DMR utbildning

Under två kvällar, onsdagen den 17:e maj och tisdagen den 23:e maj hölls en kurs i DMR (Digital Mobile Radio) i möteslokalen på ABF.

Kursen, som hade utformats av SM3VRO/Kenneth, var mycket proffsigt gjord. Det syntes att Kenneth också lagt ned mycket arbete på att utforma den.

På ett pedagogiskt sätt fick vi som deltog (15 personer) under den första kurskvällen lära oss grunderna inom DMR-området. Under den andra kurskvällen gick vi igenom hur DMR-radion skall programmeras.

För mej själv, som är fullständigt ”rudis” på området fick jag en första inblick i hur det hela går till. Nu gäller det för mej att skaffa en egen station och försöka själv. Det märktes också tydligt att många av dom övriga kursdeltagarna hade en massa kunskaper på området till skillnad då från mej.

Ett stort TACK till Kenneth för allt detta !
SM3EMJ/Mats

(Comments are closed)