Sedan sist

Månadsmöte onsdag 6 februari 2019
18 medlemmar trotsade all snö och bristande snöröjning och begav sig till månadsmötet i ABF-lokalen. Det var inget man gjorde förgäves, för kvällen bjöd på ett mycket intressant föredrag, “E-mail utan Internet? Hur då?”.

Leif/VOX visade bilder och beskrev Winlink, något som kan sammanfattas som Global Radio E-Mail. Många olika varianter på trafikvägar finns och trafiken går både utan och med Internet. Vi kunde se bilder över användning av systemet, och kartorna visade att Nordamerika har mycket hög aktivitet inom detta i område. Systemet används flitigt av seglare på världshaven då få andra möjligheter finns. Leif hänvisade dels till egna erfarenheter men rekommenderade att gå till Winlink.org för mer info.
Inom parentes kan jag konstatera att även i det här systemet finns delar som som är mycket användbara för att få bättre grepp om konditioner och vågutbredning. Det påpekade också gävlesonen SM6CNN, ordf. i SSA, i sin ledare i senaste numret av QTC.
Ett stort Tack till VOX för en avspänd och intressant föreläsning!

Efter fikat presenterade ARQ/Martin ett antal infopunkter:
• Klubbens DMR repeater ska utvecklas på sikt med koppling till AMPR-net.
• Den 13 februari är det studiebesök vid Gästrike Räddningstjänst i Brandstationen.
• Artiklar till tidningen Sändareamatören behövs om det ska bli något nytt nummer. Skicka snarast till Tony/BGM.
• Den 20 februari är det träff på Gävle Bro.
• De dagar som repeatern används för samband ska “anslås” på hemsidan.
• Årsmötet inträffar den 6 mars. För att kunna delta i val etc. samt att bli med i adresslistan ska medlemsavgiften betalas innan mötet.
• Intresse finns för studiebesök vid Forsmark. Arbete pågår för att ordna ett sådant.

Till sist inträffade “Roliga kvarten”. ARK inledde med att visa en “oljudsmaskin” han har byggt. Beskrivning kommer i Tidningen. Vidare berättade han om vad som hände på gården när mjölkmaskinen strejkade. Efter kontroll visade det sig att en kondensator hade brunnit upp. Vem hade en sådan i lager? Jo, CLA! ARK hämtade kondingen och på detta sätt kunde mjölken räddas.
BGM hängde på med en historia om hur det såg ut när en älg forcerade ett viltstängsel genom att hoppklättra och avsluta med en snygg volt och landning på benen (?). Efter huvudskakning rusade älgen vidare.
Till sist presenterade VRO en “Android telefon med lite radio i”. Denna kommer han att demonstrera närmare en annan gång.
Sedan gick vi ut bland snöhögarna på söder efter ett avspänt och trevligt möte!

Vid pennan
Dick/CBR

DMR repeatern har begränsad funktionalitet

För tillfälligt har vår DMR repeater nedsatt funktionalitet. De “pratiga”statiska talgrupper TG310 och TF2350, USA resp Storbrittanien kopplades bort för ett par veckor sedan för att minska kostnaden för 3G kopplingen. Nu har internet funktionalitet kopplats bort. Repeatern fungerar nu som en lokal DMR repeater. Välkommen att använda TG9 som vanligt.

En kortsiktig lösning är att återupprätta en 3G/4G koppling. Till våren installerar vi en mer permanent länk till en lämplig internet knutpunkt med sikt på att få en APRNet länk genom FRO när de har löst upp knutarna som verkar finnas på Högskolan i Gävle.

Studiebesök vid Räddningstjänsten i Gävle

Onsdagen den 13:e februari klockan 18.30, inbjudes du till ett studiebesök vid Räddningstjänsten i Gävle med fokus på radiokommunikation.

Notera besöket i din almanacka ! Närmare info följer.

Innan dess: Titta på SVTPLAY : “Uppdrag granskning”, den 23:e jan kl. 20.oo – 21.oo, som bl.a. handlar om radiokommunikationen vid den stora skogsbranden i somras.

Februari månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 6 februari 2019, klockan 19.00.
Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.

PROGRAM: SM3VOX/Leif, lär oss mer om WINLINK.

Efter fikapausen, som vanligt info från styrelsen och därefter plats för DITT bidrag till ”Roliga kvarten”. I Sundsvall har man punkten: “Här är mitt hembygge”. Kan det vara något för oss att ta efter?

Välkomna,
hälsar styrelsen.

PS 1 Du kallas till årsmöte i GKA onsdagen den 6 mars 2019 klockan 19.00.
Plats: ABF-lokalen Brunnsgatan 56 i GÄVLE

PS 2 Medlemsavgiften för 2019 skall vara betald senast den 6 mars 2019 klockan 19.00, om du vill finnas med i den kommande medlemslistan och dessutom ha rösträtt på årsmötet.
Plusgiro: 33 19 90 – 2 Årsavgift: 200 kronor

Sedan sist

MEETING OCH AUKTION, 9 januari 2018

Auktionsförrättaren SM3CLA

Årets första möte lockade 20 deltagare, och auktionsstämningen låg i luften när saluvarorna placerades på borden och beskådades och kommenterades.
Martin/ARQ hälsade välkommen och lämnade ordet och klubban till Karl-Olof/CLA, som svingade klubban och lyckades sälja nästan alla prylar.
Det blev en auktion där många fina saker såldes för en spottstyver. CLA belönade vissa inköp/inrop med guldpeng eller kexchoklad, något som förhöjde stämningen ytterligare. Auktionen omsatte cirka 1800:-.

Efter fikat informerade v.ordf. ARQ kort om kommande möten. Februarimötet handlar om WinLink med VOX som föreläsare. Inför årsmötet i mars är det viktigt att årsavgiften har kommit kassören tillhanda innan mötet.

Martin kommenterade vidare Framtidskonferensen i Sundsvall, och han noterade att GKA var en av två klubbar som besvarat utvärderingen efter konferensen. Hela rapporten från Sundsvall fanns med vid mötet.

Till sist vill jag notera att Martin föredömligt inledde mötet med en genomgång av säkerhetsföreskrifterna för möteslokalen!

Vid tangentbordet
Dick/SM3CBR

PS Som tack för gott utfört bokföringsarbete i samband med auktionen, belönades SA3ARQ och SM3CBR med två Kexchoklad och 6 st “guldpengar” ur Lars Olssons Fond.

Januari månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 9 januari 2019, klockan 19.00.
Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.

PROGRAM: Auktion
Tag med allt som du vill sälja och en stor plånbok MED KONTANTER !

Efter fikapausen, som vanligt info från styrelsen och så plats för DITT bidrag under ”Roliga kvarten”.

Välkomna, hälsar styrelsen

Vill du redan nu betala medlemsavgiften ? Sätt i så fall in 200 kr på vårt PlusGirokonto: 33 19 90 – 2

Medlemsavgiften skall vara betald senast den 6 mars, om du vill vara med i medlemsförteckningen för 2019. Än har du tid på dej . . .

Kassören

God Jul och Gott Nytt År


önskas alla medlemmar i GKA

Vi ses nästa gång onsdagen den 9 januari 2019 klockan 19.00.
Då blir det AUKTION. Tag med allt du har att sälja – och en välfylld plånbok!

SA3ARQ, SM3YNZ, SM3CLA, SM3MTF, SA3BGM, SM3XLY