antenn SWR.

Efter föredraget kom det lite information om repeaterstatusen och att vi har för avsikt att hålla december-mötet hos ABF om inte corona-läget försämras. Sjutton personer deltog i mötet vilket var ett bra resultat.

Vid pennan
SA3ARQ/Martin

R4 (RV56) och RU9 (RU386) åter QRV

Efter ett intensivt arbete under några helger är våra repeatrar åter QRV på Kungsberget. Antennorna har bytt plats från Teracoms mast till en ny 12 m mast några meter ifrån den gamla platsen. Vår fyrstackade antennor är kvar uppe på Terracoms mast på obestämd tid. De har ersatts av ett par X-300.

RU4 har nu gått i pension så vi har bara RU9 kvar. Både repeatrarna har kopplats till SvxLink över en SA2BLV logik-kort. Dessutum har vi nu både en APRS I-Gate – SK3GK-1 (144,800 MHz) och en LoRa-APRS I-Gate SK3GK-11 (433,775 MHz) på plats.

Ett stort tack till alla inblandade. Vidare utveckling kommer att ske efter vintern.

Mer information om repeatrarna hittar du på LÄNK.

November månadsmöte

Onsdagen den 3 november klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer virtuell månadsmöte på Jitsi.

PROGRAM: SM3ESX/Christer visar projekt på sin arbetsbänk.

Fika har ni med er från eget kök.
Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin

PS Sven Lidström som har hållit föredrag för oss om Arduino kommer att ha en föreläsning om Arduino på Medborgarskolan lördag 20 november kl 13. Föreläsning om Arduino – Gävle | Medborgarskolan

Nya Sändaramatören ute nu!

Innehåller bl.a. info om repeatern och field-day.

Sändaramatören 2021 nr 5
4.3 MiB
102 Downloads
Details...

Kort statusrapport repeater projekt – Kungsberget

Lördag 16/10
SGP/GUE/VRO/INR/VCC/ARQ var på plats mellan 10:00 – 17:00

1. Första mastsektionen sitter på en betongfundament fastankrat i berget.
2. 110 mm markrör samt 2st 50 mm kabelskydds rör är nergrävt i backen mellan masten och huset. Diket återfyllt.
3. Elinstallation klart med ledning från centralen till 2st uttag bredvid repeaterskåpet.
4. Terminering av ena ändan av 3 st grova koax klar.
5. 4 st hål i husväggen för dragning av antennkabel:
6. APRS och LoRa-APRS gateway samt väderstation på plats och i drift.

Söndag 17/10
SGP/INR var på plats mellan 10:00 -15:30

7. Masten och antenn för APRS/LoRa-APRS justerat.
8. Koaxkablar (7/8”) dragen mellan masten och in i huset.
9. R4 radio och filter monterat i racket.
10. RU4 radio monterat i racket.
11. Skyddskiva av OSB på sidorna av skåpet som kan vara utsett för slag.

Diverse andra små jobb gjordes.

Första delen av vår ny repeater mast

Sedan sist

Föredrag hölls av Henrik Elmsjö, sonen till SM3CLA/Karl-Olof, och handlade om “IT-landskapets förändring och utveckling , med en teknisk touch”. Vi fick höra hur farorna på internet har ökat men i framtiden kan vi se fram emot att inte längre behöva lösenord och ändå kunna logga in på ett säkrare sätt.

En tyst minut tillbringades till minnen av SM3CFY/Ulf, SM3YHS/Mikael, och SM3AVQ/Lars som nyligen har avlidit.

Därefter informerade SA3UTS/Tomas, vår DL3, om SSAs nya signaler, och hur de planerar online-prover. ARQ/Martin pratade om repeatern och nuläget, och dessutom hade VRO/Kenneth ett intreesant inlägg om Trafikverket och kortvågskommunikation.

Nästa månadsmöte hålls den 3:e november kl. 19:00, men innan dess den 20:e ett informellt möte och den 13:e och 27:e diskussions-/utbildningsmöte om bl.a. LoRa, alla kl. 18 på Jitsi.

Ordföranden SA3ARQ/Martin tackade och avslutade mötet ca 21:15.

Vid pennan
SM3MGU/Charles

Oktober månadsmöte

Onsdagen den 6 oktober klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer virtuell månadsmöte.

Program: Henrik Elmsjö (2nd OP till SM3CLA) berättar om “IT-landskapets förändring och utveckling , med en teknisk touch”

Föredraget hålls via Jitsi och Henrik sitter i Örebro.

Fika har ni med er från eget kök.
Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin