Sedan sist

Dagarna rullar på när vårsolen skiner, och den 7 april var det dags för ännu ett Jitsi-möte med GKA. Även denna kväll var det fullt i rutan! Jag räknade till 22 deltagare som hade checkat in under mötet. Det annonserade ämnet för kvällens föredrag var “Att inte elda upp min bastu”! Men på grund av tekniska problem får vi alla vänta på att höra Erik/HEW avslöja vad den titeln betyder till ett senare tillfälle. Vi väntar spänt!

Istället fick vi höra Martin/ARQ berätta om “TinyGS – en liten LoRa applikation”, vilket lockade till många tankar.

I korthet handlar det om små satelliter (GS = Global Satellite) som baseras på Cube-Sats. 12 stycken är antingen uppe eller planerade till att skickas upp inom kort. Enheterna är bestyckade med kommunikationsutrustning och på marken ska sedan finnas små och relativt enkla markstationer som vi kan använda. För oss här i nordeuropa är de satelliter som kör på 70cm mest intressanta. Nätverksprotokollet heter LoRaWan, och LoRa är en trådlös datakommunikationsteknik.

Bland hårdvaran som finns heter en TTGO T-beam och kan köpas från Kina för ca 250:-. Martin visade sin markstation, men han behöver ordna en lite större och effektivare antenn än den som ingår i köpet.

Vill Du veta mer? https://tinygs.com eller https://github.com/G4lile0/tinyGS

Jag instämmer med Martin i att LoRa säkert är något vi kommer att höra mer om längre fram. Tekniken är intressant!

Kvällen avslutades med lite info om bl.a. kommande aktiviteter:

Klubben har idag 61 betalande medlemmar. En liten och glädjande ökning!
Det virtuella lotteriet på årsmötet var mycket lyckat och uppskattat.
Den 25/4 vill MGU gärna ha material till Tidningen. Vad kan Du skriva om?
Den 21/4 är det Gävle Bro i Jitsi-format. Start 18.00.
Vid Maj-mötet kommer troligtvis HEW att framträda med sitt föredrag.
10/5 är det styrelsemöte.
Junimötet kommer även det att köras i Jitsiformat.

73 Dick/SM3CBR

April månadsmöte

Onsdagen den 7 april klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer virtuell månadsmöte på Jitsi.

PROGRAM: SM3HEW/Erik ”Att inte elda upp min bastu”.

Fika har ni med er från eget kök.
Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin

PS Kassören meddelar att klubben har 61 betalande medlemmar vilket är en ökning från förra året!

Sedan sist

För ganska precis ett år sedan hade vi fått nya ord att lära oss: Corona, Covid-19, pandemi, Anders Tegnell mm. Vi hade hunnit genomföra årsmötet på Brunnsgatan utan avståndskrav den 4 mars 2020 och anade väl knappast vad som skulle komma…

Nu ett år senare har vi en helt ny verklighet. En del av det är att vår klubbverksamhet får bedrivas på ett annat sätt. Men årsmötet planerades utifrån ett nytt verktyg, Jitsi, som vi provat vid ett antal digitala månadsmöten, och nu kan vi konstatera att det gick fint att genomföra även ett årsmöte på det sättet. Visst blev det några missar, men jag hade ju hjälp från -XLY, -ARQ och -YNZ att få snabb feedback och deltagarna var duktiga på att rösta med en digital hand.

Årsmötesdeltagare


Förra året var det 18 deltagare i årsmötet. I år hade vi 25 deltagare! Under de senaste 10 åren har det varit 25 deltagare vid tre tillfällen, så gårdagens möte tangerar alltså maxnärvaron under perioden. Det var också glädjande att vi hade två prominenta besökare i form av -3GDT, ex DL3 och -3UTS, bitr DL3.

Infomaterial hade skickats ut i förväg så att alla hade haft möjlighet att läsa verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning i förväg. Alla val var förberedda av valberedningen och en sammanställning var utskickad. Jag vill passa på att tacka valberedningen för ett bra jobb som underlättade arbetet. Själva mötesförhandlingarna tog cirka en timme, men den extra tiden gick åt till den lite längre hanteringen av röstningen.

Efter årsmötet informerade Martin ARQ kort om kommande möten. Närmast i tiden är ett informellt Jitsi-möte (i st f Gävle Bro) onsdag 17 mars. Nästa månadsmöte äger rum 7 april. Då kommer Erik / -HEW att berätta om hur man kan skydda sin bastu mot eld. Med kännedom om HEW, tror jag vi kan förvänta oss en intressant redovisning!

Till sist kom det som många väntat på, nämligen lite spel och dobbel! CLA hade letat fram lämpliga priser till ett lotteri. I vår tidning Sändaramatören kunde man se prissamlingen, men där fanns t.ex. presentkort från Clas O, lödkolv, pappersstrimlare, blodtrycksmätare (!), högtalare, klockor… Allt detta fördelades med hjälp av ett digitalt tombolahjul. -ARQ skötte tombolan och -XLY agerade Notarius Publicus. Kul och uppskattat inslag! Hur får man vinsterna? Ja, det kommer CLA att meddela.

