Styrelsen

Styrelsen 2020
Ordförande: SA3ARQ Martin Crowther 2020 – 2021
Vice ordförande: SM3XLY Erik Sohlén 2019 – 2020
Sekreterare: SM3YNZ Claes Gunnar Larsson 2020 – 2021
Kassör: SM3CLA Karl Olof Elmsjö 2019 – 2020
Materielförvaltare: SM5DHQ Gert Linde 2020 – 2021
Suppleant: SM3INR Björn Larsson 2020
SA3BGM Tony Larsson 2020
Revisor: SM3CBR Dick Lundberg 2020
SM3GUE Mats Johansson 2020
Revisorssuppleant: SM3EYD Anders Johansson 2020
Valberedning: SM3EMJ Mats Friberg 2020
Ledamöter: SM3NTA Ove Wahlgren 2020
SM3IIE Nils Englin 2020