73 från Dick/CBR

Nya Sändaramatören ute nu!

Innehållar bl.a. info om årsmötet, lotteri m.m.m.m.

Sändaramatören 2021 nr2
1.7 MiB
115 Downloads
Details...

Sedan sist

Medan snökanonen var riktad mot gästrikekusten samlades 15 medlemmar i skärmvärmen på den ovanliga starttiden 17:30! Kvällens tema var AMPRnet, men föreläsaren kom in senare under kvällen. Efter ett trevligt småprat där CLA fick berätta om resultatet av en antenntest av dipolen, där han fick ett samtal från Tord/-3EVR på telefon som berättade att signalerna gick hem till honom. Dessutom kunde Tord “bevisa” detta med ett utdrag från Reverse Beacon!! Vidare visade CLA en nyinköpt motor och en motorstyrning. ARK följde upp med att visa sin nya ICOM 705 och HHI kontrade med sin byggsatsbyggda rig. I väntan på föredraget tog ordf ARQ ordet och pratade om tankar kring tänkbara lösningar och ideer för en etablering av AMPRnet i Gävle.

Då dök Björn/-BXI upp och kunde leverera en intressant och tydlig grundgenomgång av systemet samt AMPRnet som organisation. Efter genomgången blev det ett bra samtal om vilka vägar som finns att komma igång. Från Sundsvall deltog LDP med erfarenheter från Sundsvalls arbete, och han rekommenderade att vi borde ha en grundlig diskussion kring en plan för vårt system samt en idé om vad vi ska ha ett nät till. Flera inlägg från medlemmarna visade att det finns tankar och funderingar att börja med för en utveckling här i Gävle.

Björn summerade AMPRnet så här: En del av internet, men icke-kommersionellt och ska kunna göra nytta även när andra nät inte fungerar.

Efter diskussionen några punkter från styrelsen:
– Snart dags för informellt Jitsimöte i stället för möte på Gävle Bro.
– Den 22 februari kommer styrelsen att ha ett Jitsi-styrelsemöte.
– Årsmötet kommer att bli digitalt. Info om upplägget kommer bl.a. i Sändaramatören. Vid mötet kommer en utlottning av priser att genomföras i regi av CLA.
– MGU efterlyser artiklar till tidningen! Det är tomt i hans “inkorg”!

73 de
Dick/SM3CBR

Februari månadsmöte

Onsdagen den 3 februari klockan 17:30 har Gävle Kortvågsamatörer virtuell månadsmöte på Jitsi. OBS Tiden!

PROGRAM: SA0BXI/Björn ”AMPRNet Infrastruktur i Region X”.

Fika har ni med er från eget kök.
Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ

Sedan sist

Det var en hel del strul med vår videoplattform men det till trots fanns 20 verkliga personer i mötet och inte de 220 som visades på skärmen.

Ämnet för kvällen var Rakel 2 och den förstklassiga presentationen gjordes av SM3VRO/Kenneth som ingår i en utvecklingsgrupp på Trafikverket för att bygga ett testnät för en ny generation av kommunikationsmedel. Kenneth gick genom de olika kommunikationsplattformer som Trafikverket arbetar med och listan var lång. Många system var kända men det fanns några udda och föråldrade system blandat med system i världsklass.

Utvecklingen från fiber via multidukt koncept till trådlösa länkar för både järnvägs och vägnätet presenterades kort innan Kenneth kom in på radio på allvar. Minst 20 olika teknik som använder sig av radiovågor används inom Trafikverket. Efter en kort visning på FDMA, TDMA, CDMA och OFDM teknik kom vi över BPSK, QPSK, 16QAM och 64QAM modulation för att förstå vad Rakel 2 är avsett för och hur komplex det är.

Man vill kunna överföra tal, larm, data, video, text, positionering mm på bland annat smidiga terminaler som är det rätta namnet på en handapparat. De ser ut som en smartfon med lite bättre skydd mot omild behandling. Systemet skall vara robust, avbrottssäker och har en täckning över hela landet. Det som är Trafikverkets uppdrag är att skapa en ny generations Rakel-referensanläggning. Ett ord som jag noterade var att det skulle finnas en ”rådighet”. Dvs, kommersiella eller utländska aktörer skall inte kunna påverka krisledningsförmågan eller det civila försvaret negativt.

Det är en anledning till att Trafikverket är inblandat eftersom det är inte en kommersiell aktör med eget vinstsyfte. Givetvis finns det mycket mer i projektet som inte kan rapporteras om i dagsläget men vi fick en bra inblick på hur det skulle kunna se ut i en snar framtid.

Efter föredraget informerade ARQ/Martin om kommande möten och förhoppningen att vi kan hålla en Field Day i maj som ett första fysiska träff efter mer än ett år. Givetvis, beroende på hur situationen med Corona utvecklas.

Kvällens deltagare var: ARK, ARL, ARM, ARQ, CBR, CLA, SM5DHQ, HHI, INR, MGU, MTF, RNN, SM4SWW, SM4WWO, SM4UXM, VRO, XLY, YBP, YNZ, Peter Eliasson (Trafikverket).

Vid tangentbordet: SA3ARQ/Martin